96/1/7 . ساعت 11

96/1/7 . ساعت 11

3 روز پیش
1K
♥♡♥

♥♡♥

3 روز پیش
911
96/1/7 . ♥♡♥

96/1/7 . ♥♡♥

3 روز پیش
976
کول چپ قلب زاگرس میانی . پوشش درختی ، بلوط . پسته کوهی . گلابی وحشی . بادام وحشی . پوشش گیاهی عمداتا : گون ، گیاه الف. جانوری : کل و بز . پلنگ ...

کول چپ قلب زاگرس میانی . پوشش درختی ، بلوط . پسته کوهی . گلابی وحشی . بادام وحشی . پوشش گیاهی عمداتا : گون ، گیاه الف. جانوری : کل و بز . پلنگ . گرگ ، روباه و .. .

3 روز پیش
1K
کول چپ . آزاد راه خرم آباد پل زال .

کول چپ . آزاد راه خرم آباد پل زال .

3 روز پیش
1K
♥♡♥

♥♡♥

3 روز پیش
921
پل معلق دره خزینه ارتفاع تا کف دره (رودخانه) 85 متر مرتفع ترین پل معلق

پل معلق دره خزینه ارتفاع تا کف دره (رودخانه) 85 متر مرتفع ترین پل معلق

3 روز پیش
1K
دره خزینه امروز♥♡♥

دره خزینه امروز♥♡♥

3 روز پیش
952
دره خزینه پلدختر لرستان

دره خزینه پلدختر لرستان

3 روز پیش
937
شکوفه های بهاری تقدیم شما . بهارتان مبارک ♥♡♥

شکوفه های بهاری تقدیم شما . بهارتان مبارک ♥♡♥

1 هفته پیش
2K
دریاچه کیو خرم آباد ♥♡♥

دریاچه کیو خرم آباد ♥♡♥

1 هفته پیش
2K
طبیعت لرستان ♥♡♥

طبیعت لرستان ♥♡♥

1 هفته پیش
2K
♥♡♥

♥♡♥

1 هفته پیش
1K
خرم آباد♥♡♥

خرم آباد♥♡♥

1 هفته پیش
1K
سعید: بهار... اثبات زنده شدن ، تحولی شگرف در سرسبزی و طراوت ، جوانه زدن و رشد در پس سردی ها... می فهماند به ما؛ که اگر نمیتوان در پستی و بلندی های زندگی همواره ...

سعید: بهار... اثبات زنده شدن ، تحولی شگرف در سرسبزی و طراوت ، جوانه زدن و رشد در پس سردی ها... می فهماند به ما؛ که اگر نمیتوان در پستی و بلندی های زندگی همواره سبز ماند ، ولی می توان دوباره سبز شد و برخاست. نیک زی .. به ...

1 هفته پیش
3K
سزار ♥♡♥

سزار ♥♡♥

2 هفته پیش
2K
♥♡♥

♥♡♥

2 هفته پیش
1K
رودخانه سزار از سرچشمه های دز ♥♡♥

رودخانه سزار از سرچشمه های دز ♥♡♥

2 هفته پیش
1K
زاگرس زیبا ♥♡♥

زاگرس زیبا ♥♡♥

2 هفته پیش
1K
مسیر قبل از سپید دشت لرستان . 15 بهمن

مسیر قبل از سپید دشت لرستان . 15 بهمن

2 هفته پیش
1K