خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥️ خواسته ...

خوشگل باش ✓اما فیکـــــــــــ نباش✘ خوشتیپ باش✓ اما جلفــــــــــ نباش✘ مغرور باش✓ اما سگـــــــــــ نباش✘ مشتی باش ✓شاخ نباش✘ سلطان دلها باش ✓اما دل نشکون✘ بزار همه عاشقت باشن اما تو عاشق یکی باش♥️ خواسته همه باش ✓اما هر کسیو نخواه✘ پله بساز✓اما از کسی بالا نرو✘ بالا باش ✓اما ...

۲ دی 1396
6K
👌

👌

۲۶ مهر 1396
6K
۲۶ مهر 1396
5K
😊

😊

۲۱ مهر 1396
3K
۲۱ مهر 1396
3K
کدوم؟!

کدوم؟!

۲۱ مهر 1396
3K
۲۰ مهر 1396
9K
۱۷ مهر 1396
4K
۱۷ مهر 1396
8K
۱۷ مهر 1396
3K
۱۷ مهر 1396
3K
۱۷ مهر 1396
3K
😎

😎

۱۰ مهر 1396
5K
۶ مهر 1396
13K
۶ مهر 1396
13K
۶ مهر 1396
13K
مادرو پسرم

مادرو پسرم

۶ مهر 1396
13K
۶ مهر 1396
12K
پسرم

پسرم

۶ مهر 1396
12K
۶ مهر 1396
12K