۳۰ اسفند 1395
5
...

...

۱ تیر 1395
84
...

...

۱ تیر 1395
85
والاااااا بوخودا...

والاااااا بوخودا...

۱ تیر 1395
82
...

...

۲ تیر 1395
83
...

...

۲ تیر 1395
81
الهم عجل لولیک الفرج... این شبها برای ظهوراقامون خیلی دعاکنیم... التماس دعا

الهم عجل لولیک الفرج... این شبها برای ظهوراقامون خیلی دعاکنیم... التماس دعا

۴ تیر 1395
95
...

...

۵ تیر 1395
83
...

...

۵ تیر 1395
84
جهان قعر خواب بدی رفته است به جای جهان هم تو احیاء بگیر... دعای تمامی احیاداران: ☘

جهان قعر خواب بدی رفته است به جای جهان هم تو احیاء بگیر... دعای تمامی احیاداران: ☘"اللهم عجل لولیک الفرج"☘

۶ تیر 1395
119
نہ اینکه حرفےنباشد هست... خیلےهم هست... اما... عاشقهامےدانند دلتنگےبہ استخوان که برسد مےشودسکوت

نہ اینکه حرفےنباشد هست... خیلےهم هست... اما... عاشقهامےدانند دلتنگےبہ استخوان که برسد مےشودسکوت

۸ تیر 1395
83
...

...

۸ تیر 1395
113