خاجه گیــر

خاجه گیــر

۱ هفته پیش
2K
کَلـپُک

کَلـپُک

۱۹ آبان 1398
807
۱۹ آبان 1398
734
۱۸ آبان 1398
689
مـانتیـس

مـانتیـس

۱۸ آبان 1398
693
مار پولکی

مار پولکی

۲۲ مهر 1398
645
۱۴ مهر 1398
617
۱۴ مهر 1398
599
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

۹ مهر 1398
600
۱۸ شهریور 1398
576
عنکبوت بیوه سیاه ...بسیار سمی .... نیش بسیار کوچک و گزشی با درد خفیف دارد.... در کودکان و سالمندان و افراد بیمار صددرصد مرگبار میباشد .... محل زندگی در اغلب مناطق دنیا دور از جمعیت ...

عنکبوت بیوه سیاه ...بسیار سمی .... نیش بسیار کوچک و گزشی با درد خفیف دارد.... در کودکان و سالمندان و افراد بیمار صددرصد مرگبار میباشد .... محل زندگی در اغلب مناطق دنیا دور از جمعیت انسانی بوده .... بالاترین آمار مرگــ ومیـر در ایالات متحده آمریکا طی سالهای ۱۹۴۰تــا ۱۹۹۸ ...

۳۰ مرداد 1398
1K
قــاصدڪ

قــاصدڪ

۲۸ مرداد 1398
551
۲۸ مرداد 1398
553
۲۶ مرداد 1398
539
۲۶ مرداد 1398
542
۲۶ مرداد 1398
538
۲۶ مرداد 1398
528
۷ مرداد 1398
530
۷ مرداد 1398
538
۷ مرداد 1398
535