reza.666

فقط پرسپولیس..💓 دوستان این پیجم خراب شد...این پیج جدیدمه reza.f03@

۸ آبان 1398
484
تنهایی هزار بار بهتر از بودن با کسی است که حواسش با تو نیست و فقط در آن هنگام با توست که کسی را در کنارش ندارد! . در این صورت تنهایی اتفاق خوبیه ولی ...

تنهایی هزار بار بهتر از بودن با کسی است که حواسش با تو نیست و فقط در آن هنگام با توست که کسی را در کنارش ندارد! . در این صورت تنهایی اتفاق خوبیه ولی هر چقدر هم که بگوییم مردها فلان، زن‌ها فلان ؛ یا تنهایی خوب است و ...

۶ آبان 1398
533
. ای روی تو مهر عالم آرای همه وصل تو شب و روز تمنای همه گر با دگران بِه ز منی وای به من وَر با همه کس همچو منی وای همه..

. ای روی تو مهر عالم آرای همه وصل تو شب و روز تمنای همه گر با دگران بِه ز منی وای به من وَر با همه کس همچو منی وای همه..

۵ آبان 1398
525
‌ هم از سکوت گریزان ، هم از صدا بیزار چنین چرا دلتنگم ، چنین چرا بیزار ‌ زمین از آمدن برف تازه خشنود است من از شلوغی بسیار رد پابیزار...

‌ هم از سکوت گریزان ، هم از صدا بیزار چنین چرا دلتنگم ، چنین چرا بیزار ‌ زمین از آمدن برف تازه خشنود است من از شلوغی بسیار رد پابیزار...

۴ آبان 1398
570
۴ آبان 1398
458
۴ آبان 1398
461
. از من چه مانده بعد تو جز ناتوانی ام جز سنگ قبر خاطره روی جوانی ام بی عشق و بی عاطفه و هیچ وعده ای ماندم چگونه سمت خودت میکشانی ام آن من که ...

. از من چه مانده بعد تو جز ناتوانی ام جز سنگ قبر خاطره روی جوانی ام بی عشق و بی عاطفه و هیچ وعده ای ماندم چگونه سمت خودت میکشانی ام آن من که آزموده جهان را به عشقِ خویش حالا برای همچو تویی امتحانی ام آن از نبرد ...

۳ آبان 1398
550
تبریک به عشقپولیسیها🌹 🌹 🌹 🌹

تبریک به عشقپولیسیها🌹 🌹 🌹 🌹

۳ آبان 1398
458
۳ آبان 1398
457
تو وه در😝 😂

تو وه در😝 😂

۲ آبان 1398
457
😛 😂

😛 😂

۲ آبان 1398
456
۳۰ مهر 1398
460
۳۰ مهر 1398
458
😐

😐

۲۹ مهر 1398
461
😛 😛 😂

😛 😛 😂

۲۵ مهر 1398
460
😂 😂

😂 😂

۲۵ مهر 1398
460
😂 😂

😂 😂

۲۲ مهر 1398
463
😊

😊

۲۲ مهر 1398
457
۲۲ مهر 1398
455
۲۱ مهر 1398
456