۶ مهر 1396
283
۲۰ آبان 1396
5K
۲۰ آبان 1396
5K
۲۰ آبان 1396
5K
۲۰ آبان 1396
6K
۲۰ آبان 1396
6K
۲۰ آبان 1396
6K
سلام صبح بخیر بفرمایید صبحانه

سلام صبح بخیر بفرمایید صبحانه

۲۰ آبان 1396
5K
۲۰ آبان 1396
9K
خخخخخخخخه

خخخخخخخخه

۶ شهریور 1396
4K
۶ شهریور 1396
3K
حالا اگع من تکرارشدم براتون😂

حالا اگع من تکرارشدم براتون😂

۶ شهریور 1396
3K
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟ #مهدی_اخوان_ثالث #آنشرلی

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی‌برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ؟ #مهدی_اخوان_ثالث #آنشرلی

۵ شهریور 1396
36K
#شهید_آوینی: مکه برای شما، فکه برای من! بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند...

#شهید_آوینی: مکه برای شما، فکه برای من! بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند...

۴ شهریور 1396
19K
#امام_باقر_علیه_السلام :آن که به خدا توکّل کند ، مغلوب نشود و آن که به خدا توسّل جوید ، شکست نخورد . #جامع#الأخبار ، ص 322

#امام_باقر_علیه_السلام :آن که به خدا توکّل کند ، مغلوب نشود و آن که به خدا توسّل جوید ، شکست نخورد . #جامع#الأخبار ، ص 322

۴ شهریور 1396
6K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
7K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
7K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
8K
#کودکان

#کودکان

۵ شهریور 1396
11K