۲۸ آبان 1396
4K
:|tofoliat hr gone copy peigrd ghnoni drd:) shot konin bizhmt:/

:|tofoliat hr gone copy peigrd ghnoni drd:) shot konin bizhmt:/

۹ مهر 1397
68K
smile

smile" even in a really fucked up situation #me

۱۳ مهر 1397
47K
😐😐😐😐 #jojo Fght b ghifsh tvjo konid😂

😐😐😐😐 #jojo Fght b ghifsh tvjo konid😂

۱۸ مهر 1397
38K
Some addictions are impossible to abandon like addiction to your eyes. بعضی اعتیادام هست ترک شدنی نیست مثله اعتیاد به چشمات:))

Some addictions are impossible to abandon like addiction to your eyes. بعضی اعتیادام هست ترک شدنی نیست مثله اعتیاد به چشمات:))

۲۵ مهر 1397
38K
Be yourself People don't have to like you and you don't have to care خودت باش قرار نیست همه دوستت داشته باشن تو هم قرار نیست اهمیت بدی #me

Be yourself People don't have to like you and you don't have to care خودت باش قرار نیست همه دوستت داشته باشن تو هم قرار نیست اهمیت بدی #me

۴ هفته پیش
35K
ℓєт тнє тιмє gσ ... тιмє ιѕ тнє вєѕт яємє∂у fσя συя ραιиѕ بزار زمان بگذره اون بهترین درمان واسه دردامونه

ℓєт тнє тιмє gσ ... тιмє ιѕ тнє вєѕт яємє∂у fσя συя ραιиѕ بزار زمان بگذره اون بهترین درمان واسه دردامونه

۴ هفته پیش
30K
#me I'm not cruel I just don't use my heart anymore بی احساس نیستم فقط یاد گرفتم از قلبم کمتر استفاده کنم :)

#me I'm not cruel I just don't use my heart anymore بی احساس نیستم فقط یاد گرفتم از قلبم کمتر استفاده کنم :)

۳ هفته پیش
36K
به جای اینکه رویاهایت را برای دیگران تعریف کنی رویاهایت را به دیگران نشان بده بی سروصدا حرکت کن موفقیت خودش سروصدا به پا میکند #me:)

به جای اینکه رویاهایت را برای دیگران تعریف کنی رویاهایت را به دیگران نشان بده بی سروصدا حرکت کن موفقیت خودش سروصدا به پا میکند #me:)

۳ هفته پیش
37K
Not caring what other people think is the best choice you will ever makw... ‎اینکہ اهمیت ندی دیگران چی در موردٺ فکر میکننـ بهترین تصمیمیہ کہ در کݪـ زندگیت گرفتے💗🍃 #me

Not caring what other people think is the best choice you will ever makw... ‎اینکہ اهمیت ندی دیگران چی در موردٺ فکر میکننـ بهترین تصمیمیہ کہ در کݪـ زندگیت گرفتے💗🍃 #me

۲ هفته پیش
33K
Bleib wie du bist, auch wenn sie sagen dass du nichts bist!!!!! همونجوری که خودت هستی بمون، حتی اگه بگن تو هیچی نیستی❤️🍃✨

Bleib wie du bist, auch wenn sie sagen dass du nichts bist!!!!! همونجوری که خودت هستی بمون، حتی اگه بگن تو هیچی نیستی❤️🍃✨

۲ هفته پیش
24K
😐✌ Jazab_tori

😐✌ Jazab_tori

۱ هفته پیش
22K
I աɨsɦ I'ɖ ҡɨʟʟ օʊʀsɛʟʋɛs ռatʊʀaʟ 🙃🌸🍀 💕🌸کاشـ میشد زندگـیو خودموـن بکشیم💫 مثـل نقاشیـــ🎨🤗 ‍

I աɨsɦ I'ɖ ҡɨʟʟ օʊʀsɛʟʋɛs ռatʊʀaʟ 🙃🌸🍀 💕🌸کاشـ میشد زندگـیو خودموـن بکشیم💫 مثـل نقاشیـــ🎨🤗 ‍

۱ هفته پیش
20K
👀 #movght

👀 #movght

۱ هفته پیش
19K
پاییز فصل عجیبی است... عاشق را عاشق تر میکند... تنها را تنهاتر...👌 #me

پاییز فصل عجیبی است... عاشق را عاشق تر میکند... تنها را تنهاتر...👌 #me

۵ روز پیش
27K
۵ روز پیش
5K
...

...

۴ روز پیش
819
۱ هفته پیش
129
۱ هفته پیش
131
کدوم خوشگله

کدوم خوشگله

۲۰ مهر 1397
572