کامنت پلیز😊

کامنت پلیز😊

۹ ساعت پیش
3K
کمی درپاییز با من قدم بزن دلدادگی کن،،، بگذار این فصل زرد کبود شود از بوسه های ما..... کمی دیوانگی کن با من ،،،لبخند بزن...... بگذار هوای پاییز رنجیده نماند ،بخندد،ذوق کند،وبه آدم های رفته ...

کمی درپاییز با من قدم بزن دلدادگی کن،،، بگذار این فصل زرد کبود شود از بوسه های ما..... کمی دیوانگی کن با من ،،،لبخند بزن...... بگذار هوای پاییز رنجیده نماند ،بخندد،ذوق کند،وبه آدم های رفته بفهماند ،عشق درفصل بی برگی پربرگ میماند ، برگی که اینبار به اسم ماورق میخورد🍁🌹🌺

۱۳ ساعت پیش
8K
بفرمایین😌😋

بفرمایین😌😋

۱۵ ساعت پیش
3K
😛 😜 😍

😛 😜 😍

۱ روز پیش
4K
با عشق تقدیم به فالو ورام😊 😍

با عشق تقدیم به فالو ورام😊 😍

۱ روز پیش
5K
مطمئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد،چون درهر بهار برایت گل میفرستدوهروز صبح آفتاب را به تو هدیه میکند.به یاد داشته باش که پروردگار عالم با اینکه میتوانددرهر جایی از دنیا باشد،قلب تورا ...

مطمئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد،چون درهر بهار برایت گل میفرستدوهروز صبح آفتاب را به تو هدیه میکند.به یاد داشته باش که پروردگار عالم با اینکه میتوانددرهر جایی از دنیا باشد،قلب تورا انتخاب کرده وتنها اوست که هروقت بخواهی چیزی بگویی گوش میکند....

۱ روز پیش
10K
نمک زدم با رب انار ترش ترش شده اوف😋 😋 😋 😋 😋

نمک زدم با رب انار ترش ترش شده اوف😋 😋 😋 😋 😋

۲ روز پیش
17K
ایول بچها دمتون گرم عالی بودین😘 ماتادور ها هم 6تایی شدن 💪 ✌

ایول بچها دمتون گرم عالی بودین😘 ماتادور ها هم 6تایی شدن 💪 ✌

۳ روز پیش
4K
بوم نذرت😙 😙 😙 😙 😙 😙

بوم نذرت😙 😙 😙 😙 😙 😙

۳ روز پیش
4K
نمیگم کسی نمیتونه منو زمین بزنه نه خیلیا میتونن منو زمین بزنن اما هیشکی نمیتونه جلوی بلند شدن منو بگیره من هرجوری زمین بخورم باهردستی زمین بخورم روزگار بهم یاد داده که دوباره پاشم

نمیگم کسی نمیتونه منو زمین بزنه نه خیلیا میتونن منو زمین بزنن اما هیشکی نمیتونه جلوی بلند شدن منو بگیره من هرجوری زمین بخورم باهردستی زمین بخورم روزگار بهم یاد داده که دوباره پاشم

۳ روز پیش
6K
ملوسک من آقا رایان گل😍 😍 ❤ ❤

ملوسک من آقا رایان گل😍 😍 ❤ ❤

۳ روز پیش
5K
ببین جات که خالی نیست هیچ سرجاتم دعواس..

ببین جات که خالی نیست هیچ سرجاتم دعواس..

۳ روز پیش
5K
افتاد👎 👎

افتاد👎 👎

۴ روز پیش
5K
شام امشب ما 😋 😋 😋 😋

شام امشب ما 😋 😋 😋 😋

۴ روز پیش
17K
من متنفرم از رفیق لاشی پس همون بهتر دشمنم باشی گلم 😊

من متنفرم از رفیق لاشی پس همون بهتر دشمنم باشی گلم 😊

۴ روز پیش
6K
مراقب خودت باش😍

مراقب خودت باش😍

۴ روز پیش
28K
حس من ناب بود اما طرف گاو بود........

حس من ناب بود اما طرف گاو بود........

۴ روز پیش
5K
کامنت پلیز😊

کامنت پلیز😊

۴ روز پیش
6K
نظرتون؟

نظرتون؟

۴ روز پیش
4K
😏

😏

۵ روز پیش
5K