آغوش تو تن پوشی ست پر از شکوفه های سیب و انار ... من با تو چهار فصل بهارم ...🍃🌸 ‎‌‌‌

آغوش تو تن پوشی ست پر از شکوفه های سیب و انار ... من با تو چهار فصل بهارم ...🍃🌸 ‎‌‌‌

۳ روز پیش
5K
💜🌸میشود خواهشی 💜 💜🌸ازخاطره هایت بکنم؟ 💜 💜🌸میگذاری که نگاهی 💜 💜🌸به نگاهت بکنم؟ 💜 💜🌸یک نگاه ازهمه 💜 💜🌸چشم تو سهمم بشود 💜 💜🌸حاضرم تاهمه 💜 💜🌸عمرقناعت بکنم

💜🌸میشود خواهشی 💜 💜🌸ازخاطره هایت بکنم؟ 💜 💜🌸میگذاری که نگاهی 💜 💜🌸به نگاهت بکنم؟ 💜 💜🌸یک نگاه ازهمه 💜 💜🌸چشم تو سهمم بشود 💜 💜🌸حاضرم تاهمه 💜 💜🌸عمرقناعت بکنم

۳ روز پیش
8K
قرارمان فصل انگور شراب که شدم تو جام بباور‌ و من جان...! #رحمان_عباسی ‌‌ ‌ ‎‌‌‌‎┄┅┄✶🎀 💙 🎀✶┄┅┄

قرارمان فصل انگور شراب که شدم تو جام بباور‌ و من جان...! #رحمان_عباسی ‌‌ ‌ ‎‌‌‌‎┄┅┄✶🎀 💙 🎀✶┄┅┄

۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
1K
من‌و عشقم 😚😚😚

من‌و عشقم 😚😚😚

۳ روز پیش
1K
عشق فقط مادرم (پسرا وقتی کات میکنن😂)

عشق فقط مادرم (پسرا وقتی کات میکنن😂)

۲ روز پیش
6K
من و عشقم😚😚😚

من و عشقم😚😚😚

۳ روز پیش
1K
بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم نه درودی ، نه پیامی ، نه نشانی ره خود گیرم و ره بر تو گشایم زآنکه دیگر تو نه آنی ، تو نه آنی... #فروغ_فرخزاد

بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم نه درودی ، نه پیامی ، نه نشانی ره خود گیرم و ره بر تو گشایم زآنکه دیگر تو نه آنی ، تو نه آنی... #فروغ_فرخزاد

۲ روز پیش
6K
‎‌‌‌‌‌ دیوانگی ام را به حسابِ تــو شمردند تحقیق شده از هَـمه معشوق ترینی...!

‎‌‌‌‌‌ دیوانگی ام را به حسابِ تــو شمردند تحقیق شده از هَـمه معشوق ترینی...!

۲ روز پیش
5K
پست ویـژه مخاطب خاص👄👄👄 همین که به هر بهانه ...💋💋💋💋 دلم تنگ توست 💋💋💋💋💋 یعنی عشق..👄👄👄👄 ♥️♥️

پست ویـژه مخاطب خاص👄👄👄 همین که به هر بهانه ...💋💋💋💋 دلم تنگ توست 💋💋💋💋💋 یعنی عشق..👄👄👄👄 ♥️♥️

۲ روز پیش
5K
باید دل‌ببندم و نَمانم باید بخواهم و بگذرم باید دلم پیش تو باشد و خودم نباشم خودمانیم؛ چقدر سخت است، دوست داشتنت ..

باید دل‌ببندم و نَمانم باید بخواهم و بگذرم باید دلم پیش تو باشد و خودم نباشم خودمانیم؛ چقدر سخت است، دوست داشتنت ..

۲ روز پیش
5K
اِی

اِی "عــــــشق .."💙 بــِزَن اســمِ مَــرا ....💙 خَط زِ کتابَت ..!! "💙 مَــن ..💙 بارِ گـِــــــران بودَم و💙 او ....💙 «بار.سَـــــــفَربست💙

۲ روز پیش
4K
‏مادر بزرگ آخر همه تماس هاش میگفت : کاری نداشتم که زنگ زدم صدایتان را بشنوم ، ما هم که جوان و جاهل چه میدانستیم صدا با دل آدم چه میکند...!

‏مادر بزرگ آخر همه تماس هاش میگفت : کاری نداشتم که زنگ زدم صدایتان را بشنوم ، ما هم که جوان و جاهل چه میدانستیم صدا با دل آدم چه میکند...!

۲ روز پیش
16K
🍁آمدی جانم به قربانت ولی 🍁حالا چرا 🍁بی وفا حالا که من افتاده ام از 🍁پا چرا 🍁نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی 🍁سنگدل این زودتر میخواستی 🍁حالا چرا! 👈💔

🍁آمدی جانم به قربانت ولی 🍁حالا چرا 🍁بی وفا حالا که من افتاده ام از 🍁پا چرا 🍁نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی 🍁سنگدل این زودتر میخواستی 🍁حالا چرا! 👈💔

۲ روز پیش
4K
تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می خوری هرچه دلت گرمتر مهربانی ات بیشتر و روزگارت آبادتر است ... سلام صبح تون بخیر، تنور دلتون گرم

تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می خوری هرچه دلت گرمتر مهربانی ات بیشتر و روزگارت آبادتر است ... سلام صبح تون بخیر، تنور دلتون گرم

۲ روز پیش
3K