عکس های عاشقانه نوشته

salim.zarei

salim.zarei_78 ســـــــــــــــــلــــــــــــیـــم
(((روی سلیم کلیک کنید)))
عشق مانند نواختن پیانو است ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی ...
(((چیز های خوب سراغ کسانی می روند که صبر میکنند. اما چیز های بهتر به سراغ کسانی می روند که برایش تلاش میکنند.)))
@salim.zarei
@salim.zarei_1378

#عاشقانه 1397/5/12

#عاشقانه 1397/5/12

۱۴ مرداد 1397
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱۱ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱۰ مرداد 1397
10K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
16K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۹ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۶ مرداد 1397
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ مرداد 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ مرداد 1397
8K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳۰ تیر 1397
11K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۹ تیر 1397
10K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۹ تیر 1397
9K