یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم؛پرپروانه شکستن هنرانسان نیست گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم؛یادمان باشدسرسجاده عشق جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم؛یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشدطلب عشق زهربی سروپایی نکنیم..📷 🌻🌸

یادمان باشداگرشاخه گلی راچیدیم وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم؛پرپروانه شکستن هنرانسان نیست گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم؛یادمان باشدسرسجاده عشق جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم؛یادمان باشداگرخاطرمان تنهاشدطلب عشق زهربی سروپایی نکنیم..📷 🌻🌸

۲ شهریور 1398
2K
در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند... . . #حالخوب #حس_خوب #خوشبختی #زندگی_شاد #دوستداشتن #عاشقانه #عشق ‌

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند... . . #حالخوب #حس_خوب #خوشبختی #زندگی_شاد #دوستداشتن #عاشقانه #عشق ‌

۲ شهریور 1398
5K
👈 برای آرزوهایم میجنگم. من آدم نشستن و دست کشیدن نیستم. لباس رزم من سالهاست تن نازک‌ مرا از آفتاب محروم کرده ؛؛؛. اما خیالی نیست مرا!!! آن زمان که شاهد هستم به بار نشستن ...

👈 برای آرزوهایم میجنگم. من آدم نشستن و دست کشیدن نیستم. لباس رزم من سالهاست تن نازک‌ مرا از آفتاب محروم کرده ؛؛؛. اما خیالی نیست مرا!!! آن زمان که شاهد هستم به بار نشستن آرزوهایم را. 👉

۲ شهریور 1398
4K
زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …💃 ******

زندگیـ سختـ استـ اما منـ از آنـ سختـ ترمـ …💃 ******

۲ شهریور 1398
2K
زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست زندگی یعنی ساختن خودت!♣♣♣

زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست زندگی یعنی ساختن خودت!♣♣♣

۲ شهریور 1398
2K
همه زندگی یک آزمایش است. آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند👌

همه زندگی یک آزمایش است. آزمایش های بیشتر شما را بهتر می کند👌

۲ شهریور 1398
2K
از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند! هر ...

از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم، چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند! هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود!

۲ شهریور 1398
4K
خوش تر از دوران عشق ایام نیست😘🌟🌟 ******

خوش تر از دوران عشق ایام نیست😘🌟🌟 ******

۲ شهریور 1398
2K
خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باشه … !🌹🌹🌹

خوشبختی یعنی چه دور چه نزدیک هنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باشه … !🌹🌹🌹

۲ شهریور 1398
2K
زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم♬♬♬♬

زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم آن را پیچده کنیم♬♬♬♬

۲ شهریور 1398
2K
جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر♛♛♛

جسارت اجرایی کردن ایده هایت را داشته باش و گرنه همیشه جهان پر بوده از ترسو های خوش فکر♛♛♛

۲ شهریور 1398
2K
هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد سهیم کردن شادی خود با دیگران هرگز آن را کم نمی کند💟💟💟💟💟

هزاران شمع می توانند با یک شمع روشن شوند و عمر آن شمع کوتاه نخواهد شد سهیم کردن شادی خود با دیگران هرگز آن را کم نمی کند💟💟💟💟💟

۲ شهریور 1398
1K
افکارت را زیبا کن! زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود💓💓

افکارت را زیبا کن! زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود💓💓

۲ شهریور 1398
2K
خوشبختی همان لحظه ایست که احساس میکنی خـــدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصــله میگیری ****** ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦

خوشبختی همان لحظه ایست که احساس میکنی خـــدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصــله میگیری ****** ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦

۲ شهریور 1398
2K
خوشبخت باشید همان باشید که می خواهید اگر دیگران آن را دوست ندارند، بگذارید دوست نداشته باشند “خوشبختی یک انتخاب است” زندگی، راضی نگه داشتن همه نیست …-_-///

خوشبخت باشید همان باشید که می خواهید اگر دیگران آن را دوست ندارند، بگذارید دوست نداشته باشند “خوشبختی یک انتخاب است” زندگی، راضی نگه داشتن همه نیست …-_-///

۲ شهریور 1398
2K
||•مثل درخت برای بعضی باید ریشه بود تا #امید به زندگی به آنها بدیم برای بعضی تنه بود تا تکیه گاهشون باشیم برای بعضی شاخ وبرگ تا عیبشون رو بپوشانیم برای بعضی میوه تا طعم ...

||•مثل درخت برای بعضی باید ریشه بود تا #امید به زندگی به آنها بدیم برای بعضی تنه بود تا تکیه گاهشون باشیم برای بعضی شاخ وبرگ تا عیبشون رو بپوشانیم برای بعضی میوه تا طعم #زندگی را به آنها بیاموزیم•||🌿. #حسن_بیرانوند

۲ شهریور 1398
2K
لحظه‌ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت دریابیم لحظه لحظه زندگے را ـ ـ ـــــ ـ ـــــــــ ـ ـــــ ـ ـ ♣

لحظه‌ها تنها پرندگان مهاجری هستند که هرگز به آشیانه باز نخواهند گشت دریابیم لحظه لحظه زندگے را ـ ـ ـــــ ـ ـــــــــ ـ ـــــ ـ ـ ♣

۲ شهریور 1398
2K
‌💐🍃🌿🌸 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌸 زندگے زیباست زشتےهای آن تقصیر ماست در مسیرش هر چه نازیباست آن تدبیر ماست زندگے آب روانےست روان مےگذرد آن‌چه تقدیر منو توست همان مےگذرد ـ ـ ـــــ ـ ـــــــــ ـ ...

‌💐🍃🌿🌸 🍃🌺🍂 🌿🍂 🌸 زندگے زیباست زشتےهای آن تقصیر ماست در مسیرش هر چه نازیباست آن تدبیر ماست زندگے آب روانےست روان مےگذرد آن‌چه تقدیر منو توست همان مےگذرد ـ ـ ـــــ ـ ـــــــــ ـ ـــــ ـ ـ ♣

۲ شهریور 1398
2K
🔆 معجزه‌هـا وقتے شروع به اتفاق افتادن مےکنن که به همون انـدازه‌ای که به ترس‌هات بهـا و انـرژی میدی به رویاهات هم انرژی بدی ـ ـ ـــــ ـ ـــــــ ـ ـــــ ـ ـ

🔆 معجزه‌هـا وقتے شروع به اتفاق افتادن مےکنن که به همون انـدازه‌ای که به ترس‌هات بهـا و انـرژی میدی به رویاهات هم انرژی بدی ـ ـ ـــــ ـ ـــــــ ـ ـــــ ـ ـ

۲ شهریور 1398
2K
#هدف از زندگی فقط #شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند بودن، دلسوز و غمخوار بودن است. تفاوت دارد که فقط زندگی کرده ای .... یا خیلی خوب زندگی کرده ای. 🌟

#هدف از زندگی فقط #شاد بودن نیست، بلکه مفید بودن، شرافتمند بودن، دلسوز و غمخوار بودن است. تفاوت دارد که فقط زندگی کرده ای .... یا خیلی خوب زندگی کرده ای. 🌟

۱ شهریور 1398
4K