من هر چه بکارم دست تقدیر نشسته بکارم

من هر چه بکارم دست تقدیر نشسته بکارم

۱۸ ساعت پیش
2K
طلای قرمز

طلای قرمز

۵ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
3K
ﭘﺴﺮﻩ هشت سالشه نوشته: ﺁﯾﻔﻮﻥ ششﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻪ 😕 ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ اون ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮﺭﺩﻣﺶ!! 😐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ﭘﺴﺮﻩ هشت سالشه نوشته: ﺁﯾﻔﻮﻥ ششﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻪ 😕 ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ اون ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﯾﻪ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻭﺍﺳﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮﯼ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮﺭﺩﻣﺶ!! 😐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ هفته پیش
3K
نیرومند نبود ...اما یک تنه هر جا می رفت زندگیش را جابجا می کرد

نیرومند نبود ...اما یک تنه هر جا می رفت زندگیش را جابجا می کرد

۱ هفته پیش
3K
سالروز درگذشت قهرمان واقعی ما...

سالروز درگذشت قهرمان واقعی ما...

۱ هفته پیش
2K
#چکدرم #اینچه برون #تهران #ایران #گرگان #گلستان

#چکدرم #اینچه برون #تهران #ایران #گرگان #گلستان

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
#گرگان #سفر #طبیعت #شمال #تهران #ایران

#گرگان #سفر #طبیعت #شمال #تهران #ایران

۱ هفته پیش
2K
#قارچ #طبیعت #شمال #گرگان

#قارچ #طبیعت #شمال #گرگان

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
2K
عالیه اینجا...

عالیه اینجا...

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K