لعـــــنـــت بــہ وَقتایــے کِــہ بایَد غرورَمــو حِفــظ میــکَردَم اَمـا تَرجــیح دادَم رابِطــَمونو حِفــظ کنم..

لعـــــنـــت بــہ وَقتایــے کِــہ بایَد غرورَمــو حِفــظ میــکَردَم اَمـا تَرجــیح دادَم رابِطــَمونو حِفــظ کنم..

۱۸ شهریور 1395
115
ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻓﺖ ... ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻧﺮﻓﺘﻪ!!! ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻮﺩ ... ﻧﻔﺲ ﺑﻮﺩ ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻮﺩ ... ﺭﻭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ... ﻭﻟﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ...

ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻓﺖ ... ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻧﺮﻓﺘﻪ!!! ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻮﺩ ... ﻧﻔﺲ ﺑﻮﺩ ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﻮﺩ ... ﺭﻭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ... ﻭﻟﯽ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﺪ ... ﺑﻐﺾ ﺷﺪ ... ﺩﺭﺩ ﺷﺪ ... ﮐﺎﺑﻮﺱ ﺷﺪ ... ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ...

۲۹ مرداد 1395
156
خودم ۵و۶ شما؟؟؟

خودم ۵و۶ شما؟؟؟

۲۶ مرداد 1395
116
چشمهایش «قهوه ای»بود وبه حق فهمیده ام... «قهوه» ازسیگاروقلیان اعتیاد اورتراست........

چشمهایش «قهوه ای»بود وبه حق فهمیده ام... «قهوه» ازسیگاروقلیان اعتیاد اورتراست........

۱۸ مرداد 1395
142
من به آغوش «تو» محتاج تراز نان شبم...........

من به آغوش «تو» محتاج تراز نان شبم...........

۱۸ مرداد 1395
111
گوش تلفن کر «دوستت دارم» را امشب درگوش خودت خواهم گفت.....

گوش تلفن کر «دوستت دارم» را امشب درگوش خودت خواهم گفت.....

۱۶ مرداد 1395
133
همین که می دانم کسی شبیه «تو»نیست چقد دلهره آورتراز نبودن توست......

همین که می دانم کسی شبیه «تو»نیست چقد دلهره آورتراز نبودن توست......

۱۶ مرداد 1395
118
کمی فقط اندکی مرادوست داشته باش! من باکمترین «تو» به جنگ تمام نفرت های دنیامی روم........

کمی فقط اندکی مرادوست داشته باش! من باکمترین «تو» به جنگ تمام نفرت های دنیامی روم........

۱۵ مرداد 1395
113
آدم های دیگررانمی دانم درمن اما اولین حسی که هرروزصبح بیدارمی شود دوست داشتن توست......

آدم های دیگررانمی دانم درمن اما اولین حسی که هرروزصبح بیدارمی شود دوست داشتن توست......

۱۴ مرداد 1395
117
تمام اصل های حقوق بشررا خواندم.. وجای یک اصل را خالی یافتم اصل سی ویکم: هرانسانی حق دارد هرکسی راکه میخواهد دوست داشته باشد.....

تمام اصل های حقوق بشررا خواندم.. وجای یک اصل را خالی یافتم اصل سی ویکم: هرانسانی حق دارد هرکسی راکه میخواهد دوست داشته باشد.....

۱۳ مرداد 1395
113
ازوقتی دوست داشتنت دررگ هایم جریان گرفت جوردیگر زنده ام انگار ماهی های سرخ اززیرپوستم راه دریارا پیداکرده اند...........

ازوقتی دوست داشتنت دررگ هایم جریان گرفت جوردیگر زنده ام انگار ماهی های سرخ اززیرپوستم راه دریارا پیداکرده اند...........

۱۳ مرداد 1395
110
می رسد روزی که «منو تو» پروانه خواهیم شد بگذار هرچه میخواهند پیله کنند.....‌‌.

می رسد روزی که «منو تو» پروانه خواهیم شد بگذار هرچه میخواهند پیله کنند.....‌‌.

۱۳ مرداد 1395
122
من به هوای تو عادت دارم بمان و.... دلم را هوایی کن....‌‌

من به هوای تو عادت دارم بمان و.... دلم را هوایی کن....‌‌

۱۲ مرداد 1395
109
تمام دنیا راهم به من بدهند ذره ای جای یک لحظه حس آغوشت را برایم نمیگیرد آغوشت خودزندگی است رهایم نکن..................

تمام دنیا راهم به من بدهند ذره ای جای یک لحظه حس آغوشت را برایم نمیگیرد آغوشت خودزندگی است رهایم نکن..................

۱۱ مرداد 1395
111
چه کسی گفته: عشق با «عین» شروع شده وبا«قاف» تمام میشود؟ عشق با«تو» شروع شده وباهیچ چیز تمام نخواهد شد.....

چه کسی گفته: عشق با «عین» شروع شده وبا«قاف» تمام میشود؟ عشق با«تو» شروع شده وباهیچ چیز تمام نخواهد شد.....

۱۱ مرداد 1395
108
می شود صدایت را همیشه درخواب من جابگذاری.....؟؟

می شود صدایت را همیشه درخواب من جابگذاری.....؟؟

۱۱ مرداد 1395
115
طلوع گرم چشمانت مرا صادق ترین صبح است اگر نه کارخورشید جهان عادت شده مارا........

طلوع گرم چشمانت مرا صادق ترین صبح است اگر نه کارخورشید جهان عادت شده مارا........

۱۰ مرداد 1395
161
خودم شیک و اسپرت دوسدالم..

خودم شیک و اسپرت دوسدالم..

۹ مرداد 1395
251
هرگزنباید بخشید کسی را که به دروغ تورا کناردلش نگه می دارد و باتو عاشقانه رفتار می کند تنهابه این خاطر که این روزهایش خالی ازآدم است............

هرگزنباید بخشید کسی را که به دروغ تورا کناردلش نگه می دارد و باتو عاشقانه رفتار می کند تنهابه این خاطر که این روزهایش خالی ازآدم است............

۹ مرداد 1395
110
به مرگ راضی ام اما به رفتنت هرگز! نرو؛ بمان و بمیران مرا در آغوشت....

به مرگ راضی ام اما به رفتنت هرگز! نرو؛ بمان و بمیران مرا در آغوشت....

۸ مرداد 1395
118