ساچلی (20)

sahcliiii

آرام بغلم کن
آنچنان آرام که...
ثانیه هاهمه حسادت کنندآغوش
تودنیای آرامش منه...♥️
‌‌‌‌
‌ ‍‌‌


#capilisti
‌صدایت صدایت! سراسر حسرت‌ست؛ مثل هم‌آغوشی معلق می‌دارد مرا؛ میان پریشانی و جنون، بر دیواره‌های قلعه‌ی شب... در حالی‌که، درد می‌کشم از عذاب زندگی، دلتنگ توام در حالی‌که، درد می‌کشم از عذاب زندگی، بیشتر دوستت ...

‌صدایت صدایت! سراسر حسرت‌ست؛ مثل هم‌آغوشی معلق می‌دارد مرا؛ میان پریشانی و جنون، بر دیواره‌های قلعه‌ی شب... در حالی‌که، درد می‌کشم از عذاب زندگی، دلتنگ توام در حالی‌که، درد می‌کشم از عذاب زندگی، بیشتر دوستت دارم! #دوستت_دارمممممم

۱۶ دی 1398
4K
تولدت مبارک بمب انرژی🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎉🎊🎉🎊🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎊🎊🎊🎉

تولدت مبارک بمب انرژی🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎉🎊🎉🎊🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎊🎊🎊🎉

۱۰ دی 1398
3K
سالها بعد، تو تنها غریبه ام با عطری آشنا خواهی بود

سالها بعد، تو تنها غریبه ام با عطری آشنا خواهی بود

۸ دی 1398
5K
صدات ٱوج آرامشه😍 ❤❤❤❤❤

صدات ٱوج آرامشه😍 ❤❤❤❤❤

۱۱ آذر 1398
2K
🍃در سینه دلم گم شده... تهمت به که بندم ؟ غیر از تو کسی راه در این خانه ندارد🍃. . .

🍃در سینه دلم گم شده... تهمت به که بندم ؟ غیر از تو کسی راه در این خانه ندارد🍃. . .

۲۴ آبان 1398
2K