نصف شبی تنهای و اشک 💔

نصف شبی تنهای و اشک 💔

۴ ساعت پیش
5K
سلامممم بعد از چند روز اومدم

سلامممم بعد از چند روز اومدم

۴ ساعت پیش
5K
دلم خیلی گرفتس

دلم خیلی گرفتس

۳ روز پیش
4K
#حرف دل

#حرف دل

۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
۳ روز پیش
4K
💔

💔

۳ روز پیش
3K
♚خیلے بده بعضے وقتا حسو حالت.. فقــط یڪ ڪلمہ باشہ... اونــم

♚خیلے بده بعضے وقتا حسو حالت.. فقــط یڪ ڪلمہ باشہ... اونــم "داغونــم♚

۳ روز پیش
3K
💔

💔

۳ روز پیش
3K
سلام روزتون بخیر

سلام روزتون بخیر

۳ روز پیش
4K
گاهی ...دلت

گاهی ...دلت"به راه"نیست!!ولی سر به راهی. خودت را میزنی به"آن راه"و میروی..وهمه،چه خوش باورانه فکر میکنند. که تــو.. "روبراهی"

۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
7K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
👍👉👈

👍👉👈

۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
8K
هنوز خابم میاد.بزااارین بخابم😑😑😑😑😑😤

هنوز خابم میاد.بزااارین بخابم😑😑😑😑😑😤

۴ روز پیش
5K