فراموشم کن +چه محالِ بامزه‌ای.

فراموشم کن +چه محالِ بامزه‌ای.

۲۳ ساعت پیش
6K
اصلا بیخیال صبح و شب ..! تا حالا تو شهر غریب دلتنگش شدی ..!

اصلا بیخیال صبح و شب ..! تا حالا تو شهر غریب دلتنگش شدی ..!

۲۳ ساعت پیش
6K
نگاه تو... شعریست که... هیچ کلمه ای ندارد!

نگاه تو... شعریست که... هیچ کلمه ای ندارد!

۲۳ ساعت پیش
6K
@maman.mohamad ز یاد دوست شیرین تر چه کارست ؟

@maman.mohamad ز یاد دوست شیرین تر چه کارست ؟

۲۳ ساعت پیش
6K
و آخر سر ؛ در هیاهویِ مغزم فردی را کشتم که روزی بهترینم بود !

و آخر سر ؛ در هیاهویِ مغزم فردی را کشتم که روزی بهترینم بود !

۲۳ ساعت پیش
6K
به راستی

به راستی "عشق" بزرگترین آرامش جهان است ...

۲۳ ساعت پیش
6K
زیبا ترین دلتنگی دلتنگ بودن برای توست و تلخ ترین آن دلتنگ ماندن برای تویی که می دانم دیگر ندارمت

زیبا ترین دلتنگی دلتنگ بودن برای توست و تلخ ترین آن دلتنگ ماندن برای تویی که می دانم دیگر ندارمت

۲۳ ساعت پیش
6K
بیشتر وقتها نگرانِ ازدست دادنِ چیزهایی هستیم که هیچوقت به‌دستشون نیاوردیم.

بیشتر وقتها نگرانِ ازدست دادنِ چیزهایی هستیم که هیچوقت به‌دستشون نیاوردیم.

۲۳ ساعت پیش
6K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#کودکــان ـمحـــرم

#کودکــان ـمحـــرم

۳ روز پیش
10K
#سختــــرین قسمت تعـــزیه

#سختــــرین قسمت تعـــزیه

۳ روز پیش
10K
#سختــــرین قسمت تعـــزیه

#سختــــرین قسمت تعـــزیه

۳ روز پیش
10K
#سختــــرین قسمت تعـــزیه

#سختــــرین قسمت تعـــزیه

۳ روز پیش
9K
#یا_اباعبدالله_الحسین_ع ما را پناه نیسٺ بہ جز ڪشتے نجاٺ راه نجاٺ ماسٺ از این دار مشڪلاٺ بر پرچم سیاه غمش تڪیہ مےڪنم جانم فداے ماتم لب تشنہ ے فراٺ #امیرے_حسین_ونعم_الامیر

#یا_اباعبدالله_الحسین_ع ما را پناه نیسٺ بہ جز ڪشتے نجاٺ راه نجاٺ ماسٺ از این دار مشڪلاٺ بر پرچم سیاه غمش تڪیہ مےڪنم جانم فداے ماتم لب تشنہ ے فراٺ #امیرے_حسین_ونعم_الامیر

۴ روز پیش
5K