خواسته یا ناخواسته روزگار گذشت چه خوب چه بد چه تلخ چه شیرین درمیان غوغای اطرافیانمان گم شدیم و ندیدیم هر روز و هروز سنمان بالاتر رفت در میان روزمرگی ها ناگهان جدایی عظیم مارا ...

خواسته یا ناخواسته روزگار گذشت چه خوب چه بد چه تلخ چه شیرین درمیان غوغای اطرافیانمان گم شدیم و ندیدیم هر روز و هروز سنمان بالاتر رفت در میان روزمرگی ها ناگهان جدایی عظیم مارا به خودمان اورد و طعم گس و تلخ جدایی از بهترین دوستانمان را یاد اور ...

۱ هفته پیش
6K
بالاخره بعد از مدت ها انتظار محسن یگانه اهنگی مثل همیشه شنیدنی

بالاخره بعد از مدت ها انتظار محسن یگانه اهنگی مثل همیشه شنیدنی

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K
و غروب اغاز دلتنگیستتت

و غروب اغاز دلتنگیستتت

۲۷ تیر 1397
6K
روز دختر رو به تموم دخترایی که هیچ وقت دخترانگی نکردن تبریک میگم! همونایی که به خنده بلندشون گیر دادن،به موها و زیبایی صورتشون گیر دادن،به شیطنتاشون گیر دادن،به بیرون رفتنشون گیردادن،به عاشق شدنشون گیر ...

روز دختر رو به تموم دخترایی که هیچ وقت دخترانگی نکردن تبریک میگم! همونایی که به خنده بلندشون گیر دادن،به موها و زیبایی صورتشون گیر دادن،به شیطنتاشون گیر دادن،به بیرون رفتنشون گیردادن،به عاشق شدنشون گیر دادن...خلاصه به زنده بودنشونم گیر دادن... به امید روزی که هیچ دختری نگه ای کاش ...

۲۴ تیر 1397
3K
۲۴ تیر 1397
3K
۲۴ تیر 1397
6K
۲۴ تیر 1397
6K
۲۴ تیر 1397
6K
۲۴ تیر 1397
6K
۲۴ تیر 1397
6K
۲۴ تیر 1397
3K
۲۴ تیر 1397
3K
۲۴ تیر 1397
3K
۲۴ تیر 1397
3K
۲۴ تیر 1397
3K
۲۴ تیر 1397
2K