ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. "ﺗﻮ" ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁنها

۱ روز پیش
3K
هرگز تلاش نکنیم برای اثبات خودمان به دیگران توضیح بدهیم؛ چون دوستانمان به این صحبت ها احتیاجی ندارند، دشمنانمان هم آنها را باور نخواهند کرد

هرگز تلاش نکنیم برای اثبات خودمان به دیگران توضیح بدهیم؛ چون دوستانمان به این صحبت ها احتیاجی ندارند، دشمنانمان هم آنها را باور نخواهند کرد

۱ هفته پیش
5K
بهترین انسانها از اعمالشان شناخته میشوند و گرنه سخنان خوب روی دیوارهای ساکن هم نوشته میشوند......

بهترین انسانها از اعمالشان شناخته میشوند و گرنه سخنان خوب روی دیوارهای ساکن هم نوشته میشوند......

۱ هفته پیش
6K
هر جا ایمان وجود داشته باشد ، اراده ی قوی هم ‌وجود خواهد داشت . مردان بی اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند ...

هر جا ایمان وجود داشته باشد ، اراده ی قوی هم ‌وجود خواهد داشت . مردان بی اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند ...

۱ هفته پیش
5K