سلطان غم

sajad.2017

تولدم نزدیکه ۳۰ آذر شب یلدا
‏اولویت که چه عرض کنم ما گزینه آخر کسی هم نبودیم...
‏ما خوبیامون به چشم نمیومد چون بلد نبودیم بکوبیمش تو سر بقیه...

علی میری

علی میری

۱۲ ساعت پیش
5K
علی میری

علی میری

۱۲ ساعت پیش
5K
تقی ظهوری

تقی ظهوری

۱۲ ساعت پیش
343
تقی ظهوری

تقی ظهوری

۱۲ ساعت پیش
254
ناصر ملک مطیعی

ناصر ملک مطیعی

۱۲ ساعت پیش
5K
بهروز وثوقی

بهروز وثوقی

۱۲ ساعت پیش
5K
بهروز وثوقی

بهروز وثوقی

۱۲ ساعت پیش
5K
بهروز وثوقی

بهروز وثوقی

۱۲ ساعت پیش
5K
بهروز وثوقی

بهروز وثوقی

۱۲ ساعت پیش
254
بهروز وثوقی

بهروز وثوقی

۱۲ ساعت پیش
5K
محمد علی فردین

محمد علی فردین

۱۲ ساعت پیش
5K
محمد علی فردین

محمد علی فردین

۱۲ ساعت پیش
5K
محمد علی فردین

محمد علی فردین

۱۲ ساعت پیش
226
محمد علی فردین

محمد علی فردین

۱۲ ساعت پیش
223
۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
15K
۱ روز پیش
14K