#کفش_های_عجیب و غریب در هفته مد پاریس! 😱

#کفش_های_عجیب و غریب در هفته مد پاریس! 😱

۱ اسفند 1397
5K
۱ اسفند 1397
3K
۲۲ بهمن 1397
414
۲۱ بهمن 1397
443
۲۱ بهمن 1397
482
۲۱ بهمن 1397
495
۲۱ بهمن 1397
507
۱۹ بهمن 1397
567
۱۹ بهمن 1397
566
۱۹ بهمن 1397
572
۱۹ بهمن 1397
605
این دعا در آخرین ساعات بهمن ماه🌸 تقدیم به شما🌸 دوستان و ویسگونی های عزیز🌸 ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ... ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ... ﮐﺴﯽ ﭺ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺘﻪ ...

این دعا در آخرین ساعات بهمن ماه🌸 تقدیم به شما🌸 دوستان و ویسگونی های عزیز🌸 ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ... ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ... ﮐﺴﯽ ﭺ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ... ﺑﺮﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ... ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎ ...

۳۰ بهمن 1397
4K
فردابعدازیه ماه دوباره میرم باشگاه😍 یه ماه بودبخاطرصدمه ای که دیده بودم خونه نشین شده بودم،کلی غصه خوردم،کلی دردکشیدم،ولی بالاخره انتظاربه پایان رسید🤗 خداکنه دیگه آسیب نبینم😢 به امیدشروع روزپرانرژی وجدیدبرای زندگی بهتر😌 💪 😺 ...

فردابعدازیه ماه دوباره میرم باشگاه😍 یه ماه بودبخاطرصدمه ای که دیده بودم خونه نشین شده بودم،کلی غصه خوردم،کلی دردکشیدم،ولی بالاخره انتظاربه پایان رسید🤗 خداکنه دیگه آسیب نبینم😢 به امیدشروع روزپرانرژی وجدیدبرای زندگی بهتر😌 💪 😺 😻 97/11/29

۲۹ بهمن 1397
4K
😂😂🙄😀😕😛😛😛😬😬😱😱😶😶👀👀👀

😂😂🙄😀😕😛😛😛😬😬😱😱😶😶👀👀👀

۱ اسفند 1397
2K
قلب من سه بخشه:خدا،پدرم،مادرم نگران نباش توضربان قلبمــ❤ ــی🤗 97/11/30

قلب من سه بخشه:خدا،پدرم،مادرم نگران نباش توضربان قلبمــ❤ ــی🤗 97/11/30

۳۰ بهمن 1397
3K