Mrym ._.

saha80

مریم
ورود به ویس:1396
.
.
‏- گاهی گمان نمیکنی اما خوب میشود
گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود
.
.
-خودت باش دختر!
مگه خاص بودن چشه؟
.
.
-وقتی یار قدر یار رو ندونه
غریبه جفت شیش میره
(به‍ همین راحتی)
.

بیشتر  بیشتر