...🗣 کاش اصلا نبودم. کاش نبودی. کاش میشد همه چیز را با تخته پاک کن پاک کرد. کاش یکی از آجرهای خانه ات بودم. یا یک مشت خاک باغچه ات. کاش دستگیره ی اتاقت بودم ...

...🗣 کاش اصلا نبودم. کاش نبودی. کاش میشد همه چیز را با تخته پاک کن پاک کرد. کاش یکی از آجرهای خانه ات بودم. یا یک مشت خاک باغچه ات. کاش دستگیره ی اتاقت بودم تا روزی هزاربار مرا لمس کنی. نه، کاش دست هات بودم. کاش چشمهات بودم. کاش ...

۲ ساعت پیش
6K
اخم های اول صبح هرکسی یک جور باز شدنی‌ست! گاه با یک بوسه، گاه با یک صدا گاه با یک نگاه و گاه با یک پیغام... هرکدام مقدور بود کم نگذارید!! اخم های اول صبح، ...

اخم های اول صبح هرکسی یک جور باز شدنی‌ست! گاه با یک بوسه، گاه با یک صدا گاه با یک نگاه و گاه با یک پیغام... هرکدام مقدور بود کم نگذارید!! اخم های اول صبح، گره کور می شوند گاهی.. #زهرا_سرکارراه @tiamo_h

۱۲ ساعت پیش
5K
از تندبادی که رفت مویِ اشفته ای مانده است و دلِ پریشانی.. @good_bad_uglyy

از تندبادی که رفت مویِ اشفته ای مانده است و دلِ پریشانی.. @good_bad_uglyy

۲۲ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K