Reza رضـا

reza.Lar

خرم که از پل گذشت....
هم خر رو میکشم
هم پل رو آتیش میزنم
تا تو باشی هرجا میرم پشت سرم راه نیوفتـی ........

کَلـپُک

کَلـپُک

۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
3K
مـانتیـس

مـانتیـس

۴ هفته پیش
3K
مار پولکی

مار پولکی

۲۲ مهر 1398
4K
۱۴ مهر 1398
3K
۱۴ مهر 1398
3K
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

۹ مهر 1398
3K
۱۸ شهریور 1398
5K
عنکبوت بیوه سیاه ...بسیار سمی .... نیش بسیار کوچک و گزشی با درد خفیف دارد.... در کودکان و سالمندان و افراد بیمار صددرصد مرگبار میباشد .... محل زندگی در اغلب مناطق دنیا دور از جمعیت ...

عنکبوت بیوه سیاه ...بسیار سمی .... نیش بسیار کوچک و گزشی با درد خفیف دارد.... در کودکان و سالمندان و افراد بیمار صددرصد مرگبار میباشد .... محل زندگی در اغلب مناطق دنیا دور از جمعیت انسانی بوده .... بالاترین آمار مرگــ ومیـر در ایالات متحده آمریکا طی سالهای ۱۹۴۰تــا ۱۹۹۸ ...

۳۰ مرداد 1398
39K
قــاصدڪ

قــاصدڪ

۲۸ مرداد 1398
5K
۲۸ مرداد 1398
4K
۲۶ مرداد 1398
4K
۲۶ مرداد 1398
4K
۲۶ مرداد 1398
4K
۲۶ مرداد 1398
4K
۷ مرداد 1398
4K
۷ مرداد 1398
4K
۷ مرداد 1398
4K
۷ مرداد 1398
4K