ملکه مغرور

rhymyshyryn


بکش پایین👇
من ملکه ی مغرور سرزمین غم انگیز ادما هستم ملکه ی که با یه غم از پا در اومد با یه غم دنیاشو باخت ملکه ی با این همه غم هنوز پا بر جاست

گوشیت چک کنی آخرین پیام خواهرت ببینی 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

گوشیت چک کنی آخرین پیام خواهرت ببینی 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

۵۱ دقیقه پیش
925
یه لحظه غافل و سوخته شدن دستم😖 😖

یه لحظه غافل و سوخته شدن دستم😖 😖

۳ روز پیش
10K
😊

😊

۳ روز پیش
4K
۵ روز پیش
11K
😢 دلتنگتم امروز پنج شنبه ست بجای دیدن صورت ماهات باید بشینم کنار سنگ قبرت 😢 http://wisgoon.com/pin/25530127/

😢 دلتنگتم امروز پنج شنبه ست بجای دیدن صورت ماهات باید بشینم کنار سنگ قبرت 😢 http://wisgoon.com/pin/2553...

۷ روز پیش
10K
؟؟؟

؟؟؟

۱ هفته پیش
9K
فدات بشم😍😍😍

فدات بشم😍😍😍

۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
5K
؟؟؟

؟؟؟

۱ هفته پیش
14K
دلتنگتم زهرا جونم😢

دلتنگتم زهرا جونم😢

۱ هفته پیش
13K
#me

#me

۱ هفته پیش
23K
۱ هفته پیش
15K
وایی امتحان ریاضی😭😭

وایی امتحان ریاضی😭😭

۱ هفته پیش
19K
۱ هفته پیش
18K
😢

😢

۱ هفته پیش
12K
عزیزم منی تو😍😍😍

عزیزم منی تو😍😍😍

۱ هفته پیش
8K
من چقدر پروم😂 بدبخت محدثه😂

من چقدر پروم😂 بدبخت محدثه😂

۱ هفته پیش
9K
۲ هفته پیش
10K
باز هم پنجشنبه آمد چقدر دلم براتون تنگ شد 😭 😭 😭 😭 😭 😭 بیایین منو ببرین پیش خودتون😭

باز هم پنجشنبه آمد چقدر دلم براتون تنگ شد 😭 😭 😭 😭 😭 😭 بیایین منو ببرین پیش خودتون😭

۲ هفته پیش
15K
😔

😔

۲ هفته پیش
6K