rose hairdresser

rozehairdresser

مشاور و کارشناس ارشد روانشناسی
کـــــپــــــی مـمــنــــوع

خداوندا
ندانم کجا می کشانی مرا
سوی آسمان، یا به خاموش خاک
نِیَم در هراس از تو ای ناگزیر
ندانم کجا می کشانی مرا
ندانم کجا، لیک دانم یقین
کزین تنگنا می رهانی مرا.
سکوت می‌کنم و حرف میَزنم با تو درین مباحثه دیوانه‌تر منم یا تو؟ من و تو پس زده روزگار امروزیم تو عشق بی‌سروپایی و من سراپا تو شبیه بوته خاری اسیر صحرا من شبیه قایق ...

سکوت می‌کنم و حرف میَزنم با تو درین مباحثه دیوانه‌تر منم یا تو؟ من و تو پس زده روزگار امروزیم تو عشق بی‌سروپایی و من سراپا تو شبیه بوته خاری اسیر صحرا من شبیه قایق دوری غریق دریا تو چقدر حادثه با خود کشانده‌ای تا من چقدر آینه در خود ...

۲ روز پیش
9K
مے شوم دیوانه ی دیوانه وقتے نیستی قبله را گم مے ڪنم، در خانه وقتے نیستی بار دیگر دیر ڪردے، راه مسجد دور نیست شک ندارم مے روے میخانه وقتے نیستی در محل پشت سرت ...

مے شوم دیوانه ی دیوانه وقتے نیستی قبله را گم مے ڪنم، در خانه وقتے نیستی بار دیگر دیر ڪردے، راه مسجد دور نیست شک ندارم مے روے میخانه وقتے نیستی در محل پشت سرت بسیار صحبت مے ڪنند رفته رفته مے شوے افسانه وقتے نیستی مو به مو از ...

۲ روز پیش
10K
ﻧﻔﺴﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻫﻮﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ , ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ...

ﻧﻔﺴﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻫﻮﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ , ﻫﻮﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺗﻮﺍﻡ ﻓﮑﺮ ﺑﯽ ﺟﺎ ﻧﮑﻨﯽ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ‏ ﻣﺎ ‏ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ...

۲ روز پیش
5K
تصویر تو را در شب مهتاب کشیدم چشم سیه ات با غزلی ناب کشیدم ابروی کمندت ، کمرِ ماه شب افروز مژگان خوشت با دل بی تاب، کشیدم فالی زدم و خال سیه دانه ی ...

تصویر تو را در شب مهتاب کشیدم چشم سیه ات با غزلی ناب کشیدم ابروی کمندت ، کمرِ ماه شب افروز مژگان خوشت با دل بی تاب، کشیدم فالی زدم و خال سیه دانه ی جانسوز بر گوشه ی آن گونه ی عناب کشیدم بر دانه اناری نظری کردم و ...

۲ روز پیش
12K
گر که چشمانت دمی با من مدارا کرده بود این کویر سینه را مانند دریا کرده بود پیش از اینم زندگانی گر چه یکسان می گذشت با تو اما لحظه هایم را چو رویا کرده ...

گر که چشمانت دمی با من مدارا کرده بود این کویر سینه را مانند دریا کرده بود پیش از اینم زندگانی گر چه یکسان می گذشت با تو اما لحظه هایم را چو رویا کرده بود گر نباشی ظلمتم،جان را به یغما میبرد با تو اما هر شبم را مثل ...

۲ روز پیش
18K
آن روز که دل ، دل به دلت داد غلط بود عاشق شد و در دام تو افتاد غلط بود در مدرسه ی عشق تو ای حضرت استاد..! آن درس که دادی به دلم یاد ...

آن روز که دل ، دل به دلت داد غلط بود عاشق شد و در دام تو افتاد غلط بود در مدرسه ی عشق تو ای حضرت استاد..! آن درس که دادی به دلم یاد غلط بود هم قصه ی شیرین من از لحظه ی آغاز هم فرضیه ی تیشه ...

۲ روز پیش
13K
درون سینه ام سودای عشقست میان جان من دریای عشقست هزاران چشمه جوشانست در دل که هریک رسته از سودای عشقست که بحر گوهر و در وصدف نیز زجان هریک بدل سودای عشقست هرآن پنهان ...

درون سینه ام سودای عشقست میان جان من دریای عشقست هزاران چشمه جوشانست در دل که هریک رسته از سودای عشقست که بحر گوهر و در وصدف نیز زجان هریک بدل سودای عشقست هرآن پنهان و پیدا را که دیدی هم از پنهان هم از پیدای عشقست برون پرده این ...

۵ روز پیش
12K
دخترک گفت به آدم برفی خوش به حالت که نداری حرفی که تو را گرم کند دستِ کسی بی نیازی تو زِ حُرمِ نفسی یا تو را ناز کشد به وقتِ غم یا دلت تنگ ...

دخترک گفت به آدم برفی خوش به حالت که نداری حرفی که تو را گرم کند دستِ کسی بی نیازی تو زِ حُرمِ نفسی یا تو را ناز کشد به وقتِ غم یا دلت تنگ شود زیاد و کم آدمک تلخ و پریشان خندید به تنش دردِ فراوان پیچید صبحِ ...

۵ روز پیش
36K
شب شد و باز به خوابم تو بیا به کویرِ دل سرابم تو بیا ای طبیبم تبِ من رفته زِ تاب خسته از این تب و تابم تو بیا پر ستاره آسمان سو سوی ریز ...

شب شد و باز به خوابم تو بیا به کویرِ دل سرابم تو بیا ای طبیبم تبِ من رفته زِ تاب خسته از این تب و تابم تو بیا پر ستاره آسمان سو سوی ریز ماهِ نازِ نقره تابم تو بیا جامِ چشمانِ من از جانِ تو مست کهنه ی ...

۵ روز پیش
32K
بی اجازه دل من تنگ تو شد میدانی ؟؟ تنگ ان قلب خوش اهنگ تو شد میدانی ؟؟ گرچه میدانم و میدانی و دل میداند مال من نیست دلت باز تورامیخواند دست من نیست دلم ...

بی اجازه دل من تنگ تو شد میدانی ؟؟ تنگ ان قلب خوش اهنگ تو شد میدانی ؟؟ گرچه میدانم و میدانی و دل میداند مال من نیست دلت باز تورامیخواند دست من نیست دلم غرق تمناشده است بهر احساس قشنگ تو چه شیداشده است گرچه سخت است ولی خواهش ...

۵ روز پیش
12K
اگرچه با دل من محرم‌اند این کلمات برای از تو سرودن کم‌اند این کلمات تمام آنچه که دارم، گمان مبر ای خوب! تمام آنچه که می‌خواهم‌اند این کلمات گل منیّ و برایت چقدر ناچیزند اگرچه ...

اگرچه با دل من محرم‌اند این کلمات برای از تو سرودن کم‌اند این کلمات تمام آنچه که دارم، گمان مبر ای خوب! تمام آنچه که می‌خواهم‌اند این کلمات گل منیّ و برایت چقدر ناچیزند اگرچه مثل گل مریم‌اند این کلمات برای آنکه به نامت شبیه‌تر باشند حریر و اطلس و ...

۵ روز پیش
17K
سر سلامت از این غم نمی برم بی تو به جان هردویمان کم می آورم بی تو هزار بال اگر سهم من شود هرگز به روزهای بهاری نمی پرم بی تو کمی گرفته و ابری ...

سر سلامت از این غم نمی برم بی تو به جان هردویمان کم می آورم بی تو هزار بال اگر سهم من شود هرگز به روزهای بهاری نمی پرم بی تو کمی گرفته و ابری کمی پریشان حال کمی از آدم و عالم مکدرم بی تو نمی شود برسد کشتی ...

۵ روز پیش
28K
امشب با خیالِ تو در این پیراهن هم آغوشم! به خدا نِوِشتم... نسیم نَوَزَد! ماه تاب‌ نَتابد! ستاره ها نَدرخشَند! مرغِ سحر نخواند! چشمه نجوشد! و یاس های باغچه عطر نَیَفشانند! به خدا نوشتم... صدایِ ...

امشب با خیالِ تو در این پیراهن هم آغوشم! به خدا نِوِشتم... نسیم نَوَزَد! ماه تاب‌ نَتابد! ستاره ها نَدرخشَند! مرغِ سحر نخواند! چشمه نجوشد! و یاس های باغچه عطر نَیَفشانند! به خدا نوشتم... صدایِ پایش در کوچه نپیچد! خورشید راهِ فردا را‌ گُم ‌کند! و جهان بایستد از حرکت! ...

۵ روز پیش
17K
ولنتاین یعنی......وقتی از سر ڪار برمیگردی خونه صدای شوخی و خنده ،خانواده پشت در حس بشه ❤️❤️ ولنتاین یعنی .....مریضت از بیمارستان مرخص بشه ببریش خونه حسابی بهش برسی ❤️❤️ ولنتاین یعنی .....پدرت با دیدن ...

ولنتاین یعنی......وقتی از سر ڪار برمیگردی خونه صدای شوخی و خنده ،خانواده پشت در حس بشه ❤️❤️ ولنتاین یعنی .....مریضت از بیمارستان مرخص بشه ببریش خونه حسابی بهش برسی ❤️❤️ ولنتاین یعنی .....پدرت با دیدن تو زیر لب بگه الهی شڪر ❤️❤️ ولنتاین یعنی ......برای مادرت قول چراغ جادو بشی ...

۷ روز پیش
18K
مگذار دل از غصه پریشان شود ای عشق کاشانه ام از هجر تو ویران شود ای عشق با من بنشین باز بگو از دل عاشق تا درد دل غمزده درمان شود ای عشق باید که ...

مگذار دل از غصه پریشان شود ای عشق کاشانه ام از هجر تو ویران شود ای عشق با من بنشین باز بگو از دل عاشق تا درد دل غمزده درمان شود ای عشق باید که بباری همه جا چون نم باران باید که کویر از تو گلستان شود ای عشق ...

۷ روز پیش
14K
مادر! درستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود وگلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.روز ت پیشاپیش مبارک شکوه عشق را در زمزمه های مادرانه ات می یابم وانگیزه خلقت را ...

مادر! درستایش دنیای پرمهرت ، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود وگلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.روز ت پیشاپیش مبارک شکوه عشق را در زمزمه های مادرانه ات می یابم وانگیزه خلقت را از قلب پرمهرت می خوانم. مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می ...

۷ روز پیش
27K
حواسمان باشد حواسمان به چروک های‌ِ دور چشم مادر و لرزش دست های‌ پدرباشد حواسمان به ترشدن های‌ گاه و بیگاه چشم های‌ کم سو و دلتنگی شان باشد حواسمان باشد که آنها خیلی زود ...

حواسمان باشد حواسمان به چروک های‌ِ دور چشم مادر و لرزش دست های‌ پدرباشد حواسمان به ترشدن های‌ گاه و بیگاه چشم های‌ کم سو و دلتنگی شان باشد حواسمان باشد که آنها خیلی زود پیر میشوند حواسمان باشد خیلی زودتر از آن چه فکرش را می‌کنیم از کنارمان می‌روند ...

۷ روز پیش
11K
بگو ڪه دوستم داری ... ببینی پر در آوردم برای عشق تو جان را به همراه سر آوردم بدون تو چه دلتنگم نباشی سخت افسرده هوایی ابری و بارانی و چشمی تر آوردم دلی دیوانه ...

بگو ڪه دوستم داری ... ببینی پر در آوردم برای عشق تو جان را به همراه سر آوردم بدون تو چه دلتنگم نباشی سخت افسرده هوایی ابری و بارانی و چشمی تر آوردم دلی دیوانه دارم من سری پر شور و آشفته چو دور از رویت افتادم دلی غم پرور ...

۷ روز پیش
13K
دلم جنگل، دلم باران، دلم آفتاب می‌خواهد دلم یک کلبه‌ی چوبی کنار آب می‌خواهد چنان دلگیرم از دنیا که ترجیحا دلم شعری... پر از تصویر موزون و خیالی ناب می‌خواهد قلم دستم به دامانت، بکِش ...

دلم جنگل، دلم باران، دلم آفتاب می‌خواهد دلم یک کلبه‌ی چوبی کنار آب می‌خواهد چنان دلگیرم از دنیا که ترجیحا دلم شعری... پر از تصویر موزون و خیالی ناب می‌خواهد قلم دستم به دامانت، بکِش یک دسته مرغابی که دل آرامشِ محضِ لبِ تالاب می‌خواهد جهانی خالی از وحشت، نه ...

۷ روز پیش
11K
خوش به حالت میتوانی با خودت خلوت کنی با خودت چایی بنوشی با خودت صحبت کنی خوش به حالت سیب سرخ خنده هایت را به شوق می توانی با خودت در آینه قسمت کنی ده ...

خوش به حالت میتوانی با خودت خلوت کنی با خودت چایی بنوشی با خودت صحبت کنی خوش به حالت سیب سرخ خنده هایت را به شوق می توانی با خودت در آینه قسمت کنی ده قدم با هرکه برداری برایش کافی است تا که او را بین مردم صاحب حرمت ...

۷ روز پیش
13K