تصمیم بگیر که عاشق زیباترین، جالب ترین وبا ارزشترین فردی بشوی که میشناسی یعنی خودت

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین، جالب ترین وبا ارزشترین فردی بشوی که میشناسی یعنی خودت

۳ روز پیش
6K
کاش تو باشی و دانه های برف قهوه ی گرم چشمانت و کتاب شعر مولانا....

کاش تو باشی و دانه های برف قهوه ی گرم چشمانت و کتاب شعر مولانا....

۳ روز پیش
6K
افسانه رود و دریا مخوان من به حصار این تنگ عادت دارم #امیرعلی_قربانی

افسانه رود و دریا مخوان من به حصار این تنگ عادت دارم #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
11K
عطر تو را اگر ندارند بگو تخته کنند درب دکان ها را عطاران این شهر #امیرعلی_قربانی

عطر تو را اگر ندارند بگو تخته کنند درب دکان ها را عطاران این شهر #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
9K
هر وقت اراده کردم فراموشت کنم چه زود شب شد #امیرعلی_قربانی

هر وقت اراده کردم فراموشت کنم چه زود شب شد #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
9K
ادمی فرش دستباف زندگی است یکی تار و یکی پود نقش میزند دو یار را منو تنهایی را هم بهم بافته است #امیرعلی_قربانی

ادمی فرش دستباف زندگی است یکی تار و یکی پود نقش میزند دو یار را منو تنهایی را هم بهم بافته است #امیرعلی_قربانی

۳ روز پیش
8K
@arsa0075 ای مهربانترین مهربانان ای بهترین بهترین ها دراین خجسته روز دراین طلوع شاد روزی که زندگی ب لبان تو بوسه داد در سالگرد بهاران هستی ات خواهم که تا همیشه بمانی تو سر فراز ...

@arsa0075 ای مهربانترین مهربانان ای بهترین بهترین ها دراین خجسته روز دراین طلوع شاد روزی که زندگی ب لبان تو بوسه داد در سالگرد بهاران هستی ات خواهم که تا همیشه بمانی تو سر فراز خواهم که تا همیشه توباشی عزیز وشاد

۴ روز پیش
15K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
7K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
20K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
19K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
6K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
6K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
6K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
6K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
6K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
6K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
5K
#کودکانه

#کودکانه

۶ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K