سحر جون

sahar78.16

دیگه سکوت نه علامت رضاست

نه جواب ابلهان!علامت بی حوصلگی عاقا !!!

می فهمی؟

حس بدییه وقتی میدونی بهش نمیرسی ولی بازم دیونشی😞😞

حس بدییه وقتی میدونی بهش نمیرسی ولی بازم دیونشی😞😞

۴ مهر 1395
6K
یکی بیاد پراجی

یکی بیاد پراجی

۱۸ شهریور 1395
6K
امروز با دوستان

امروز با دوستان

۱۸ شهریور 1395
6K
:-)

:-)

۱۴ شهریور 1395
5K
بیاید بحرفیم

بیاید بحرفیم

۱۴ شهریور 1395
5K
یه روز عالی

یه روز عالی

۱۳ شهریور 1395
6K
خداایاااا اخه چرااا

خداایاااا اخه چرااا

۱۳ شهریور 1395
5K
...

...

۱۱ شهریور 1395
6K
خوشبختی یهنی دوتا دوست بامرام داشته باشی دیگه احساس تنهایی نمیکنی

خوشبختی یهنی دوتا دوست بامرام داشته باشی دیگه احساس تنهایی نمیکنی

۷ شهریور 1395
5K
زندگیممم

زندگیممم

۷ شهریور 1395
5K
هی روزگار

هی روزگار

۶ شهریور 1395
5K
یکی بامن بحرفههه

یکی بامن بحرفههه

۵ شهریور 1395
5K
یهویی

یهویی

۴ شهریور 1395
6K
خوشبختی یعنی موهای منو اجیم اندازه همه

خوشبختی یعنی موهای منو اجیم اندازه همه

۳ شهریور 1395
6K
:-P

:-P

۲ شهریور 1395
6K
والا بوخودا

والا بوخودا

۲ شهریور 1395
6K
خوابم نمیبره

خوابم نمیبره

۲ شهریور 1395
7K
زشتم لایکم نمیکنید؟؟ گنا دالم بوخودا

زشتم لایکم نمیکنید؟؟ گنا دالم بوخودا

۳۱ مرداد 1395
6K
حوصلممممم پی پی کرده:-D

حوصلممممم پی پی کرده:-D

۳۱ مرداد 1395
7K
..

..

۳۱ مرداد 1395
6K