‏+چرا انقد بد شدی؟ -چون وقتی خوب بودم کسی ندید آقای قاضی!

‏+چرا انقد بد شدی؟ -چون وقتی خوب بودم کسی ندید آقای قاضی!

۲ روز پیش
2K
لَبات میخَنده امّا دِلت به حالِ لَبخندات گریه میکنه :)

لَبات میخَنده امّا دِلت به حالِ لَبخندات گریه میکنه :)

۲ روز پیش
1K
• باس بلد بودیمت نبودیم امشب اومدیم بگیم اگه اونجوری نبود که تو خواستی واسه لج کردن نبود بلد نبودیم یعنی کسی یادمون نداده بود کسی نبوده عین تو ، نه قبل تو ، نه ...

• باس بلد بودیمت نبودیم امشب اومدیم بگیم اگه اونجوری نبود که تو خواستی واسه لج کردن نبود بلد نبودیم یعنی کسی یادمون نداده بود کسی نبوده عین تو ، نه قبل تو ، نه بعد تو...

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
بعضی وقتا با خودم فکر میکنم من برای این همه درد کافی نیستم:)

بعضی وقتا با خودم فکر میکنم من برای این همه درد کافی نیستم:)

۲ روز پیش
2K
وقتی با آن جمله‌ی لعنتی دلم را شکست، نپرسیدم چرا؟ نگفتم چطور می توانی این را بگویی؟ چشم هایم را از زورِ اشک به هم فشار دادم و دلم برای تصویرِ آدمِ قبل از این ...

وقتی با آن جمله‌ی لعنتی دلم را شکست، نپرسیدم چرا؟ نگفتم چطور می توانی این را بگویی؟ چشم هایم را از زورِ اشک به هم فشار دادم و دلم برای تصویرِ آدمِ قبل از این حرف ها تنگ شد. -الهه‌سادات موسوی

۲ روز پیش
3K
چقد خوبه استرس اینو نداری که چیزیو از دس بدی چون همه چیو از دس دادی دیگه!

چقد خوبه استرس اینو نداری که چیزیو از دس بدی چون همه چیو از دس دادی دیگه!

۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
😂 😂

😂 😂

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K