۸ ساعت پیش
961
RIbvarFathi

RIbvarFathi

۱ هفته پیش
2K
منالانی هورامان

منالانی هورامان

۱ هفته پیش
2K
نوژین فتحی اورامان

نوژین فتحی اورامان

۱ هفته پیش
2K
واقعا که زوزه می کشند توله هایی که به دست خودم گرگ شدن

واقعا که زوزه می کشند توله هایی که به دست خودم گرگ شدن

۱ هفته پیش
3K
نوا فتحی روستای نوین اورامان

نوا فتحی روستای نوین اورامان

۱ هفته پیش
2K
سولینا حیدری .....کورد

سولینا حیدری .....کورد

۱ هفته پیش
3K
بچگی های خودم

بچگی های خودم

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
ایران .کردستان.اورامان.روستای گردشگری نوین

ایران .کردستان.اورامان.روستای گردشگری نوین

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K