لطفا همه کاااامنننننتتتت

لطفا همه کاااامنننننتتتت

۱۲ تیر 1398
5K
😊

😊

۱۱ تیر 1398
4K
🙃

🙃

۱۱ تیر 1398
3K
جوری رفتار کن ک وقتی رفتی نگن لاشی بود بگن کاشکی بود

جوری رفتار کن ک وقتی رفتی نگن لاشی بود بگن کاشکی بود

۶ تیر 1398
5K
من رفتارمو با شعور طرف ست میکنم پس اگ دیدی چیزی گفتم و ناراحت شدی ی نگا ب شعور خودت بنداز😏

من رفتارمو با شعور طرف ست میکنم پس اگ دیدی چیزی گفتم و ناراحت شدی ی نگا ب شعور خودت بنداز😏

۶ تیر 1398
7K
😁😏

😁😏

۶ تیر 1398
13K
تنهایی صد برابر بیشتر می ارزه ک ادمای بد و دروغ دورت باشن😑

تنهایی صد برابر بیشتر می ارزه ک ادمای بد و دروغ دورت باشن😑

۶ تیر 1398
5K
تتلو عششقه❤❤

تتلو عششقه❤❤

۶ تیر 1398
5K
وااااقعااا

وااااقعااا

۶ تیر 1398
5K