ســایه

saayeeh

متاهل ↪ پس لطفاً حواستون بہ کلماتے که بکار میبرید باشہ .........تمام متنام ،چہ عارفانہ ، چہ عاشقانہ ، چہ فلسفانہ تنها از جهت زیبایے گذاشتہ میشہ ...

خدایــا ! خداونـدا !💕 من از تو آسمان نمی‌ خواهم اما خورشید را به من بده تا دلم به تو گرم باشد .. خدایــا ! خداونــدا ! 💕 من از تو دریا نمی‌ خواهم اما ...

خدایــا ! خداونـدا !💕 من از تو آسمان نمی‌ خواهم اما خورشید را به من بده تا دلم به تو گرم باشد .. خدایــا ! خداونــدا ! 💕 من از تو دریا نمی‌ خواهم اما رودخانه را به من بده تا همیشه به سوی تو روان باشم .. خدایــا ! ...

12 ساعت پیش
5K
چتر ها را باید بست .. زیر باران باید رفت .. فکر را ،، خاطره را ،، زیر باران باید برد .. با همه مردم شهر، زیر باران باید رفت .. دوست را ، زیر ...

چتر ها را باید بست .. زیر باران باید رفت .. فکر را ،، خاطره را ،، زیر باران باید برد .. با همه مردم شهر، زیر باران باید رفت .. دوست را ، زیر باران باید دید .. عشق را زیر باران باید جست …

15 ساعت پیش
3K
با توام کهنه رفیق : یاد ایام قشنگی که گذشت 🍃 🌸 🍃 کنج قلبم گرم است ..🍃 🌸 🍃 آرزویم همه سر سبزی توست 🍃 🌸 🍃 تن تو سالم و روحت شاداب 🍃 ...

با توام کهنه رفیق : یاد ایام قشنگی که گذشت 🍃 🌸 🍃 کنج قلبم گرم است ..🍃 🌸 🍃 آرزویم همه سر سبزی توست 🍃 🌸 🍃 تن تو سالم و روحت شاداب 🍃 🌸 🍃 آنچه شایسته توست خواهانم 🍃 🌸 🍃 دل یک دانه ی تو سبز ...

20 ساعت پیش
3K
یا بفرمــا به سرایم یا بفرما به ســر آیم❥🌷❥ غرضم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم❥🌷❥

یا بفرمــا به سرایم یا بفرما به ســر آیم❥🌷❥ غرضم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم❥🌷❥

23 ساعت پیش
4K
❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ أللَّھُــ❤ــمَ ؏َـجِّـــ❤ــلْ لِوَلیِــ❤ـــڪ ْ الْـفَـــ❤ـــرَج ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥

❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ أللَّھُــ❤ــمَ ؏َـجِّـــ❤ــلْ لِوَلیِــ❤ـــڪ ْ الْـفَـــ❤ـــرَج ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥

23 ساعت پیش
2K
❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ســـلام آقااا ... آقااا ســـلام ... بازم جمعـــــــه شد آقااا... ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ اَللّهُــمَّ عَجـــِّل لــِوَلیِّکَ الفــَرَج ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥

❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ســـلام آقااا ... آقااا ســـلام ... بازم جمعـــــــه شد آقااا... ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ اَللّهُــمَّ عَجـــِّل لــِوَلیِّکَ الفــَرَج ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥ ❥🌷❥

1 روز پیش
2K
❥🌷❥ اللًّهُــمَ صَّــل ِ ❥🌷❥ ❥🌷❥ عَــلَی مُحَمَّـد ٍ❥🌷❥ ❥🌷❥ وَ آلِ مُحَمَّــَد ❥🌷❥ ❥🌷❥ و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم❥🌷❥

❥🌷❥ اللًّهُــمَ صَّــل ِ ❥🌷❥ ❥🌷❥ عَــلَی مُحَمَّـد ٍ❥🌷❥ ❥🌷❥ وَ آلِ مُحَمَّــَد ❥🌷❥ ❥🌷❥ و عَجِّــلّ فَّرَجَهُــم❥🌷❥

1 روز پیش
3K
❥🌷❥ألَّـلَّـهّْـ﷽ـم صُّــ﷽ـل❥🌷❥ ❥🌷❥عَّـلَّـ﷽ـی مُّـحّْـمُّـ﷽ـد❥🌷❥ ❥🌷❥ وألَّـ﷽ـ مُّـحّْـمُّـ﷽ـ❥🌷❥ ❥🌷❥ وعَّجٍّـ﷽ــل َّ فّْرجٍّـهّْـ﷽ـم❥🌷❥

❥🌷❥ألَّـلَّـهّْـ﷽ـم صُّــ﷽ـل❥🌷❥ ❥🌷❥عَّـلَّـ﷽ـی مُّـحّْـمُّـ﷽ـد❥🌷❥ ❥🌷❥ وألَّـ﷽ـ مُّـحّْـمُّـ﷽ـ❥🌷❥ ❥🌷❥ وعَّجٍّـ﷽ــل َّ فّْرجٍّـهّْـ﷽ـم❥🌷❥

1 روز پیش
3K
فـرصت زندگی کمه… بزرگـوارتر از آن باش که بـرنجی و نجیــب تر از آن باش که برنجــانی…

فـرصت زندگی کمه… بزرگـوارتر از آن باش که بـرنجی و نجیــب تر از آن باش که برنجــانی…

1 روز پیش
10K
خدایــ💕ــا ... هیچ میدانی که همیشه به موقع به داد دلم ...تو میرسی؟ آنجـــا که خسته ام ... آنجـــا که دل شکسته ام ... آنجـــا که از همه عالم و آدم گسسته ام ... همیشه ...

خدایــ💕ــا ... هیچ میدانی که همیشه به موقع به داد دلم ...تو میرسی؟ آنجـــا که خسته ام ... آنجـــا که دل شکسته ام ... آنجـــا که از همه عالم و آدم گسسته ام ... همیشه تو همان دستی هستی که میگیری از دلم غبار غم ها را ، خدایـــــا سپاس ...

1 روز پیش
4K
سکـوت نکن … زمزمه کـن گاهی ! قدم بزن در کـوچه های زندگی … و گــاهی آرام پرواز کن … این آبی بیکــران مال تو نباشد … مــال کیست ؟

سکـوت نکن … زمزمه کـن گاهی ! قدم بزن در کـوچه های زندگی … و گــاهی آرام پرواز کن … این آبی بیکــران مال تو نباشد … مــال کیست ؟

1 روز پیش
5K
من از ایـن می ترسـم که دوسـت داشتـن را ، مثل مسـواک زدن بچـه ها به مـن و تـو تذکر بدهند.! #حسین پناهی

من از ایـن می ترسـم که دوسـت داشتـن را ، مثل مسـواک زدن بچـه ها به مـن و تـو تذکر بدهند.! #حسین پناهی

1 روز پیش
8K
خــ😊ـــوشحالی یعنی : «دوستـــ💕ــان تیـــــر ماهی داشته باشی» 🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁 کیــــــــا تیــــــرماهی ان ؟؟؟ تـــــ🎂ــــولدشون مبــــــ🎂ـــــارک 🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈
عکس بلند

خــ😊ـــوشحالی یعنی : «دوستـــ💕ــان تیـــــر ماهی داشته باشی» 🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁 کیــــــــا تیــــــرماهی ان ؟؟؟ تـــــ🎂ــــولدشون مبــــــ🎂ـــــارک 🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈

2 روز پیش
3K
زندگــی به من یــاد داده برای داشتن آرامــش و آســایش امــروز را با خــدا قدم بر دارم و فــــردا را به او بسپارم …

زندگــی به من یــاد داده برای داشتن آرامــش و آســایش امــروز را با خــدا قدم بر دارم و فــــردا را به او بسپارم …

2 روز پیش
10K
زندگــــــــے سخت نیست ،، زندگــــــــے تلخ نیست ،، زندگــــــــے همچون نت هاے موسیقے بالا و پایین دارد ... گــــــــاهے آرام و دلنواز ،، گـــــــــاهے سخت و خشن ،، گــــــــــاهے شاد و رقص آور ،، گــــــــــاهے ...

زندگــــــــے سخت نیست ،، زندگــــــــے تلخ نیست ،، زندگــــــــے همچون نت هاے موسیقے بالا و پایین دارد ... گــــــــاهے آرام و دلنواز ،، گـــــــــاهے سخت و خشن ،، گــــــــــاهے شاد و رقص آور ،، گــــــــــاهے پر از غم ... زندگــــــــے را باید احساس کرد ...

2 روز پیش
4K
خــوشبخــت باشید ... همان بــاشید که میخــواهید ، اگر دیگران آنرا دوســت ندارند ، بگذارید دوســت نداشته باشند ،

خــوشبخــت باشید ... همان بــاشید که میخــواهید ، اگر دیگران آنرا دوســت ندارند ، بگذارید دوســت نداشته باشند ، "خــوشبخــتی یک انتخــــــاب است" زندگـــــــی ، راضی نگه داشتن همه نیست ...

2 روز پیش
4K
با حلقـه ی ازدواجمـان کمی بـازی کن بگـذار که این رابطـه قـدری دل آشــوب شود ،!! تکانــی بخورد ،!! من از این سلسله دوستــت دارم ها می تـــرسم ..!

با حلقـه ی ازدواجمـان کمی بـازی کن بگـذار که این رابطـه قـدری دل آشــوب شود ،!! تکانــی بخورد ،!! من از این سلسله دوستــت دارم ها می تـــرسم ..!

3 روز پیش
5K
کودک نیستیم اما کودک درونمان هنوز زنده است هنوز میپرد از موانع زندگی .. هنوز شیطنت میکند .. هنوز آتش میسوزانیم .. هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم ...

کودک نیستیم اما کودک درونمان هنوز زنده است هنوز میپرد از موانع زندگی .. هنوز شیطنت میکند .. هنوز آتش میسوزانیم .. هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم .. کودک درونم ... بازیگوش من ... بیدار باش همیشه .. بیدار باش تا سادگی ...

3 روز پیش
5K
خیالـے نیست قرار نیست من طـورے زندگے کنم کـہ دنیــا دوست داره ، ،!! خب طبعاً قـرار هم نیست دنیــا همونجورے بچرخـہ که من دوســت دارم این به اون در ... خیالــــــے نیست 😊 #جروم ...

خیالـے نیست قرار نیست من طـورے زندگے کنم کـہ دنیــا دوست داره ، ،!! خب طبعاً قـرار هم نیست دنیــا همونجورے بچرخـہ که من دوســت دارم این به اون در ... خیالــــــے نیست 😊 #جروم دیوید سالینچر

3 روز پیش
4K
مانند درخت مهربان میشوی و بی آزار .. اگـــر ، ، یکی از چشمــــانت به تنومندی و برگ و بارت باشد و بهار ... چشـــــم دیگرت به هیزم شکن و خزانی که از آن فراری ...

مانند درخت مهربان میشوی و بی آزار .. اگـــر ، ، یکی از چشمــــانت به تنومندی و برگ و بارت باشد و بهار ... چشـــــم دیگرت به هیزم شکن و خزانی که از آن فراری نیست ...

3 روز پیش
5K