°•°یــہ نـــوع حیــوان هــم هــــس ب اســــم دل #ڪ یهــو خـــر میشــہ و میگــــیرع💔

°•°یــہ نـــوع حیــوان هــم هــــس ب اســــم دل #ڪ یهــو خـــر میشــہ و میگــــیرع💔

۳ روز پیش
962
😞

😞

۶ روز پیش
570
من از نسل لیلی ام... من از جنس شیرینم... در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... ...

من از نسل لیلی ام... من از جنس شیرینم... در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ...

۱ هفته پیش
761
:)

:)

۲ هفته پیش
655
😆➖♥

😆➖♥

۲ هفته پیش
797
♥➖✴

♥➖✴

۲ هفته پیش
775
👑💛

👑💛

۳ هفته پیش
4K
👌😻❤😛

👌😻❤😛

۳ مرداد 1398
2K
از هر فرصتے ک توے زندگیت دارے استفاده کن چون بعضے چیزھا فقط یک بار اتفاق میفته^_^

از هر فرصتے ک توے زندگیت دارے استفاده کن چون بعضے چیزھا فقط یک بار اتفاق میفته^_^

۲۱ تیر 1398
2K
😉😓😊

😉😓😊

۲۲ خرداد 1398
3K
⏫ خام ترین خیال اینه که فک کنی وقتی میری، آدما دلشون برات تنگ میشہ⏬ :):👣

⏫ خام ترین خیال اینه که فک کنی وقتی میری، آدما دلشون برات تنگ میشہ⏬ :):👣

۳ خرداد 1398
11K
😜😜😜

😜😜😜

۲۷ اردیبهشت 1398
11K
#....°•°

#....°•°

۲۳ اردیبهشت 1398
8K
↭ﺳـﻼﻣﺘـﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐِـ↭♚ﺑـﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔــُﻔـﺘـنـُ ؛♚✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔُـفتیمـ ,,✘ﺩﺭ ﺣــﺎﻟﯽ ﮐِـ←ﺟـُــﻔﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔـُفتیمـ →((:

↭ﺳـﻼﻣﺘـﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐِـ↭♚ﺑـﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔــُﻔـﺘـنـُ ؛♚✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔُـفتیمـ ,,✘ﺩﺭ ﺣــﺎﻟﯽ ﮐِـ←ﺟـُــﻔﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔـُفتیمـ →((:

۱۸ اردیبهشت 1398
10K
#....^_^

#....^_^

۱۶ اردیبهشت 1398
8K
ـــ°•°ـــ

ـــ°•°ـــ

۲۶ اسفند 1397
10K
هـیـچـکـس بـعـد از یـکــ انـتـظار طـولانـی دیـگـه اون آدم سـابـق کـه مـیـشـنــاخـتـیـد نـیـسـت ...💖

هـیـچـکـس بـعـد از یـکــ انـتـظار طـولانـی دیـگـه اون آدم سـابـق کـه مـیـشـنــاخـتـیـد نـیـسـت ...💖

۱۳ اسفند 1397
9K
بَرا فَراموش کَردَن یِع حَرفایی فَقط میشِع مُــرد : )

بَرا فَراموش کَردَن یِع حَرفایی فَقط میشِع مُــرد : )

۱۳ اسفند 1397
9K
#fυ¢ĸ ғaĸe ѕмιle لَعنَتـ بِهـ لَبخَندِ تَقَلُبیـ #fυ¢ĸ ғaĸe ғrιendѕ لَعنَتـ بِهـ دوستآیِ تَقَلُبیـ #fυ¢ĸ ғaĸe lιғe لَعنَتـ بِهـ زِندِگیهـ تَقَلُبیـ #fυ¢ĸ ғaĸe CrY لَعنَتـ بِهـ اشکِ تَقَلُبیـ #fυ¢κ faκе ιονе لَعنَتـ بِهـ عِشقـِ تَقَلُبیـ ...

#fυ¢ĸ ғaĸe ѕмιle لَعنَتـ بِهـ لَبخَندِ تَقَلُبیـ #fυ¢ĸ ғaĸe ғrιendѕ لَعنَتـ بِهـ دوستآیِ تَقَلُبیـ #fυ¢ĸ ғaĸe lιғe لَعنَتـ بِهـ زِندِگیهـ تَقَلُبیـ #fυ¢ĸ ғaĸe CrY لَعنَتـ بِهـ اشکِ تَقَلُبیـ #fυ¢κ faκе ιονе لَعنَتـ بِهـ عِشقـِ تَقَلُبیـ #fυ¢к all of the world لَعنَتـ بِهـ هَمِهـ ی دُنیآ #ιм тιred مَن خَستَمـ Im ...

۷ اسفند 1397
10K
دُختَّرعـ عَز پِسَرعـ حَلقـع میخـآسـ پِسَـرعـ بِهِشـ عَروسـَکـع خِـرس دآد دُختَرِعـه بـآ عَصَبـآنیتـ خِرسـو پَرتـ کـرد وَسَطـ خیـآبّـونـ پِسَرعـ رَفَتـ بیآرِشـ وَلیـ مـآشین زَد بِهِش مُرد تُو مَرآسِمـ خَطمِشـ. دُختَـر خِرس رو بَغَل کرد دَستگـآع ...

دُختَّرعـ عَز پِسَرعـ حَلقـع میخـآسـ پِسَـرعـ بِهِشـ عَروسـَکـع خِـرس دآد دُختَرِعـه بـآ عَصَبـآنیتـ خِرسـو پَرتـ کـرد وَسَطـ خیـآبّـونـ پِسَرعـ رَفَتـ بیآرِشـ وَلیـ مـآشین زَد بِهِش مُرد تُو مَرآسِمـ خَطمِشـ. دُختَـر خِرس رو بَغَل کرد دَستگـآع تِویـ خِرس حَرفـ میزَد بـآ مَن اِزدواجـ میکِنیـ؟! وَ دُختَـرع تـویـ خِرس حَلقـعـ پِیـدآ کَـرد(:

۷ اسفند 1397
10K