...

...

۱ هفته پیش
4
...

...

۳ هفته پیش
194
...

...

۴ هفته پیش
5
...

...

۴ هفته پیش
4
...

...

۴ هفته پیش
4
#me

#me

۳۱ مرداد 1398
4
#me

#me

۳۰ مرداد 1398
4
#me

#me

۳۰ مرداد 1398
4
#me

#me

۳۰ مرداد 1398
4
۲۸ مرداد 1398
4
۱۴ مرداد 1398
4
امروز ترا دسترس فردا نیست و اندیشه فردات به جز سودا نیست ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

امروز ترا دسترس فردا نیست و اندیشه فردات به جز سودا نیست ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

۱۲ مرداد 1398
4
۹ مرداد 1398
4
۱:فدامدا ۲:قربونت ولی اون کت مشکی نیست لباس کوردیه ۳:اره میشم ۴:فدا مدا ۵:قربونت 💓

۱:فدامدا ۲:قربونت ولی اون کت مشکی نیست لباس کوردیه ۳:اره میشم ۴:فدا مدا ۵:قربونت 💓

۵ مرداد 1398
5
۱:چی نزارم؟ ۲:روابط اجتماعی خوبه😂 ۳:👨😂هه ۴:مرسی ۵:گذشت دیگه اون بیخی😂 ۶:فوضولی بده عزیزم😂😂😂 ۷:ها؟ ۸:سلام نوه گلم ۹:جدی؟😍😂😂

۱:چی نزارم؟ ۲:روابط اجتماعی خوبه😂 ۳:👨😂هه ۴:مرسی ۵:گذشت دیگه اون بیخی😂 ۶:فوضولی بده عزیزم😂😂😂 ۷:ها؟ ۸:سلام نوه گلم ۹:جدی؟😍😂😂

۵ مرداد 1398
4
#me

#me

۵ مرداد 1398
4
یادش بخیر جوون بودیم😂

یادش بخیر جوون بودیم😂

۲۷ تیر 1398
4
۲۶ تیر 1398
4
۲۶ تیر 1398
4
۱:هوای چی؟😐 2:مرسی شعور 😍😂 3:یادم نمیاد چرا😐 4:فدا مدا 5:نه موجبات خنده و شادیمان را فراهم کرد😂 6:بله بله شما همه پستاتو حذف کردی از من گله میکنی عزیزدلم؟😐😐😂😍

۱:هوای چی؟😐 2:مرسی شعور 😍😂 3:یادم نمیاد چرا😐 4:فدا مدا 5:نه موجبات خنده و شادیمان را فراهم کرد😂 6:بله بله شما همه پستاتو حذف کردی از من گله میکنی عزیزدلم؟😐😐😂😍

۲۵ تیر 1398
4