پسرا با آهنگ Boy With Luv موفق به کسب چهاردهمین برد،در Music Bank این هفته شدن🏆~ Music Bank - 🏆 Music Core - 🏆 Show Champion - 🏆 M Countdown - 🏆 Music Bank - ...

پسرا با آهنگ Boy With Luv موفق به کسب چهاردهمین برد،در Music Bank این هفته شدن🏆~ Music Bank - 🏆 Music Core - 🏆 Show Champion - 🏆 M Countdown - 🏆 Music Bank - 🏆 Music Core - 🏆 SBS Inkigayo - 🏆 Music Bank - 🏆 Music Core ...

۱ ساعت پیش
399
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص جونگ‌کوک🌊~ ‎‌‌‌

۱ ساعت پیش
395
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص جونگ‌کوک🌊~ ‎‌‌

۱ ساعت پیش
404
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص ته‌هیونگ🌺~ ‎‌‌‌‎

۱ ساعت پیش
401
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص ته‌هیونگ🌺~ ‎‌‌

۱ ساعت پیش
392
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص جیمین 🍦~ ‎‌‌‌

۱ ساعت پیش
381
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص جیمین 🍦~ ‎

۱ ساعت پیش
388
😻 😻 😻

😻 😻 😻

۱۴ ساعت پیش
1K
آپدیت توییتر The Morning Mash Up با پسرا✨ ~ ‎‌‌

آپدیت توییتر The Morning Mash Up با پسرا✨ ~ ‎‌‌

۱۷ ساعت پیش
736
❤ ️💙 ❤ ️

❤ ️💙 ❤ ️

۱۷ ساعت پیش
693
آپدیت توییتر جیهوپ

آپدیت توییتر جیهوپ

۱۷ ساعت پیش
683
آپدیت توییتر جیهوپ

آپدیت توییتر جیهوپ

۱۷ ساعت پیش
661
🔥 برند VT Cosmetics با پروژه ی جدید همکاری بی تی اس و طراح عطر معروف فرانسوی •عطرهای L’ATELIER توسط طراح معروف فرانسوی Frederic Burtin برای هر هفت عضو بی تی اس طراحی شده و ...

🔥 برند VT Cosmetics با پروژه ی جدید همکاری بی تی اس و طراح عطر معروف فرانسوی •عطرهای L’ATELIER توسط طراح معروف فرانسوی Frederic Burtin برای هر هفت عضو بی تی اس طراحی شده و دارای رایحه های متفاوتی است و ۳۰ می عرضه خواهد شد~ 🔻 عطر مخصوص جین:

۱۹ ساعت پیش
974
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص هوپی🍒 ~ ‎‌‌

۱۹ ساعت پیش
913
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص هوپی🍒 ~ ‎‌‌‌

۱۹ ساعت پیش
905
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص شوگا 🍒 ~ ‎‌‌‌

۱۹ ساعت پیش
894
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص شوگا 🍒 ~ ‎‌‌‌

۱۹ ساعت پیش
898
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص جین 🍒 ~ ‎‌‌‌

۱۹ ساعت پیش
896
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص جین 🍒 ~ ‎‌‌‌

۱۹ ساعت پیش
894
آپدیت توییتر

آپدیت توییتر "VT Cosmetics" با معرفی عطر مخصوص آر ام 🍒 ~ ‎‌‌‌

۱۹ ساعت پیش
884