ســایه

saayeeh

متاهل ↪ پس لطفاً حواستون بہ کلماتے که بکار میبرید باشہ .........
تمام متنام ،چہ عارفانہ ، چہ عاشقانہ ، چہ فلسفانہ تنها از جهت زیبایے گذاشتہ میشہ ...

ورود به ویس دی۹۲

پـروانه شو .، پرواز کن به بیکران بال بگشا به آن ابدیت بی انتها بشکن این پیله ها را ، پیله های در هم تنیده را، آغاز کن زندگی را با عشق و امید ، ...

پـروانه شو .، پرواز کن به بیکران بال بگشا به آن ابدیت بی انتها بشکن این پیله ها را ، پیله های در هم تنیده را، آغاز کن زندگی را با عشق و امید ، پرواز کن آغـاز شو که گاهی زود دیر می شود ، مگذار دیر شود برای ...

۴ روز پیش
188
حرف های قشنگ عاشقانه تان را برای کدام مبادایی کنار گذاشته اید؟ اینهمه دوستت دارم و دلم تنگ شده ی سنگین را در کدام پَستو تلنبار کرده اید؟ بس است احتکار... قحطیِ عاطفه به راه ...

حرف های قشنگ عاشقانه تان را برای کدام مبادایی کنار گذاشته اید؟ اینهمه دوستت دارم و دلم تنگ شده ی سنگین را در کدام پَستو تلنبار کرده اید؟ بس است احتکار... قحطیِ عاطفه به راه افتاده ... صدای شیونِ آدم هایِ معصومی که کمی آن طرف تر ، از قحطیِ ...

۴ روز پیش
412
🌺🍁 🌺🍁آغاز سخـن یاد خدا بــاید کرد 🍂🌸🍂🌸 خود را به امیــد او رها باید کرد 🌺🍁🌺🍁 ای با تــو شروع کـارها زیبــاتر 🍂🌸🍂🌸 آغاز سـخن تو را صدا بــاید کرد

🌺🍁 🌺🍁آغاز سخـن یاد خدا بــاید کرد 🍂🌸🍂🌸 خود را به امیــد او رها باید کرد 🌺🍁🌺🍁 ای با تــو شروع کـارها زیبــاتر 🍂🌸🍂🌸 آغاز سـخن تو را صدا بــاید کرد

۴ روز پیش
164
ناراحت شدن دست ما نیست ، ولی… ناراحت ماندن دست ماست!... پس اجازه ندهیم که رفتار و گفتار تلخ دیگران در ما اثر کند… و روزگارمان را تلخ کند…

ناراحت شدن دست ما نیست ، ولی… ناراحت ماندن دست ماست!... پس اجازه ندهیم که رفتار و گفتار تلخ دیگران در ما اثر کند… و روزگارمان را تلخ کند…

۶ روز پیش
137
🍁صبـح است🍂 و هوا و‌ نفـس دلکش پــاییز 🍁 🍁من هسـتم و ‌یک سینه‌ی🍂 از مهـر تو لبریز🍁 🍁زیبـاست تو را دیدن🍂 از این پنجـره‌ی صبح🍁 🍁زیبـاست 🍂هوای تـو در این 🍂صبح دل‌انگـیز🍁 🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂

🍁صبـح است🍂 و هوا و‌ نفـس دلکش پــاییز 🍁 🍁من هسـتم و ‌یک سینه‌ی🍂 از مهـر تو لبریز🍁 🍁زیبـاست تو را دیدن🍂 از این پنجـره‌ی صبح🍁 🍁زیبـاست 🍂هوای تـو در این 🍂صبح دل‌انگـیز🍁 🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂

۱ هفته پیش
144
آدم هایی که نیت خوبی دارند ، قول های خوبی میدن ،، اما آدم هایی که شخصیت خوبی دارند پای قولی که دادن می مانند ...

آدم هایی که نیت خوبی دارند ، قول های خوبی میدن ،، اما آدم هایی که شخصیت خوبی دارند پای قولی که دادن می مانند ...

۱ هفته پیش
141
تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد، ، که در زمین آن را عشق مینامیم ..💕

تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد، ، که در زمین آن را عشق مینامیم ..💕

۱ هفته پیش
139
شاد باشید و به کیفیت زندگی خود اهمیت دهید شما همین یک زندگی را دارید و دیگر هیچگاه متولد نخواهید شد. جواب محبت آدمها را به موقع بدهید،،!!! #محبتهای_تاریخ_گذشته، #عطر_و_طعم_اصلی_را_نخواهند_داشت ....

شاد باشید و به کیفیت زندگی خود اهمیت دهید شما همین یک زندگی را دارید و دیگر هیچگاه متولد نخواهید شد. جواب محبت آدمها را به موقع بدهید،،!!! #محبتهای_تاریخ_گذشته، #عطر_و_طعم_اصلی_را_نخواهند_داشت ....

۱ هفته پیش
145
💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ الْـفَـرَج 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢

💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ الْـفَـرَج 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢 💢

۱ هفته پیش
142
ســـلام آقااا...💢 آقااا ســـلام ...💢 💢 تا نیـــــایی گره از کار بشر وا نشود .....💢 💢 اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج 💢

ســـلام آقااا...💢 آقااا ســـلام ...💢 💢 تا نیـــــایی گره از کار بشر وا نشود .....💢 💢 اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج 💢

۱ هفته پیش
138
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ #حضرت_محمد (ص) فرمودند: صلوات فرستادن باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمالتان را پاکیزه میکند ...

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ #حضرت_محمد (ص) فرمودند: صلوات فرستادن باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمالتان را پاکیزه میکند ...

۱ هفته پیش
152
ألَّـلَّـهّْـ﷽ـم صُّــ﷽ـل 🍃🌸🍃🌸🍃 عَّـلَّـ﷽ـی مُّـحّْـمُّـ﷽ـد🌸🍃🌸🍃🌸 وألَّـ﷽ـ مُّـحّْـمُّـ﷽ـ 🍃🌸🍃🌸🍃 وعَّجٍّـ﷽ــل َّ فّْرجٍّـهّْـ﷽ـم 🌸🍃🌸🍃🌸

ألَّـلَّـهّْـ﷽ـم صُّــ﷽ـل 🍃🌸🍃🌸🍃 عَّـلَّـ﷽ـی مُّـحّْـمُّـ﷽ـد🌸🍃🌸🍃🌸 وألَّـ﷽ـ مُّـحّْـمُّـ﷽ـ 🍃🌸🍃🌸🍃 وعَّجٍّـ﷽ــل َّ فّْرجٍّـهّْـ﷽ـم 🌸🍃🌸🍃🌸

۱ هفته پیش
152
ممکـنه هر روز ، روز خـوبی نباشه اما تـوی هر روز چیزهای خـوبی هست ؛ به اطـرافت خوب نگـاه کن و قشنگـی های هر روز رو دریـاب ...💕

ممکـنه هر روز ، روز خـوبی نباشه اما تـوی هر روز چیزهای خـوبی هست ؛ به اطـرافت خوب نگـاه کن و قشنگـی های هر روز رو دریـاب ...💕

۱ هفته پیش
135
امروز از خدایی که از همیشه نزدیکتر است برایت،عاشقانه ترین لحظات را میطلبم .... زیباترین لبخندها را روی لبهایت ،، و آرام ترین لحظات را برای هر روزت ،، امروز از خدایی که به تنهایی ...

امروز از خدایی که از همیشه نزدیکتر است برایت،عاشقانه ترین لحظات را میطلبم .... زیباترین لبخندها را روی لبهایت ،، و آرام ترین لحظات را برای هر روزت ،، امروز از خدایی که به تنهایی برای هر دقیقه ات کافیست عشقی میخواهم از جنس خودش پر مهر و ابدی ...💕

۱ هفته پیش
145
بعضی چیزها در جهان خیلی مهمتر از دارایی هستند، یکی از آنها توانایی خوش بودن باچیزهای ساده است...🌺

بعضی چیزها در جهان خیلی مهمتر از دارایی هستند، یکی از آنها توانایی خوش بودن باچیزهای ساده است...🌺

۱ هفته پیش
134
صـبح که می‌شود عـزمت را بـردار ، ، و با تـوکل به خدا بالهـای عشق را بگـشا ، ، و در آسمـان زندگی پـرواز کـن زیبــا ، ، آزاد ، ، و رهــا ، ، ...

صـبح که می‌شود عـزمت را بـردار ، ، و با تـوکل به خدا بالهـای عشق را بگـشا ، ، و در آسمـان زندگی پـرواز کـن زیبــا ، ، آزاد ، ، و رهــا ، ، امـروز روز دیگـری است . . .

۱ هفته پیش
150
گـــــاهی چه دلگرفته میشوی از خدا ،، گـــــاهی از حکمتش ناراضی .. گـــــاهی شاکر و خوشحال ،، گـــــاهی مشکوک .. گـــــاهی مجذوب ،، گـــــاهی نزدیک و گاهی دور .. خــدا همان خــداست کاش ما اینقدر ...

گـــــاهی چه دلگرفته میشوی از خدا ،، گـــــاهی از حکمتش ناراضی .. گـــــاهی شاکر و خوشحال ،، گـــــاهی مشکوک .. گـــــاهی مجذوب ،، گـــــاهی نزدیک و گاهی دور .. خــدا همان خــداست کاش ما اینقدر گـــــاهی به گـــــاهی نمیشدیم ..

۱ هفته پیش
154
پروردگارا... قاضــــ⚖️ــــے تویی ڪمک ڪن هیچوقت قضاوت نڪنیم دلے ڪہ میشڪنیم ارزان نیست 💔

پروردگارا... قاضــــ⚖️ــــے تویی ڪمک ڪن هیچوقت قضاوت نڪنیم دلے ڪہ میشڪنیم ارزان نیست 💔

۱ هفته پیش
133
زمان‌بندی خدا بی‌نظیر است ، نه هیچگاه دیر و نه هیچگاه زود کمی بردباری می‌طلبد و ایمانی بسیار اما ارزش انتظار را دارد ...

زمان‌بندی خدا بی‌نظیر است ، نه هیچگاه دیر و نه هیچگاه زود کمی بردباری می‌طلبد و ایمانی بسیار اما ارزش انتظار را دارد ...

۱ هفته پیش
138
آرامش یعنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 در میان صدها مشکل عین خیالت هم نباشد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 زندگی کنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸

آرامش یعنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 در میان صدها مشکل عین خیالت هم نباشد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 زندگی کنی ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸 چون می دانی خدایی داری که هوایت را دارد ۰ ۰ ۰🌸🍃🌸

۲ هفته پیش
139