roghayeh

roghayeeee

https://t.me/raha_artttقوی بودن ینی مقاومت در برابر وسوسه فرار از سختی ها.

🐈

🐈

۳ آذر 1398
1K
خودم 🐝 🐝خرداد🐝 🐝 #19

خودم 🐝 🐝خرداد🐝 🐝 #19

۱۸ تیر 1396
4K
دلم عاشقانه‌ای می‌خواهد به سبک مادربزرگ پدربزرگ‌هایمان من آن مرد خسته از کار باشم و تو آن خاتون خانه که برایم چای می‌ریزی من مست گل‌های پیراهنت باشم و تو آن همدمی که خستگی را ...

دلم عاشقانه‌ای می‌خواهد به سبک مادربزرگ پدربزرگ‌هایمان من آن مرد خسته از کار باشم و تو آن خاتون خانه که برایم چای می‌ریزی من مست گل‌های پیراهنت باشم و تو آن همدمی که خستگی را از تنم بیرون می‌کنی می‌بینی جانا زندگی با #تو حال هوای خودش را دارد #مهدی_ریحانی

۳ هفته پیش
11K
. تو زمستونُ و برف کنار این چراغا نشستن چه صفایی داشت... یادتون میاد نون روی علاالدین گرم کردن و خوردن؟ چسبوندن پا به علاالدین فشار دادن پوست پرتقال و نارنگی به سمتش و شعله ...

. تو زمستونُ و برف کنار این چراغا نشستن چه صفایی داشت... یادتون میاد نون روی علاالدین گرم کردن و خوردن؟ چسبوندن پا به علاالدین فشار دادن پوست پرتقال و نارنگی به سمتش و شعله کشیدن آتش تکوندن دست خیس روش یادتونه غذا پختن رو علاالدین رو؟ دود کردن‌هاش... خاموش ...

۲ هفته پیش
7K
عاشقِ این چراغ قدیمیام. خیلی خوبه:)) یکی داریم نو و جمع کرده ، چون من قدیمی دوست دارم ، از مامان خواهش کردم بده بذارم تو اتاقم و روش کتری بذارم ، راضی نشد . ...

عاشقِ این چراغ قدیمیام. خیلی خوبه:)) یکی داریم نو و جمع کرده ، چون من قدیمی دوست دارم ، از مامان خواهش کردم بده بذارم تو اتاقم و روش کتری بذارم ، راضی نشد . میگه همینجوری میخوای بذاری بهت میدم اما روشن نباید کنی.... اما من دوست دارم روشن ...

۲ هفته پیش
15K
تا باران نباشد، رنگین کمانی نیست تا تلخی نباشد، شیرینی نیست تا غمی نباشد، لبخندی نیست تا مشکلات نباشند، آسایشی وجود نخواهد داشت پس همیشه به خاطر داشته باش، هدف این نیست که هرگز اندوهگین ...

تا باران نباشد، رنگین کمانی نیست تا تلخی نباشد، شیرینی نیست تا غمی نباشد، لبخندی نیست تا مشکلات نباشند، آسایشی وجود نخواهد داشت پس همیشه به خاطر داشته باش، هدف این نیست که هرگز اندوهگین نباشی هرگز مشکلی نداشته باشی، هرگز تلخی را نچشیده باشی... همین دشواری‌ها هستند که از ...

۲ هفته پیش
11K
😥❤❤❤❤

😥❤❤❤❤

۲ هفته پیش
4K
ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﻗﻬﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ! ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﯿﺪ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ … ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﺎﻥ … ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎ ...

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﻗﻬﺮ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ! ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﯿﺪ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ … ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺷﺎﻥ … ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ! -ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ-

۱ هفته پیش
4K
ساعت امروز را به وقت عاشقی کوک کن... لبخندهایت را روی مدار خوشبختی تنظیم کن... نفس‌هایت را با بوی مهربانی آغشته کن... و روزت را زیبا آغاز کن

ساعت امروز را به وقت عاشقی کوک کن... لبخندهایت را روی مدار خوشبختی تنظیم کن... نفس‌هایت را با بوی مهربانی آغشته کن... و روزت را زیبا آغاز کن

۲ هفته پیش
4K
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﭘﮑﺲ ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼﯿﻪ ﺑﻬﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ؟ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻭﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪﯼ ﺁﺧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻨﻢ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ...

ﺑﻬﺰﺍﺩ ﭘﮑﺲ ﭼﻘﺪ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ﭼﯿﻪ ﺑﻬﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ؟ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻭﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﺪﯼ ﺁﺧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻨﻢ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺷﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﺑﻼ‌ﺧﺮﻩ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻬﺶ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﯽ ﭘﯿﺸﺖ ﻫﺲ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﺸﮏ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻥ ...

۱۹ مرداد 1395
8K
#معرفی_کتاب #دوست_داشتم_کسی_جایی_منتظرم_باشد در همه آن روزهای تهی خود را فریب می‌دادم. از خواب بر می‌خواستم و آن قدر کار می‌کردم تا از حال می رفتم. مثل همیشه خوب غذا می‌خوردم، با همکارانم به کافه می‌رفتم، ...

#معرفی_کتاب #دوست_داشتم_کسی_جایی_منتظرم_باشد در همه آن روزهای تهی خود را فریب می‌دادم. از خواب بر می‌خواستم و آن قدر کار می‌کردم تا از حال می رفتم. مثل همیشه خوب غذا می‌خوردم، با همکارانم به کافه می‌رفتم، با برادرانم مثل گذشته به آسودگی می‌خندیدم، اما کوچکترین تلنگری از سوی آنها کافی بود، ...

۳ هفته پیش
5K
#معرفی_کتاب #دنیای_سوفی اگر ندانیم که می‌میریم طعم زنده بودن را نمی‌توانیم بچشیم ... و بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی،تصور مرگ نیز ناممکن است ! روزی که پزشک به مادربزرگش خبر داد که بیماری اش لاعلاج ...

#معرفی_کتاب #دنیای_سوفی اگر ندانیم که می‌میریم طعم زنده بودن را نمی‌توانیم بچشیم ... و بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی،تصور مرگ نیز ناممکن است ! روزی که پزشک به مادربزرگش خبر داد که بیماری اش لاعلاج است چیزی بدین مضمون بر زبان آورد‌‌ : «تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی چه ...

۳ هفته پیش
5K
#معرفی_کتاب #آغوشی_برای_یک_سفر_طولانی دلتنگی اگر در حرف می‌ ماند شاید بی‌ هنگام به گریه نمی ‌افتادم. دلتنگی اگر فقط واژه ‌ای ساده بود، یک واژه‌ی تنبل، شاید آدمیزاد نیمه ‌شب دست نمی ‌برد در خاطراتش و ...

#معرفی_کتاب #آغوشی_برای_یک_سفر_طولانی دلتنگی اگر در حرف می‌ ماند شاید بی‌ هنگام به گریه نمی ‌افتادم. دلتنگی اگر فقط واژه ‌ای ساده بود، یک واژه‌ی تنبل، شاید آدمیزاد نیمه ‌شب دست نمی ‌برد در خاطراتش و تنهایی را کنار جای خالی دوست‌ داشتن‌ هایش نمی‌ گذاشت. شاید شب ‌ها خواب اتفاق ...

۳ هفته پیش
6K
#معرفی_کتاب #ساندویچ_ژامبون اگر می خواهید از کتاب های بوکوفسکی نهایت لذت را ببرید پیشنهاد می کنم اول کتاب ساندویچ ژامبون را بخوانید. با خواندن این کتاب با فضایی که بوکوفسکی در آن بزرگ شده است ...

#معرفی_کتاب #ساندویچ_ژامبون اگر می خواهید از کتاب های بوکوفسکی نهایت لذت را ببرید پیشنهاد می کنم اول کتاب ساندویچ ژامبون را بخوانید. با خواندن این کتاب با فضایی که بوکوفسکی در آن بزرگ شده است آشنا می شوید و نوشته های بعدی او را بهتر درک می کنید. بعد از ...

۳ هفته پیش
8K
#معرفی_کتاب #کافه_پیانو راستش را بخواهید؛ کفش یکی از آن معدود چیزهایی ست که شخصیتِ آدم را لو می دهد و اگر خیلی دلتان می خواهد بفهمید کی چه کاره است، اول به کفش هایش نگاه ...

#معرفی_کتاب #کافه_پیانو راستش را بخواهید؛ کفش یکی از آن معدود چیزهایی ست که شخصیتِ آدم را لو می دهد و اگر خیلی دلتان می خواهد بفهمید کی چه کاره است، اول به کفش هایش نگاه کنید. چون پیش می آید لباسِ تن آدم مال دوستش باشد. یعنی طرف رفته باشد ...

۳ هفته پیش
14K
#معرفی_کتاب #معماری_شادمانی اساسا آثار طراحی و معماری درباره ی نوع زندگی ای که به بهترین شکل در درون و اطراف خود متجلی می کنند با ما حرف می زنند. آن ها به ما از حال ...

#معرفی_کتاب #معماری_شادمانی اساسا آثار طراحی و معماری درباره ی نوع زندگی ای که به بهترین شکل در درون و اطراف خود متجلی می کنند با ما حرف می زنند. آن ها به ما از حال و هوای خاصی می گویند که می خواهند در ساکنان شان برقرار و تقویت کنند. ...

۳ هفته پیش
11K
#معرفی_کتاب #یازده_دقیقه از دست دادن هر انسانی که دوستش میداشتم،آزاردهنده بود گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس کسی را از دست ‌نمی دهد زیرا هیچکس مالک کسی نیست. این تجربع واقعی آزادی است:

#معرفی_کتاب #یازده_دقیقه از دست دادن هر انسانی که دوستش میداشتم،آزاردهنده بود گرچه اکنون متقاعد شده ام که هیچکس کسی را از دست ‌نمی دهد زیرا هیچکس مالک کسی نیست. این تجربع واقعی آزادی است: "داشتن مهم ترین چیزهای عالم بی آنکه صاحبشان باشی" #پائولو_کوئلیو

۳ هفته پیش
5K
#معرفی_کتاب #اضطراب_منزلت تنها زمانی خودمان را خوشبخت می‌پنداریم که به اندازه‌ی یا بیشتر از آدم‌هایی که با آن‌ها بزرگ شده‌ایم، دوشادوش‌شان کار کرده‌ایم، دوستمان هستند و در جامعه به هم مرتبط هستیم، دارایی داشته باشیم. ...

#معرفی_کتاب #اضطراب_منزلت تنها زمانی خودمان را خوشبخت می‌پنداریم که به اندازه‌ی یا بیشتر از آدم‌هایی که با آن‌ها بزرگ شده‌ایم، دوشادوش‌شان کار کرده‌ایم، دوستمان هستند و در جامعه به هم مرتبط هستیم، دارایی داشته باشیم. … هر چقدر تعداد کسانی که هم‌تراز خود می‌پنداریم و خودمان را با آن‌ها مقایسه ...

۳ هفته پیش
5K
#معرفی_کتاب #سیزده_دلیل_برای_اینکه اگه بتونین فکرهای بقیه رو بشنوین، چیزهایی رو می شنوین که واقعی هستن و چیزهایی که کاملا بی ربطن و اصلا نمی فهمین کدومشون کدومه. دیوونه میشین. کدومش راسته؟ کدومش نیست؟ هزار فکر ...

#معرفی_کتاب #سیزده_دلیل_برای_اینکه اگه بتونین فکرهای بقیه رو بشنوین، چیزهایی رو می شنوین که واقعی هستن و چیزهایی که کاملا بی ربطن و اصلا نمی فهمین کدومشون کدومه. دیوونه میشین. کدومش راسته؟ کدومش نیست؟ هزار فکر هست، ولی اصلا یعنی چی؟ دوست داشتین افکار دیگران رو بشنوین؟ البته که دوست داشتین. ...

۳ هفته پیش
12K
#معرفی_کتاب #الینور_آلیفنت_کاملا_خوب_است کتاب «حال النور آلیفنت کاملا خوب است» داستان دختری سی‌ساله را روایت می‌کند که در انزوا زندگی کرده و گوشه‌گیر است و به دید باقی افراد کمی اعجاب برانگیز است. نویسنده در طول ...

#معرفی_کتاب #الینور_آلیفنت_کاملا_خوب_است کتاب «حال النور آلیفنت کاملا خوب است» داستان دختری سی‌ساله را روایت می‌کند که در انزوا زندگی کرده و گوشه‌گیر است و به دید باقی افراد کمی اعجاب برانگیز است. نویسنده در طول داستان این دختر را با افراد و وضعیت‌های مختلف رودررو می‌کند تا شرایطی پیش آید ...

۳ هفته پیش
7K