ARMY

saghar17

الگو های زندگیم،کسایین که بهم گفتن:


نامجون:این تویی که میتونی زندگیتو بسازی،تویی ک انتخاب میکنی زندگیتو چطوری بگذرونی،پس راه زندگیتو خوب انتخاب کن

جین:هر روز و هر ساعت و هر دقیقه و ثانیه،چیزیه ک فقط یدونه ازش وجود داره،امروزو زندگی کن،چون از این روز فقط یه دونه توی تقویم وجود دارع و اگه گذشت و خوب نگذروندیش،یادش میمونه و روزایی دیگه ای ک حسرت این روزو میخوری،پس هر روز هر ساعت و هر ثانیه رو زندگی کن


شوگا:زندگی رو سخت نگیر،چون اگ زندگی رو سخت بگیری،اون صد برابر بیشتر بهت سخت میگیره

جی هوپ:شکست،هیچوقت پایان هیچ چیز نیست،شکست تورو برای رسیدن به خواستت اماده میکنه،پس نا امید نشو

جیمین:زندگی قشنگ تر از چیزیه که فکرشو میکنی و برای دیدن قشنگیاش،فقط یه قلب پاک و بی کینه لازم داری

تهیونگ:اگه خودتو باور داشته باشی،روزگارم باورت میکنه و کمکت میکنه،پس خودتو باور داشته باش


کوکی: زندگی فقط این نیس ک شب و روز نفس بکشی،زندگی همون لحظه ایه ک از ته دل میخندی،همون لحظه ای ک بهت خوش میگذرع،لحظه ای ک تو،خودتو دوست داری،لحظه ای ک حس خوبی داری،خودتو دوست داشته باش و زندگی کن

آرمی بودن،چیزیع ک هرکسی درکش نمیکنه و از پسش برنمیاد،ارمی بودن یعنی هفت تا پسر،هفت تا فرشته،امیدت،رویات،دنیات،دلیل زندگیت و الگوی زندگیت باشن،ارمی بودن یعنی دوست داشتن و افتخار کردن به کسایی که،شهرت و ثروت براشون ارزش نداره و هدفشون فقط اینه که به دیگران بگن«خودتونو دوست داشته باشید و از زندگیتون لذت ببرید»


ارمی بودن افتخاریه که نصیب هرکسی نمیشه،من با افتخار میگم که ارمیم و دنیامو فقط با یه اسم میسازم«BTS»💜 ✨ 💜 ✨ 💜 ✨ 💜 ✨ 💜 ✨ 💜 ✨ 💜


این حساب کاربری خصوصی میباشد