۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
همه فکر می کنند عاشقند،فقط مانده ام این تنهایی های ناگهانی چیست که آدمها را خفه می کند :)

همه فکر می کنند عاشقند،فقط مانده ام این تنهایی های ناگهانی چیست که آدمها را خفه می کند :)

۴ هفته پیش
9K
آخرین روز خزان هم چه گریزان شده است آذرم رفت و دی سرد زمستان شده است باد سردی شده و پنجره را می‌کوبد گربه را کشته دم حجله و طوفان شده است شمع و شام ...

آخرین روز خزان هم چه گریزان شده است آذرم رفت و دی سرد زمستان شده است باد سردی شده و پنجره را می‌کوبد گربه را کشته دم حجله و طوفان شده است شمع و شام شب یلدا و قلم در دستم بیت بیت غزل از دست تو گریان شده است ...

۴ هفته پیش
7K
هرشب نورِ ماه نوازش میکند تنهاییِ آدم هایی را که تا خودِ صبح جان میکنند زیرِ پایِ گذشته ای که فقط خاطراتش سهمشان شد :

هرشب نورِ ماه نوازش میکند تنهاییِ آدم هایی را که تا خودِ صبح جان میکنند زیرِ پایِ گذشته ای که فقط خاطراتش سهمشان شد :

۳ هفته پیش
7K
لطفااعتمادآدمهاروخراب نکنید,نمیدونیدچه زجری میکشه کسی که بااحساس وقلبش بازی میشه

لطفااعتمادآدمهاروخراب نکنید,نمیدونیدچه زجری میکشه کسی که بااحساس وقلبش بازی میشه

۳ هفته پیش
8K
زندگی میگفت: از هر چیز مقداری به جا می ماند ! دانه های قهوه در شیشه ، چند سیگار در پاکت و کمی درد در آدمی...

زندگی میگفت: از هر چیز مقداری به جا می ماند ! دانه های قهوه در شیشه ، چند سیگار در پاکت و کمی درد در آدمی...

۳ هفته پیش
11K