خخخخخخخخه

خخخخخخخخه

۶ شهریور 1396
4K
۶ شهریور 1396
2K
حالا اگع من تکرارشدم براتون😂

حالا اگع من تکرارشدم براتون😂

۶ شهریور 1396
3K
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟ #مهدی_اخوان_ثالث #آنشرلی

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟ #مهدی_اخوان_ثالث #آنشرلی

۵ شهریور 1396
33K
#شهید_آوینی: مکه برای شما، فکه برای من! بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند...

#شهید_آوینی: مکه برای شما، فکه برای من! بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند...

۴ شهریور 1396
19K
#امام_باقر_علیه_السلام :آن که به خدا توکّل کند ، مغلوب نشود و آن که به خدا توسّل جوید ، شکست نخورد . #جامع#الأخبار ، ص 322

#امام_باقر_علیه_السلام :آن که به خدا توکّل کند ، مغلوب نشود و آن که به خدا توسّل جوید ، شکست نخورد . #جامع#الأخبار ، ص 322

۴ شهریور 1396
5K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
7K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
7K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
8K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
11K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
12K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
12K