سَحـــــرنـــــ❤ــاز

saharnaz223

متأهل.....
زاهدان......
خواهشا با احترام زیر پستا کامنت بذارین حوصله بحث و حرف زدن ندارم درجا بلاک میکنم اگه دیدی بلاک شدی خودتم منو بلاک کن
ڪاش غیر از من و تو
هیچ‌ڪس باخبر از ما نشود؛
نوبتِ بازے ما باشد و هرگز،
نوبتِ بازیِ دنیا نشود..

بیشتر  بیشتر