#مرگ بزرگترین باخت زندگی نیست ، بزرگترین باخت زندگی مردن از درونه، وقتی هنوز داری نفس میکشی ....

#مرگ بزرگترین باخت زندگی نیست ، بزرگترین باخت زندگی مردن از درونه، وقتی هنوز داری نفس میکشی ....

۱۱ ساعت پیش
3K
#هندوانه_ابوجهل

#هندوانه_ابوجهل

۱۶ ساعت پیش
3K
#دلنوشته کاش در کنارم بودی ، کاش میتوانستم تو را در آغوشم بگیرم و نوازش کنم.... باورم نمیشود که از من اینهمه دور هستی و فاصله بین من و تو بیداد میکند.... کاش می توانستم ...

#دلنوشته کاش در کنارم بودی ، کاش میتوانستم تو را در آغوشم بگیرم و نوازش کنم.... باورم نمیشود که از من اینهمه دور هستی و فاصله بین من و تو بیداد میکند.... کاش می توانستم دستانت را بگیرم و با تو به اوج خوشبختی بروم.... کاش میتوانستم بوسه ای بر ...

۲ روز پیش
26K
#نه‌شوق‌زیست‌دارم‌ #نه‌میمیرم

#نه‌شوق‌زیست‌دارم‌ #نه‌میمیرم

۶ روز پیش
4K
انسان دو نوع معلم دارد

انسان دو نوع معلم دارد "آموزگار" و "روزگار" هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی دومی با تلخی به تو می آموزد اولی به قیمت جانش دومی به قیمت جانت...

۶ روز پیش
7K
#vala

#vala

۱ هفته پیش
5K
چکار داری بمن تو ای #دل 💔

چکار داری بمن تو ای #دل 💔

۱ هفته پیش
6K
‌.‌.

‌.‌.

۱ هفته پیش
6K
#💔

#💔

۱ هفته پیش
5K
#کبیرکوه

#کبیرکوه

۲ هفته پیش
4K
#تبر_باش‌_نبر‌_تکیه‌گاه‌_باش

#تبر_باش‌_نبر‌_تکیه‌گاه‌_باش

۲ هفته پیش
5K
#بنده‌خوبی‌باش

#بنده‌خوبی‌باش

۲ هفته پیش
8K
#💔

#💔

۲ هفته پیش
5K
#محبت‌بیجا‌نکنید

#محبت‌بیجا‌نکنید

۲ هفته پیش
5K
#💔

#💔

۳ هفته پیش
5K
# #💔

# #💔

۳ هفته پیش
5K
#یک‌نفر_همه‌کسم #مهسا

#یک‌نفر_همه‌کسم #مهسا

۳ هفته پیش
7K
#چوار #مورت #قلاقیران #کورد #ایلام

#چوار #مورت #قلاقیران #کورد #ایلام

۳ هفته پیش
7K
#آمین

#آمین

۴ هفته پیش
7K
#بیقرارُخسته‌ام‌دل‌به‌کسی‌نبسته‌ام

#بیقرارُخسته‌ام‌دل‌به‌کسی‌نبسته‌ام

۴ هفته پیش
6K