•|¡|• ø ¡+! ]•[

reyhan.e


stay alive , stay alive for me ..please follow

فقط دو روز مونده😻

فقط دو روز مونده😻

شست باران همه ی کوچه خیابان ها را... پس چرا مانده غمت بر دل بارنی من😔😔

شست باران همه ی کوچه خیابان ها را... پس چرا مانده غمت بر دل بارنی من😔😔

اس دادم +شما! ـ من همانم که تویی از همه عالم جانش فهمیدم کیه،صد و چهل درصد که تیامه +آه از دست تو ـ چرا آه،کجایی بگو بیام پیشت حالت و خوب کنم +کاش دردم ...

اس دادم +شما! ـ من همانم که تویی از همه عالم جانش فهمیدم کیه،صد و چهل درصد که تیامه +آه از دست تو ـ چرا آه،کجایی بگو بیام پیشت حالت و خوب کنم +کاش دردم را نیفزای مداوا پیشکش ـ چه دردی داری؟ +فعلا تیام کار دارم و گوشی رو ...

+درباره عشقت به سیمین برام بگو چنان زد رویه ترمز ک صدایه جیغ لاستیک ها بلند شد با ابرو هایه بالا رفته گفت ×از چی بگم برات! +شنیدی کِ ×بِ تو هیچ گونه ربطی نداره ...

+درباره عشقت به سیمین برام بگو چنان زد رویه ترمز ک صدایه جیغ لاستیک ها بلند شد با ابرو هایه بالا رفته گفت ×از چی بگم برات! +شنیدی کِ ×بِ تو هیچ گونه ربطی نداره ماشین و به حرکت دراورد ×عکس ها تویه مجازی پخش شده،خبر داری ک با ناراحتی ...

همینجور که نزدیکم بود با داد گفت ×دلت غلط کرد خاست. حلش دادم عقب و گفتم +ببین میدونی چیه، مردا شبیه اِستِیکای آبدار و پر چرب هستن که بعد از مدتی از همشون متنفر میشی ...

همینجور که نزدیکم بود با داد گفت ×دلت غلط کرد خاست. حلش دادم عقب و گفتم +ببین میدونی چیه، مردا شبیه اِستِیکای آبدار و پر چرب هستن که بعد از مدتی از همشون متنفر میشی موجوداتی ک هر چی بیشتر دوسشون داشته باشی بیشتر آسیب میخوری،این و میفهمی که؟ ×این ...

×من اصلا برا سیمین زنگ نزدم و ازش حالی نگرفتم با تعجب گفتم +اِ چرا! یه نگاه گوشه چشمی بهم انداخت و گفت ×اولین باره دارم به بازجویه یک نفر جواب میدم بالا و پایین ...

×من اصلا برا سیمین زنگ نزدم و ازش حالی نگرفتم با تعجب گفتم +اِ چرا! یه نگاه گوشه چشمی بهم انداخت و گفت ×اولین باره دارم به بازجویه یک نفر جواب میدم بالا و پایین شدن نور ماشین پشتی،توجهمون رو جلب کرد،باعث شد دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشه،ماشینه ...

جنگ، جنگ است حال می‌خواد حمله هیتلر باشد به سراسر دنیا یا حمله قلبی باشد از حجم نبودن تو، بر من... #محمدامین_تیمورزاده

جنگ، جنگ است حال می‌خواد حمله هیتلر باشد به سراسر دنیا یا حمله قلبی باشد از حجم نبودن تو، بر من... #محمدامین_تیمورزاده

در انتظار توأم در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد...! #شمس_لنگرودی

در انتظار توأم در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد...! #شمس_لنگرودی