ســایه

saayeeh

متاهل ↪ پس لطفاً حواستون بہ کلماتے که بکار میبرید باشہ .........
تمام متنام ،چہ عارفانہ ، چہ عاشقانہ ، چہ فلسفانہ تنها از جهت زیبایے گذاشتہ میشہ ...

ورود به ویس دی۹۲

ساده ترین کار جهــان این است که خـــودت باشی و دشوارترین کـــار جهان این است که کسی بـــاشی که دیگـــران می خواهند...

ساده ترین کار جهــان این است که خـــودت باشی و دشوارترین کـــار جهان این است که کسی بـــاشی که دیگـــران می خواهند...

۲۹ دقیقه پیش
3K
آنچہ خداوند مے دهد پایانے ندارد ... و آنچہ آدمے مے دهد دوامے ندارد ... زندڪَیتان پر از داده هاے خداوند مهربان ..

آنچہ خداوند مے دهد پایانے ندارد ... و آنچہ آدمے مے دهد دوامے ندارد ... زندڪَیتان پر از داده هاے خداوند مهربان ..

۳۶ دقیقه پیش
4K
زندگی کوتاه است ، ، فرصتها رفتنی و حسرت ها ماندنی . . هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را به بهانه سعادت فردا از شما بگیرد . . .

زندگی کوتاه است ، ، فرصتها رفتنی و حسرت ها ماندنی . . هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را به بهانه سعادت فردا از شما بگیرد . . .

۱ روز پیش
10K
من چنــان محو سخن گفتن گــرمت بودم ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ که تو از هر چه که دم میزدی آن دم خوش بود

من چنــان محو سخن گفتن گــرمت بودم ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ که تو از هر چه که دم میزدی آن دم خوش بود

۱ روز پیش
10K
🎶صبحم عسل و ترانه و چــــایی شد🎶 🎶روزم چقدر بکر و تمــــاشایی شد🎶 🎶هر شنبه که با نام تو کــــردم آغاز🎶 🎶سرتاسر هفته غرق زیبـــــایی شد🎶 #شهراد_میدری

🎶صبحم عسل و ترانه و چــــایی شد🎶 🎶روزم چقدر بکر و تمــــاشایی شد🎶 🎶هر شنبه که با نام تو کــــردم آغاز🎶 🎶سرتاسر هفته غرق زیبـــــایی شد🎶 #شهراد_میدری

۲ روز پیش
5K
نوشته‌ های روی شن 🍃 🌻 مهمان اولین موج دریا هستند..🍃 🌻 حکاکی‌ های روی سنگ مهمان همیشگی تاریخند🍃 🌻 اما دوستان خوب حک شدگان روی قلبند🍃 🌻 و ماندگارانی ابدی..🍃 🌻 🌹 🌷 🌹 ...

نوشته‌ های روی شن 🍃 🌻 مهمان اولین موج دریا هستند..🍃 🌻 حکاکی‌ های روی سنگ مهمان همیشگی تاریخند🍃 🌻 اما دوستان خوب حک شدگان روی قلبند🍃 🌻 و ماندگارانی ابدی..🍃 🌻 🌹 🌷 🌹 🌷 🌹 🌷 🌹 🌷 🌹 🌷 🌹 امروزی که گذشت تــ🎂 ـــولد یکی از ...

۲ روز پیش
7K
لابه لای گل سرخ 🍃 🌷 🍃 در میان کوچه سبز خیال 🍃 🌷 🍃 شادیت حس قشنگیست که من میطلبم🍃 🌷 🍃 تاریخ تولد بهانه ایست تا فراموش نکنی آمدنت را...🍃 🌷 🍃 🎈 ...

لابه لای گل سرخ 🍃 🌷 🍃 در میان کوچه سبز خیال 🍃 🌷 🍃 شادیت حس قشنگیست که من میطلبم🍃 🌷 🍃 تاریخ تولد بهانه ایست تا فراموش نکنی آمدنت را...🍃 🌷 🍃 🎈 🎂 🎈 🎂 🎈 🎂 🎈 🎂 🎈 🎂 🎈 🎂 بازم تـ🎂 ــولد داریم ...

۲ روز پیش
5K
دوستان من... 🍃 🌸 🍃 مثل گندمند 🍃 🌸 🍃 بودنشان یک دنیا برکت 🍃 🌸 🍃 و نبودنشان قحطی است. 🍃 🌸 🍃 و ما چه خوشبختیم به داشتنشون ..🍃 🌸 🍃 🌼 🌻 ...

دوستان من... 🍃 🌸 🍃 مثل گندمند 🍃 🌸 🍃 بودنشان یک دنیا برکت 🍃 🌸 🍃 و نبودنشان قحطی است. 🍃 🌸 🍃 و ما چه خوشبختیم به داشتنشون ..🍃 🌸 🍃 🌼 🌻 🌼 🌻 🌼 🌻 🌼 🌻 🌼 🌻 🌼 🌻 دیروز تــ🎂 ـــولد یکی از ...

۲ روز پیش
6K
أللَّھُــــمَ ؏َـجِّــــلْ لِوَلیــِڪْ الْـفَــــرَج ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔ تا نیـــایی گره از کــــار بشر وا نشــــود ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔

أللَّھُــــمَ ؏َـجِّــــلْ لِوَلیــِڪْ الْـفَــــرَج ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔ تا نیـــایی گره از کــــار بشر وا نشــــود ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔

۳ روز پیش
5K
ســلام آقااا... آقااا ســلام.. ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔ ای پـادشه خوبـان داد از غـم تنهـایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔ أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ الْـفَـرَج

ســلام آقااا... آقااا ســلام.. ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔ ای پـادشه خوبـان داد از غـم تنهـایی دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی ✔❤✔ ✔❤✔ ✔❤✔ أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ الْـفَـرَج

۳ روز پیش
5K
✔❤✔ اللًّهُــمَ صَّــل ِ ✔❤✔ عَــلَی مُحَمَّـد ٍ ✔❤✔ وَ آلِ مُحَمَّــَد ✔❤✔و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم

✔❤✔ اللًّهُــمَ صَّــل ِ ✔❤✔ عَــلَی مُحَمَّـد ٍ ✔❤✔ وَ آلِ مُحَمَّــَد ✔❤✔و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم

۳ روز پیش
5K
✔❤✔ألَّـلَّـهّْـ﷽ـم صُّــ﷽ـل ✔❤✔عَّـلَّـ﷽ـی مُّـحّْـمُّـ﷽ـد ✔❤✔وألَّـ﷽ـ مُّـحّْـمُّـ﷽ـ ✔❤✔ وعَّجٍّـ﷽ــل َّ فّْرجٍّـهّْـ﷽ـم

✔❤✔ألَّـلَّـهّْـ﷽ـم صُّــ﷽ـل ✔❤✔عَّـلَّـ﷽ـی مُّـحّْـمُّـ﷽ـد ✔❤✔وألَّـ﷽ـ مُّـحّْـمُّـ﷽ـ ✔❤✔ وعَّجٍّـ﷽ــل َّ فّْرجٍّـهّْـ﷽ـم

۳ روز پیش
5K
بی بهانه لحظاتت را به خــ💕ــداوند بسپار . . . به او که گاه و بیگاه دستانش را بر روی قلبــ💓ــت می گذارد . . تا طلــب کنی و هـــدیه کند ..!

بی بهانه لحظاتت را به خــ💕ــداوند بسپار . . . به او که گاه و بیگاه دستانش را بر روی قلبــ💓ــت می گذارد . . تا طلــب کنی و هـــدیه کند ..!

۳ روز پیش
7K
هـر اندیشہ مثبت چون دعایـے خاموش است ڪہ زندڪَـے تو را تغییر خواهد داد . . .

هـر اندیشہ مثبت چون دعایـے خاموش است ڪہ زندڪَـے تو را تغییر خواهد داد . . .

۳ روز پیش
3K
آرامـش یک حالت نیست ، یک محصول است .. حاصل جمع ما با آدمهای خوب که انسانند ..💕

آرامـش یک حالت نیست ، یک محصول است .. حاصل جمع ما با آدمهای خوب که انسانند ..💕

۴ روز پیش
2K
گـر نداری دانـش ترکیـب رنگ بـین گلهـا زشـت یا زیبــا مکـن ... خـوب دیـدن شـرط انسـان بـودن اسـت عیـب را در ایـن و آن پیـدا مکـن ...

گـر نداری دانـش ترکیـب رنگ بـین گلهـا زشـت یا زیبــا مکـن ... خـوب دیـدن شـرط انسـان بـودن اسـت عیـب را در ایـن و آن پیـدا مکـن ...

۴ روز پیش
2K
همه یاد میگیرند زندگی کنند اما همه نمی توانند زیبا زندگی کنند ، ، ، زندگی یک عادته اما زیبا زندگی کردن یک فضیلت . . .

همه یاد میگیرند زندگی کنند اما همه نمی توانند زیبا زندگی کنند ، ، ، زندگی یک عادته اما زیبا زندگی کردن یک فضیلت . . .

۴ روز پیش
2K
پنج شنبه ؛ دختـر مو بلنـد هفته اسـت... آبشــار موهـایش را که بـاز می کنـد، حـواس هفـته پـرت می شـود، بـس که زیبــاست ... بـس که پریشــان است...

پنج شنبه ؛ دختـر مو بلنـد هفته اسـت... آبشــار موهـایش را که بـاز می کنـد، حـواس هفـته پـرت می شـود، بـس که زیبــاست ... بـس که پریشــان است...

۴ روز پیش
3K
به فکـر آمدن روزهـای خـوب نباشیـد ،!! آنـها نخواهنـد آمـد به فکـر سـاختن باشیـد..! روزهـای خـوب را بـاید سـاخت..

به فکـر آمدن روزهـای خـوب نباشیـد ،!! آنـها نخواهنـد آمـد به فکـر سـاختن باشیـد..! روزهـای خـوب را بـاید سـاخت..

۴ روز پیش
3K
💕زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتی💕 💕زندگی به تو لبخند میزند هنگامی که خوشحالی💕 💕زندگی تسلیم تو میشود هنگامی که دیگران را خوشحال میکنی💕 ❤#عیـ🌹ــد میــ🌹ــلاد مبــ🌹ــارک❤

💕زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتی💕 💕زندگی به تو لبخند میزند هنگامی که خوشحالی💕 💕زندگی تسلیم تو میشود هنگامی که دیگران را خوشحال میکنی💕 ❤#عیـ🌹ــد میــ🌹ــلاد مبــ🌹ــارک❤

۴ روز پیش
5K