عکس های عاشقانه نوشته

salim.zarei

ســـــــــــــــــلــــــــــــیـــم
(((روی سلیم کلیک کنید)))
عشق مانند نواختن پیانو است ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی ...
(((چیز های خوب سراغ کسانی می روند که صبر میکنند. اما چیز های بهتر به سراغ کسانی می روند که برایش تلاش میکنند.)))
@salim.zarei

#عاشقانه 1397/5/12

#عاشقانه 1397/5/12

۱۴ مرداد 1397
21K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱۱ مرداد 1397
25K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱۰ مرداد 1397
24K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
30K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
26K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
25K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
25K
#عاشقانه

#عاشقانه

۶ مرداد 1397
21K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
25K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
25K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
25K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
25K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
23K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
23K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
22K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
22K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
22K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳۰ تیر 1397
24K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۹ تیر 1397
23K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۹ تیر 1397
23K