۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
مــن تنها کمی متفاوتـم وقـتی تمام دردهای دنیا روی شـانه های زنانه ام کــوه میشود مــن به پهـنای تمام کـوهپایه ها لبخنــد می زنـم

مــن تنها کمی متفاوتـم وقـتی تمام دردهای دنیا روی شـانه های زنانه ام کــوه میشود مــن به پهـنای تمام کـوهپایه ها لبخنــد می زنـم

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
دستم را به سراسر شب کشیدم زمزمه نیایش در بیداری انگشتانم تراوید خوشه فضا را فشردم قطره های ستاره در تاریکی درونم درخشید و سرانجام در آهنگ مه آلود نیایش ترا گم کردم!... #سهراب_سپهری

دستم را به سراسر شب کشیدم زمزمه نیایش در بیداری انگشتانم تراوید خوشه فضا را فشردم قطره های ستاره در تاریکی درونم درخشید و سرانجام در آهنگ مه آلود نیایش ترا گم کردم!... #سهراب_سپهری

۱۴ ساعت پیش
2K
۱۴ ساعت پیش
1K
جهان مرده‌ی بی بال و بی پرنده‌ی من به جاودانگی آفتاب شکاک است من از کرانه‌ی سایه به سوی خانه نرفتم من از میانه‌ی ظلمت درون تیره ترین عمق ها فرو رفتم و نور را ...

جهان مرده‌ی بی بال و بی پرنده‌ی من به جاودانگی آفتاب شکاک است من از کرانه‌ی سایه به سوی خانه نرفتم من از میانه‌ی ظلمت درون تیره ترین عمق ها فرو رفتم و نور را نشنیدم چرا؟ #رضا_براهنی

۱۴ ساعت پیش
8K
۱۴ ساعت پیش
9K
۱۴ ساعت پیش
6K
۱۴ ساعت پیش
1K
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت دائما یک سان نباشد حال دوران غم مخور هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور... #حافظ

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت دائما یک سان نباشد حال دوران غم مخور هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب باشد اندر پرده بازی‌های پنهان غم مخور... #حافظ

۱۴ ساعت پیش
6K
قضاوت ممنوع

قضاوت ممنوع

۳ روز پیش
5K
منو عشقم قهریم،الان این پروفایل رو گذاشته,یعنی دلتنگمه؟!

منو عشقم قهریم،الان این پروفایل رو گذاشته,یعنی دلتنگمه؟!

۴ روز پیش
8K
👌دوستتان ندارد...

👌دوستتان ندارد...

۳ روز پیش
5K
😞👌

😞👌

۳ روز پیش
6K
#علی_قاضی_نظام

#علی_قاضی_نظام

۲ روز پیش
7K