فاصلت رو حفظ کن.. ♚

فاصلت رو حفظ کن.. ♚

۶ دی 1398
6K
سنگ ی ادم درستو ب سینه بزن.. ☺

سنگ ی ادم درستو ب سینه بزن.. ☺

۶ دی 1398
6K
یاد اوری حرفای سردشون ..☺

یاد اوری حرفای سردشون ..☺

۵ دی 1398
5K
بهتر از این نمیشم:)🔫

بهتر از این نمیشم:)🔫

۵ دی 1398
7K
♔♚

♔♚

۵ دی 1398
6K
بریم کرمان.. 😊

بریم کرمان.. 😊

۲۸ آذر 1398
3K
ب هم میرسیم.. 😄

ب هم میرسیم.. 😄

۲۹ آذر 1398
5K
ای جووون بریم بیرون 😊

ای جووون بریم بیرون 😊

۲۸ آذر 1398
4K
مذکر بودن رو تولد مشخص میکنه مرد بودن رو سن مشخص میکنه اما؛ اقا بودن ی انتخابع😊

مذکر بودن رو تولد مشخص میکنه مرد بودن رو سن مشخص میکنه اما؛ اقا بودن ی انتخابع😊

۲۹ آذر 1398
4K
کوچه پر از خاطره.. 😉

کوچه پر از خاطره.. 😉

۲۹ آذر 1398
3K
یلداتون مباررک😉

یلداتون مباررک😉

۳۰ آذر 1398
4K
کیک یلدامون.. ❤

کیک یلدامون.. ❤

۳۰ آذر 1398
5K
؟؟؟؟!!!😊

؟؟؟؟!!!😊

۳ دی 1398
5K
طلوع خورشید و دوص دارم.. 💛

طلوع خورشید و دوص دارم.. 💛

۲ دی 1398
5K