Raheleh

rm.raheleh1996

شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد! 💙 ~ گاندی

#لاک_طراحی_ناخن

#لاک_طراحی_ناخن

۱ ساعت پیش
2K
😍

😍

۱ ساعت پیش
707
۱ ساعت پیش
705
۱ ساعت پیش
678
#لاک_طراحی_ناخن

#لاک_طراحی_ناخن

۷ ساعت پیش
3K
.

.

۷ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
3K
۲۰ ساعت پیش
3K
۲۰ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
😂😂

😂😂

۱ روز پیش
3K
🙏

🙏

۱ روز پیش
3K
پذیرفتن اینکه اشتباه کرده اید نشان دهنده این است که اکنون عاقل تر از گذشته خود هستید😊

پذیرفتن اینکه اشتباه کرده اید نشان دهنده این است که اکنون عاقل تر از گذشته خود هستید😊

۱ روز پیش
2K
آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چرا که بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند... ~ فیثاغورث

آدمی را آزمودن به کردار باید کرد نه به گفتار؛ چرا که بیشتر مردم، زشت کردار و نیکو گفتارند... ~ فیثاغورث

۱ روز پیش
3K