امشب شب آن نیست که از خانه روند از یار یگانه سوی بیگانه روند ..! امشب شب آنست که جانـــهای عزیز در آتش اشتیاق مستانه روند ...! #شبتون‌عاشقانه♡ 🌕💫

امشب شب آن نیست که از خانه روند از یار یگانه سوی بیگانه روند ..! امشب شب آنست که جانـــهای عزیز در آتش اشتیاق مستانه روند ...! #شبتون‌عاشقانه♡ 🌕💫

۲ ساعت پیش
1K
کیلیان امباپه، بازیکن تیم ملی فرانسه که به عنوان بهترین بازیکن جوان جام انتخاب شده، تمام پول های دریافتی در جام را به یک موسسه خیریه حامی کودکان معلول اهدا می‌کند. 😍 🍃💚

کیلیان امباپه، بازیکن تیم ملی فرانسه که به عنوان بهترین بازیکن جوان جام انتخاب شده، تمام پول های دریافتی در جام را به یک موسسه خیریه حامی کودکان معلول اهدا می‌کند. 😍 🍃💚

۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
2K
🔹اگر زمین از حرکت باز ایستد❗ یک سوی زمین تاریک و طرف دیگر تا ابد روشن خواهد بود شبیه به ۶ ماه شب و ۶ماه روز قطب ها! تنها مکانهایی که بین تاریکی و روشنایی ...

🔹اگر زمین از حرکت باز ایستد❗ یک سوی زمین تاریک و طرف دیگر تا ابد روشن خواهد بود شبیه به ۶ ماه شب و ۶ماه روز قطب ها! تنها مکانهایی که بین تاریکی و روشنایی هستندقابل سکونت خواهندبود

۲ ساعت پیش
469
🔹دیوار چین تا سده های پیش توسط گارد سلطنتی حفاظت می شد. وظیفه آن ها نه تنها نگهبانی بلکه تمام زندگیشان را به ان اختصاص میدادند و جسدهایشان به هنگام مرگ همانجا درون دیوار دفن ...

🔹دیوار چین تا سده های پیش توسط گارد سلطنتی حفاظت می شد. وظیفه آن ها نه تنها نگهبانی بلکه تمام زندگیشان را به ان اختصاص میدادند و جسدهایشان به هنگام مرگ همانجا درون دیوار دفن میشد!

۲ ساعت پیش
592
🔹شعبده باز ایرانی و مشهور در ترکیه، طی یکی از نمایش های خود توسط مار کبرا گزیده شده عارف غفوری بعد از درمان اولیه به مصر منتقل شد. گویا پادزهر آن مار فقط در مصر ...

🔹شعبده باز ایرانی و مشهور در ترکیه، طی یکی از نمایش های خود توسط مار کبرا گزیده شده عارف غفوری بعد از درمان اولیه به مصر منتقل شد. گویا پادزهر آن مار فقط در مصر و فرانسه وجود دارد.

۲ ساعت پیش
3K
🔹در رم باستان فقط طبقه اشراف این حق را داشتند که برای خود جشن تولد برگزار کنند و عجیب تر اینکه وقتی فرد به پنجاه سالگی میرسید جشن گرفته میشد و خبری هم از شمع ...

🔹در رم باستان فقط طبقه اشراف این حق را داشتند که برای خود جشن تولد برگزار کنند و عجیب تر اینکه وقتی فرد به پنجاه سالگی میرسید جشن گرفته میشد و خبری هم از شمع تولد روی کیک نبود

۲ ساعت پیش
818
۳ ساعت پیش
2K
۳ ساعت پیش
1K
#ادیت و #خلاقیت_عکاسی

#ادیت و #خلاقیت_عکاسی

۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
2K
۳ ساعت پیش
2K
. اگر می خواهید

. اگر می خواهید "هَم‍سَر" خوبی باشید اول باید یاد بگیرید که "هَمصحبت" خوبی برای او باشید زن و شوهری که از صحبت کردن باهم لذت می برند هیچ گاه به بن بست نخواهند رسید

۳ ساعت پیش
2K
۳ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
7K
۴ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
2K