عکس های عاشقانه نوشته

salim.zarei

salim.zarei_78 ســـــــــــــــــلــــــــــــیـــم
(((روی سلیم کلید کن)))
عشق مانند نواختن پیانو است ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی ...
(((چیز های خوب سراغ کسانی می روند که صبر میکنند. اما چیز های بهتر به سراغ کسانی می روند که برایش تلاش میکنند.)))
@salim.zarei
@salim.zarei78
@salim.zarei_1378

#عاشقانه چند حرف کلام بهات دارم

#عاشقانه چند حرف کلام بهات دارم

۱ ساعت پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱ ساعت پیش
4K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱ روز پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۱ روز پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ روز پیش
12K
#عاشقانه

#عاشقانه

۳ روز پیش
12K
#عاشقانه ؟.؟.؟.؟.؟

#عاشقانه ؟.؟.؟.؟.؟

۳ روز پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
7K
#عاشقانه #زبون#بندری😍

#عاشقانه #زبون#بندری😍

۴ روز پیش
7K
#عاشقانه #زبون#بندری😍

#عاشقانه #زبون#بندری😍

۴ روز پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
6K
#عاشقانه نحوه ی صحیح رانندگی😍

#عاشقانه نحوه ی صحیح رانندگی😍

۴ روز پیش
6K
#عاشقانه

#عاشقانه

۴ روز پیش
6K
#عاشقانه #پست#سفارشی

#عاشقانه #پست#سفارشی

۵ روز پیش
9K
#عاشقانه

#عاشقانه

۵ روز پیش
7K
#عاشقانه #پست#سفارشی

#عاشقانه #پست#سفارشی

۵ روز پیش
9K
#عاشقانه #پست#سفارشی

#عاشقانه #پست#سفارشی

۵ روز پیش
9K