اسمت چند حرفیه؟؟؟؟ من ۴تا😎 😌

اسمت چند حرفیه؟؟؟؟ من ۴تا😎 😌

۴ هفته پیش
12K
#لرستان

#لرستان

۴ هفته پیش
2K
گفتم به هیچکس دل خود را نمی دهم اما دلم برای همان هیچ کس گرفت...!

گفتم به هیچکس دل خود را نمی دهم اما دلم برای همان هیچ کس گرفت...!

۷ اسفند 1398
2K
ا دله کوت کوت بویی وا ایی لالکهاست ترک دوسی واش بکو هر کی نهاست😌

ا دله کوت کوت بویی وا ایی لالکهاست ترک دوسی واش بکو هر کی نهاست😌

۷ اسفند 1398
3K
افتخارم اینه که لرم✋ 🌷 😎 😌

افتخارم اینه که لرم✋ 🌷 😎 😌

۷ اسفند 1398
3K
یدونه باش 😌 ولی لر باش😎 افتخار میکنم که لرم❤ 🌷 ❤ #بچه #لر #اندیمشک

یدونه باش 😌 ولی لر باش😎 افتخار میکنم که لرم❤ 🌷 ❤ #بچه #لر #اندیمشک

۷ اسفند 1398
3K
خونه داری ۲۰😄 اخلاق ۰👌 😂

خونه داری ۲۰😄 اخلاق ۰👌 😂

۳ اسفند 1398
4K
❤ 👍

❤ 👍

۲ اسفند 1398
3K
زمستان است دیگر دل زمین به برف گرم است دل من به تو...

زمستان است دیگر دل زمین به برف گرم است دل من به تو...

۳۰ بهمن 1398
4K
ی روز خوب رستوران قصر میلاد😍 😍 😍
عکس بلند

ی روز خوب رستوران قصر میلاد😍 😍 😍

۲۷ بهمن 1398
6K
😏

😏

۲۳ بهمن 1398
3K
ی روز خوب برفی #تبریز

ی روز خوب برفی #تبریز

۲۲ بهمن 1398
3K
جذاب لعنتی عمو😂 😍 😋 ❤

جذاب لعنتی عمو😂 😍 😋 ❤

۱۱ بهمن 1398
6K
اینا دوتا چی گم کردن؟؟؟😂 😂 😂

اینا دوتا چی گم کردن؟؟؟😂 😂 😂

۲۹ دی 1398
5K
اون موقع ک هیکل مد نبود من هیکلی بودم😌

اون موقع ک هیکل مد نبود من هیکلی بودم😌

۲۹ دی 1398
5K
امروز بهتر از دیروز😌

امروز بهتر از دیروز😌

۲۷ دی 1398
5K
پیر شدیم الکی الکی😂 😂 😂

پیر شدیم الکی الکی😂 😂 😂

۲۵ دی 1398
5K
😂

😂

۱۵ دی 1398
3K
سردار سلیمانی ن آدم حزبی بود ن آدم سیاسی او سرباز وطن بود سالهاست که برای امنیت ما جنگید روحت شاد بزرگ مرد

سردار سلیمانی ن آدم حزبی بود ن آدم سیاسی او سرباز وطن بود سالهاست که برای امنیت ما جنگید روحت شاد بزرگ مرد

۱۳ دی 1398
5K
۱۲ دی 1398
4K