Mrym ._.

saha80

مریم
ورود به ویس:1396
.
.
‏- گاهی گمان نمیکنی اما خوب میشود
گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود
.
.
-خودت باش دختر!
مگه خاص بودن چشه؟
.
.
-وقتی یار قدر یار رو ندونه
غریبه جفت شیش میره
(به‍ همین راحتی)
.

اکـنون در این شـب روشن ، میـان طوفـان آرامـش... ذهنـم پر از خالـیست... مـن در ایـن دریـای خشـک بی وسعـت .... همـواره بی تو، بـا تو بودن را تجـربه میـکنم.... . . #فاطمه_پورحاتم

اکـنون در این شـب روشن ، میـان طوفـان آرامـش... ذهنـم پر از خالـیست... مـن در ایـن دریـای خشـک بی وسعـت .... همـواره بی تو، بـا تو بودن را تجـربه میـکنم.... . . #فاطمه_پورحاتم

۱۷ ساعت پیش
2K
دستـم ناخـودآگـاه به سـمت مـوبایلم رفت... بی اخـتیار صفحـه تـو را بـاز کـردم... آمـدم سـلام کـنم زود بـروم... با زبـان گیـرایت... با کـلام شیـرینت.... با سـخن زیبایـت.... چـنان از خـودم بیـخودم کـردی... سلـام که کـردم ...

دستـم ناخـودآگـاه به سـمت مـوبایلم رفت... بی اخـتیار صفحـه تـو را بـاز کـردم... آمـدم سـلام کـنم زود بـروم... با زبـان گیـرایت... با کـلام شیـرینت.... با سـخن زیبایـت.... چـنان از خـودم بیـخودم کـردی... سلـام که کـردم هیچ.... بلکه از هـر دردی با تو سـخن گفتـم... و الـان ساعتـهاست چنـان دیوانه ای... ...

۱۷ ساعت پیش
5K
نیـاید آن روزی کـه از معـشوقت برایـم تعـریف کنـی.... گیـج و مبـهوت مانـده ام ذهنـم پـر از خـالی است... با چـه زبـانی از عـلاقه ام بگـوییم وقتـی که تو... حتـی به مـن فکـر هم نمـیکـنی... ...

نیـاید آن روزی کـه از معـشوقت برایـم تعـریف کنـی.... گیـج و مبـهوت مانـده ام ذهنـم پـر از خـالی است... با چـه زبـانی از عـلاقه ام بگـوییم وقتـی که تو... حتـی به مـن فکـر هم نمـیکـنی... . . #فاطمه_پورحاتم

۴ روز پیش
5K
چـگونه از دوسـت داشـتنـت دسـت بکشـم ، وقتـی... تـو شعـرهایـم را میـخوانی با لبخـند میگـویی... نگـفتی؛ ایـن دیـوانه عاشـق کیـست؟!... کـاش قـفل زبـانم رمـز گشـا داشـت.... . . #فاطمه_پورحاتم

چـگونه از دوسـت داشـتنـت دسـت بکشـم ، وقتـی... تـو شعـرهایـم را میـخوانی با لبخـند میگـویی... نگـفتی؛ ایـن دیـوانه عاشـق کیـست؟!... کـاش قـفل زبـانم رمـز گشـا داشـت.... . . #فاطمه_پورحاتم

۴ روز پیش
3K
ستـارگان پـر فـروغ تـر میـشوند.... و شـب واژه ی عظـیمی میـشود... آنـگاه کـه پـای تـو و دوسـت داشتـنت بـه میـان مـی آیـد... . . #فاطمه_پورحاتم

ستـارگان پـر فـروغ تـر میـشوند.... و شـب واژه ی عظـیمی میـشود... آنـگاه کـه پـای تـو و دوسـت داشتـنت بـه میـان مـی آیـد... . . #فاطمه_پورحاتم

۴ روز پیش
3K
خیـابان دلـم مدت هـاست بی رهـگذر مـانده... بـازارچـه عشـق ، فـروشنده عـاشق و حجـره ی دوسـت داشتـن را، به خـاطر داری؟!... مـن بعـد تو تنـها فـروشنده ی ، نـفروشِ ایـن خیـابان شـده ام... میـدانم بـالاخره ...

خیـابان دلـم مدت هـاست بی رهـگذر مـانده... بـازارچـه عشـق ، فـروشنده عـاشق و حجـره ی دوسـت داشتـن را، به خـاطر داری؟!... مـن بعـد تو تنـها فـروشنده ی ، نـفروشِ ایـن خیـابان شـده ام... میـدانم بـالاخره تو روزی خـواهی آمـد و من آن روز تمـام حجـره ی دوسـت داشتـن را به ...

۷ روز پیش
5K
بـا تو شـروع کردم، به انتـظار تو ادامـه دادم... و بی تـو به نظـاره ی سفید شدن مـوهایم نشـستم... شنـیده ام احـوالم را پـرسیده ای... به چه دل خـوش کـرده ایی؟... نـوش دارو بعـد از ...

بـا تو شـروع کردم، به انتـظار تو ادامـه دادم... و بی تـو به نظـاره ی سفید شدن مـوهایم نشـستم... شنـیده ام احـوالم را پـرسیده ای... به چه دل خـوش کـرده ایی؟... نـوش دارو بعـد از مـرگ سهـراب...؟؟ . . #فاطمه_پورحاتم

۱ هفته پیش
7K
میـبینمت،میـخوانمـت‌،میـشنومت... مـن حتـی تـو را با تمـام وجـود حس میـکنم... از حـواس پنـجگانه ی تـو چه خـبر...؟ چـشمانت میـبیند مـرا؟... میـشنویـم؟... میـخوانی سـروده هایـم را؟... من آنـم که در پـی تو تـمام هستی را دادم... ...

میـبینمت،میـخوانمـت‌،میـشنومت... مـن حتـی تـو را با تمـام وجـود حس میـکنم... از حـواس پنـجگانه ی تـو چه خـبر...؟ چـشمانت میـبیند مـرا؟... میـشنویـم؟... میـخوانی سـروده هایـم را؟... من آنـم که در پـی تو تـمام هستی را دادم... حـس میکنی این را؟؟... . . #فاطمه_پورحاتم

۲ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
3K
(روایـت یک عـشق) قسمت آخر +خب خـدا روشـکر که حالت خوبه؛حـالا نمـیخوای بـگی چی اینـقدر حـال مـاهی حوص مهتـاب رو خوب کـرده؟!! ــ اوووم،خـب راستـش تــو +مــننن؟؟؟ ــ آره تـو اومـدی، باهـام حـرف میـزنی، تـو ...

(روایـت یک عـشق) قسمت آخر +خب خـدا روشـکر که حالت خوبه؛حـالا نمـیخوای بـگی چی اینـقدر حـال مـاهی حوص مهتـاب رو خوب کـرده؟!! ــ اوووم،خـب راستـش تــو +مــننن؟؟؟ ــ آره تـو اومـدی، باهـام حـرف میـزنی، تـو حتـی امـروزحـالـمم پرسـیدی و مـن همـین برام کـافیهـ +خـب چـرا آخه؟؟ ــ مـیدونی؟راستـش مـن مدهـاست ...

۳ هفته پیش
9K
روایت یک عشق(قسمت دوم) ماهی قرمز بی تاب به کنار تصویر لرزان مهتاب می آید سرش را بالا میگیرد گلویش را صاف میکند و بلند میگوید: ــ ســــلام + سلام ماهی کوچولو خوبی؟ ــ آره ...

روایت یک عشق(قسمت دوم) ماهی قرمز بی تاب به کنار تصویر لرزان مهتاب می آید سرش را بالا میگیرد گلویش را صاف میکند و بلند میگوید: ــ ســــلام + سلام ماهی کوچولو خوبی؟ ــ آره خب راستش تو که می آیی حالم خیلی خوبه + مــن؟؟ ــ آره تــو +من ...

۳ هفته پیش
21K
(روایت یـک عـشق) قسـمت اول مـاهـیِ قـرمزِ حـوض بی تـابِ شـب است... او بـه مـاه هر شبـش دلـبسته... قصـد دارد امـشب از دوسـت داشتـنش بـه مـاه بگـوید... خورشـید کم کـم خـود را از چهـره شهـر ...

(روایت یـک عـشق) قسـمت اول مـاهـیِ قـرمزِ حـوض بی تـابِ شـب است... او بـه مـاه هر شبـش دلـبسته... قصـد دارد امـشب از دوسـت داشتـنش بـه مـاه بگـوید... خورشـید کم کـم خـود را از چهـره شهـر پنـهان میکـند... مـاهـی کـوچولو در آینـه ی لـرزان حـوض موهـایش را صاف میکـند... + ســلام ...

۳ هفته پیش
5K
خیـابان دلـم مدت هـاست بی رهـگذر مـانده... بـازارچـه عشـق ، فـروشنده عـاشق و حجـره ی دوسـت داشتـن را، به خـاطر داری؟!... مـن بعـد تو تنـها فـروشنده ی ، نـفروشِ ایـن خیـابان شـده ام... میـدانم بـالاخره ...

خیـابان دلـم مدت هـاست بی رهـگذر مـانده... بـازارچـه عشـق ، فـروشنده عـاشق و حجـره ی دوسـت داشتـن را، به خـاطر داری؟!... مـن بعـد تو تنـها فـروشنده ی ، نـفروشِ ایـن خیـابان شـده ام... میـدانم بـالاخره تو روزی خـواهی آمـد و من آن روز تمـام حجـره ی دوسـت داشتـن را به ...

۴ هفته پیش
9K
...

...

۴ هفته پیش
3K
مـن مـانده ام تنـهای تنـها و نمـیدانم این خـوب اسـت یا بـد؟!... . . #فاطمه‌_ پورحاتم

مـن مـانده ام تنـهای تنـها و نمـیدانم این خـوب اسـت یا بـد؟!... . . #فاطمه‌_ پورحاتم

۸ مهر 1398
3K
سالـهاست اسـیر دوسـت داشتنت هسـتم.... آهـای زنـدانـبان مـرا در انفـرادی آغـوشت تا ابـد حبـس کن.... . . #فاطمه_پورحاتم

سالـهاست اسـیر دوسـت داشتنت هسـتم.... آهـای زنـدانـبان مـرا در انفـرادی آغـوشت تا ابـد حبـس کن.... . . #فاطمه_پورحاتم

۳۱ شهریور 1398
2K
اسـیر عـشق که شـوی حسـود میشـوی.... دل کـه حـسود شـود دنیا برایـت زهـر هلاهـل میشود... . . #فاطمه_پورحاتم

اسـیر عـشق که شـوی حسـود میشـوی.... دل کـه حـسود شـود دنیا برایـت زهـر هلاهـل میشود... . . #فاطمه_پورحاتم

۲۷ شهریور 1398
3K
مـاه می تابـد و مـن آن مـاهـی سـرخ کوچـکم کـه در هیـاهوی حوضِ مـهتاب بی تـاب دیـدن توست.... . . #فاطمه_پورحاتم

مـاه می تابـد و مـن آن مـاهـی سـرخ کوچـکم کـه در هیـاهوی حوضِ مـهتاب بی تـاب دیـدن توست.... . . #فاطمه_پورحاتم

۲۳ شهریور 1398
4K
insta:sahawx wisgoon:saha80 لطفأ مارو دنبال و همراهی کنید

insta:sahawx wisgoon:saha80 لطفأ مارو دنبال و همراهی کنید

۲۰ شهریور 1398
1K
زمـان چـه بی جـدال، بـی گـدار از لحـظه هـای دلـتنگی میـگذرد... . . #فاطمه_پورحاتم

زمـان چـه بی جـدال، بـی گـدار از لحـظه هـای دلـتنگی میـگذرد... . . #فاطمه_پورحاتم

۱۹ شهریور 1398
4K