دنیای غم

sajad.2017

#سلامتی_همه_خوبا_که_بدشون_ماییم
#سلامتی_خودم_که_یه_روز_خوش_ندیدم_تو_این_دنیای_لعنتی 💔
#خاص_فقط_خداست

این حساب کاربری خصوصی میباشد