SANA

sama7974

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . .

دخترم تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی ، بدن عریانت را نشانش نده . هیچ گاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد ، گریان مکن . قلبت را نگه دار ...

دخترم تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی ، بدن عریانت را نشانش نده . هیچ گاه چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمی فهمد ، گریان مکن . قلبت را نگه دار ، اگر هم روزی خواستی کسی را درقلبت نگه داری سعی کن که فقط یک ...

۴۲ دقیقه پیش
960
گوش هایم را می گیرم چشم هایم رامی بندم زبانم را گاز می گیرم ولی حریف افکارم نمی شوم چقدر دردناک است فهمیدن ... خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین ، تمام پستی ...

گوش هایم را می گیرم چشم هایم رامی بندم زبانم را گاز می گیرم ولی حریف افکارم نمی شوم چقدر دردناک است فهمیدن ... خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین ، تمام پستی بلندی های زندگی اش را فقط می رقصد ... matn-nab.blog.ir

۵۹ دقیقه پیش
3K
گفته بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن ! گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن ! گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟ گفتم آری می توانم ... بشنو و باور مکن ! ...

گفته بودم شادمانم؟ بشنو و باور مکن ! گاه می لغزد زبانم، بشنو و باور مکن ! گفتی آیا در توانت هست از من بگذری؟ گفتم آری می توانم ... بشنو و باور مکن ! عشق اگر افسانه می سازد که در زندان دل چند روزی میهمانم ، بشنو و ...

۱ ساعت پیش
2K
شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟ سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟ پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟ در میان تپش ...

شده تقدیر کسی باشی و قسمت نشود؟ سالها گیر کسی باشی و قسمت نشود؟ پشت یک قلب به ظاهر خوش و یک خنده ی تلخ شده زنجیر کسی باشی و قسمت نشود؟ در میان تپش آینه پنهان شوی و روح و تصویر کسی باشی و قسمت نشود؟ شده در اوج ...

۱ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
2K
۵ ساعت پیش
2K
سلام صبح بخیر دوستای گلم بوس بوس

سلام صبح بخیر دوستای گلم بوس بوس

۱۰ ساعت پیش
4K
شب همگی بخیر بوس بوس

شب همگی بخیر بوس بوس

۱۹ ساعت پیش
3K
دوستم داره آیا ...؟؟؟

دوستم داره آیا ...؟؟؟

۲۰ ساعت پیش
8K
۲۰ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
1K
۲۰ ساعت پیش
1K
۲۰ ساعت پیش
8K
۲۰ ساعت پیش
8K
۲۰ ساعت پیش
1K
۲۰ ساعت پیش
8K
۲۰ ساعت پیش
8K
۲۰ ساعت پیش
8K
۲۰ ساعت پیش
7K
دعوا کن ، ولی با کاغذت اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هر چه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس خواستی هم داد بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن ...

دعوا کن ، ولی با کاغذت اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد هر چه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس خواستی هم داد بکشی تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را . آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن . آن ...

۲۰ ساعت پیش
2K