صـیکـیتِر

reza_6989

▷ ◉─────────── ∞
༒غّمّ"اّنّگّیّزّ"اّسّتّ"اّیّنّ"مّنّ"بّیّ"طُّ،؛༒..... ⃟🕊•○ᵉᶳʰᵍʰᵉ ᵐⁿᶤ ᶳʰᵒᵐᵃ

هــــَــــــر خـــــرآبــــــــی رو میشــــــــــہ دُرســــــت ڪــــــرد جُــــــــز ✘ذآتــــــــــــ✘خـــَــــرآب

هــــَــــــر خـــــرآبــــــــی رو میشــــــــــہ دُرســــــت ڪــــــرد جُــــــــز ✘ذآتــــــــــــ✘خـــَــــرآب

۳ هفته پیش
3K
ڪوتاه تریـن و دردنـاڪ تریـن داستـان عمـر مـن فقـط چندڪلمـه میشـود او هست... امـا بـا مـن نیسـت...

ڪوتاه تریـن و دردنـاڪ تریـن داستـان عمـر مـن فقـط چندڪلمـه میشـود او هست... امـا بـا مـن نیسـت...

۴ هفته پیش
3K
تیـــغ روزگــار.... 👐 شاهـرَگ

تیـــغ روزگــار.... 👐 شاهـرَگ "کلامَــم" راچـُـنان❕ بریــــــده... 🗡 کـہ سکوتَـــم "بَنــد" نـمیآیـد 😔

۴ هفته پیش
2K
@Black.roz.83 @seti.r-077

@Black.roz.83 @seti.r-077

۴ هفته پیش
3K
هـــнεнــــہ سَختے نَڪِشیدے مَشتۍ√√ تا بِبینۍ 👇☝سَختیات 👈 واسه ما👉

هـــнεнــــہ سَختے نَڪِشیدے مَشتۍ√√ تا بِبینۍ 👇☝سَختیات 👈 واسه ما👉 "دَلقَڪ بازیِہ واسَـــــمْ اَزْ دَرْدْ حَرْڣ نَزَڹ .... زِندِگی مَڹ پ پٌرْ اَزْ لَجبازیاےخٌداسْٺ

۴ هفته پیش
3K
⃟🕊•○ᵉᶳʰᵍʰᵉ ᵐⁿᶤ ᶳʰᵒᵐᵃ

⃟🕊•○ᵉᶳʰᵍʰᵉ ᵐⁿᶤ ᶳʰᵒᵐᵃ

۴ هفته پیش
3K
نیاز دارم پاشی بیای بغلم کنی!

نیاز دارم پاشی بیای بغلم کنی!

۴ هفته پیش
3K
حسرت ی بار دیگه بغل کردنش تو دلم موند آقای قاضی(:!

حسرت ی بار دیگه بغل کردنش تو دلم موند آقای قاضی(:!

۴ هفته پیش
4K
Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, tout devient beau. وقتی عاشق کسی بشی هر چیزی که بهش مربوطه زیبا میشه. ❄️ ⃟ 🇫🇷 @LoveOrg

Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, tout devient beau. وقتی عاشق کسی بشی هر چیزی که بهش مربوطه زیبا میشه. ❄️ ⃟ 🇫🇷 @LoveOrg

۴ هفته پیش
3K
... 🙂🔫✌🏻

... 🙂🔫✌🏻

۴ هفته پیش
2K
‌ اٖیـٖنْ دُنْــیٰا جٰایـٖیٰست کِهْ وَقْتـیٖ زٰانُـوهٰایـَتْ رٰا اَزْ شـِـدَتِ تَنْهـٰایٖیٖ بـَـغَلْ گِرِفْتِــهْ‌ایٖ بِــه جٰــایِ هَـمْــدَردیٖ بَرٰایَـــتْ پــُولْ خُـــرْدْ مْی اَنــدٰازَنــدْ

‌ اٖیـٖنْ دُنْــیٰا جٰایـٖیٰست کِهْ وَقْتـیٖ زٰانُـوهٰایـَتْ رٰا اَزْ شـِـدَتِ تَنْهـٰایٖیٖ بـَـغَلْ گِرِفْتِــهْ‌ایٖ بِــه جٰــایِ هَـمْــدَردیٖ بَرٰایَـــتْ پــُولْ خُـــرْدْ مْی اَنــدٰازَنــدْ

۴ هفته پیش
3K
✍..♂✙هِــــــْـے ...رفــِْـــــــیْـِــــــʘ͜͡ʘــِـْـــــــِْـق✙♂.. ❂ ✘زیـــْادےْ خْــاکــے نَـباشْ✘ ❂ ⇚♚ایــْنجْـا ایْــرانْہ♚⇛ ⇈¨مَگہ نِمْیْدوْنـْے¨⇊ ↺¨آدَمْْاشْ اَز بَچگےْ عاشِقِ خْاکـْ بْازےٰ بْودَن¨

✍..♂✙هِــــــْـے ...رفــِْـــــــیْـِــــــʘ͜͡ʘــِـْـــــــِْـق✙♂.. ❂ ✘زیـــْادےْ خْــاکــے نَـباشْ✘ ❂ ⇚♚ایــْنجْـا ایْــرانْہ♚⇛ ⇈¨مَگہ نِمْیْدوْنـْے¨⇊ ↺¨آدَمْْاشْ اَز بَچگےْ عاشِقِ خْاکـْ بْازےٰ بْودَن¨

۴ هفته پیش
3K
یِه روز میای داد میزَنی پاشو خنگه من وَلی مَن دیگه نِمیشنَوَم حَرفاتو اَلَکی کِه نیس این هَمه خاک رومِه..!

یِه روز میای داد میزَنی پاشو خنگه من وَلی مَن دیگه نِمیشنَوَم حَرفاتو اَلَکی کِه نیس این هَمه خاک رومِه..!

۴ هفته پیش
4K
همیشه یکی هست که بهت اهمیت میده بدون اینکه خودت بدونی!.... 💫 ❤️ #mokhateb

همیشه یکی هست که بهت اهمیت میده بدون اینکه خودت بدونی!.... 💫 ❤️ #mokhateb

۴ هفته پیش
4K
آخٍِهـ قُربونـ اُونـ زَبُونـ گِرِفـتَنآتْ بِشَمـ❤️❤️

آخٍِهـ قُربونـ اُونـ زَبُونـ گِرِفـتَنآتْ بِشَمـ❤️❤️

۴ هفته پیش
3K
من واسم خنده مُرد ، روزِ خوش ندیدم بعدِ تو :) 🦂

من واسم خنده مُرد ، روزِ خوش ندیدم بعدِ تو :) 🦂

۴ هفته پیش
4K
▷ ◉─────────── ∞ ༒غّمّ

▷ ◉─────────── ∞ ༒غّمّ"اّنّگّیّزّ"اّسّتّ"اّیّنّ"مّنّ"بّیّ"طُّ،؛༒

۴ هفته پیش
2K
کاش بجای گفتن دوست دارم یکم بهش ایمان داشتی:)

کاش بجای گفتن دوست دارم یکم بهش ایمان داشتی:)

۴ هفته پیش
4K
[ منو تهدید به رفتنش کرد آروم درِ گوشش گفتم راه رو بلدی یا نشونت بدم :) ] ✞

[ منو تهدید به رفتنش کرد آروم درِ گوشش گفتم راه رو بلدی یا نشونت بدم :) ] ✞

۴ هفته پیش
6K
#tabiat @Mohammad.6989 @rezo.4243 @Black.roz.83 @seti.r-077

#tabiat @Mohammad.6989 @rezo.4243 @Black.roz.83 @seti.r-077

۲۷ دی 1398
2K