۲۰ فروردین 1397
14K
یادش بخیر 😓

یادش بخیر 😓

۱۱ اسفند 1396
20K
۵ دی 1396
27K
۵ دی 1396
15K
#کرمانشاهم تسلیت ♥ ⚑🏴 🏴 ♥ ♥ 😢 😢 😢 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

#کرمانشاهم تسلیت ♥ ⚑🏴 🏴 ♥ ♥ 😢 😢 😢 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

۲۳ آبان 1396
22K
#کرمانشاهم تسلیت 😢 😢 😢 😢 ♥ ♥ ♥ ⚑🏴 🏴 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

#کرمانشاهم تسلیت 😢 😢 😢 😢 ♥ ♥ ♥ ⚑🏴 🏴 #زلزله #کرمانشاه #سرپل ذهاب #قصرشیرین #تسلیت

۲۳ آبان 1396
22K
تبریک به همه پرسپولیسها ❤❤❤❤

تبریک به همه پرسپولیسها ❤❤❤❤

۴ آبان 1396
22K
۳۱ شهریور 1396
19K
خدایا شکرت شکرت

خدایا شکرت شکرت

۲۱ شهریور 1396
18K
#پرسپولیس قهرمان تبریک به همه سرخ دلان ده نفره تخصص ماست

#پرسپولیس قهرمان تبریک به همه سرخ دلان ده نفره تخصص ماست

۲۱ شهریور 1396
19K
۲۱ شهریور 1396
18K
۲۱ شهریور 1396
18K
#آقای گل #مرد سال فوتبال ایران مبارک همه پرسپولیسی ها ❤❤☝👋❤❤❤

#آقای گل #مرد سال فوتبال ایران مبارک همه پرسپولیسی ها ❤❤☝👋❤❤❤

۹ مرداد 1396
24K
#پرسپولیس قهرمان ❤ ❤ 👋 ☝ ❤ ❤ ❤ ❤

#پرسپولیس قهرمان ❤ ❤ 👋 ☝ ❤ ❤ ❤ ❤

۹ مرداد 1396
25K
۹ مرداد 1396
22K
۹ مرداد 1396
22K
۹ مرداد 1396
22K
۹ مرداد 1396
22K
۹ مرداد 1396
22K
تولدت مبارک آقای گل ❤❤👋☝❤❤❤❤💐⚘🌷🌹😙😍😚😘💪❤💖

تولدت مبارک آقای گل ❤❤👋☝❤❤❤❤💐⚘🌷🌹😙😍😚😘💪❤💖

۲۷ تیر 1396
22K