منواقاییم بلاخره بعدسه ماه دیدمش💏

منواقاییم بلاخره بعدسه ماه دیدمش💏

12 ساعت پیش
927
من تا چندروزنیستمـ تاحدود چهارپنج روز فراݥوشم نکنین برمیگردم عاشقتونمـ😘😊

من تا چندروزنیستمـ تاحدود چهارپنج روز فراݥوشم نکنین برمیگردم عاشقتونمـ😘😊

6 روز پیش
5K
تنهایی راه رفتن سخت نیست باهم رفتن وتنهایی برگشتن سخته(:

تنهایی راه رفتن سخت نیست باهم رفتن وتنهایی برگشتن سخته(:

7 روز پیش
664
کامنتـ بزارید لایک نمیخام

کامنتـ بزارید لایک نمیخام

7 روز پیش
2K
سخت بودفراموش کردن کسی که باان همه چیزوهمه کس رافرامرش کردم😭

سخت بودفراموش کردن کسی که باان همه چیزوهمه کس رافرامرش کردم😭

1 هفته پیش
2K
بهـ دل نگیرخدا،امادنیات قشنگ نبود 👌👀👀

بهـ دل نگیرخدا،امادنیات قشنگ نبود 👌👀👀

1 هفته پیش
2K
مادَرَمـ حَݪاݪـ ڪنـ اَشڪاتـ روے سَنگـ قَبرهـ مَنهـ بهـ همینـ اشـ😭ـڪاتـ قَسمـ بریدهـ بودمـ ازهمهـ😭😞

مادَرَمـ حَݪاݪـ ڪنـ اَشڪاتـ روے سَنگـ قَبرهـ مَنهـ بهـ همینـ اشـ😭ـڪاتـ قَسمـ بریدهـ بودمـ ازهمهـ😭😞

1 هفته پیش
3K
حالمواونے کهـ تنـ🚶ــهاشدهـ خوب میدونهـ😭

حالمواونے کهـ تنـ🚶ــهاشدهـ خوب میدونهـ😭

1 هفته پیش
3K
میگیـ مهم نیست اماوقتی اسمشومیشنوی دآغ دلت تازه میشه میگی مهم نیست اماوقتی بش فکرمیکنی اشک ازچشات جاری میشه میگی مهم نیست امامیدونی هنوزم چقددوسش داری پس نگومهم نیست بگومهمه اما،نیست😭😭

میگیـ مهم نیست اماوقتی اسمشومیشنوی دآغ دلت تازه میشه میگی مهم نیست اماوقتی بش فکرمیکنی اشک ازچشات جاری میشه میگی مهم نیست امامیدونی هنوزم چقددوسش داری پس نگومهم نیست بگومهمه اما،نیست😭😭

1 هفته پیش
2K
نَهـ خودشـ موندنَهـ خاطرهـ هایشـ تنهاچیزی ڪه ازش موندجایـ خالیشه😭

نَهـ خودشـ موندنَهـ خاطرهـ هایشـ تنهاچیزی ڪه ازش موندجایـ خالیشه😭

1 هفته پیش
2K
بالاترازسیاهی هم رنگی هست رنگ این روزای من 😭

بالاترازسیاهی هم رنگی هست رنگ این روزای من 😭

1 هفته پیش
4K
خُدایا میشهـ منوببریـ پیشـ خودتـ اگهـ مرگـ حقهـ منـ همینـ الانـ حقمومیخوامـ😌

خُدایا میشهـ منوببریـ پیشـ خودتـ اگهـ مرگـ حقهـ منـ همینـ الانـ حقمومیخوامـ😌

3 هفته پیش
5K
جدیدا اسمـ خیانتـ شدهـ یه اشتباهـ که بایدببخشیـ وفراموش کنیـ مگنه محکوم میشیـ به کینهـ اییـ😞 بودنـ

جدیدا اسمـ خیانتـ شدهـ یه اشتباهـ که بایدببخشیـ وفراموش کنیـ مگنه محکوم میشیـ به کینهـ اییـ😞 بودنـ

بهمن 1395
5K
بهـ نام سرور پرسپولیس عاشقتمـ خدا بردامروزبه همه اس اسی ها تبریک😍😍

بهـ نام سرور پرسپولیس عاشقتمـ خدا بردامروزبه همه اس اسی ها تبریک😍😍

بهمن 1395
6K
چِقَدسَختهـ باباتـ بهتـ بگهـ دیگهـ بهمـ نگوبابامامانتـ دُعاڪُنهـ ورتـدارهـ ازروزمینـ خدا😰

چِقَدسَختهـ باباتـ بهتـ بگهـ دیگهـ بهمـ نگوبابامامانتـ دُعاڪُنهـ ورتـدارهـ ازروزمینـ خدا😰

بهمن 1395
6K
بُزرگـ شُدنـ آزویـے بودڪهـ بهـ امتحانشـ نمے ارزید😶

بُزرگـ شُدنـ آزویـے بودڪهـ بهـ امتحانشـ نمے ارزید😶

بهمن 1395
5K
کامنت فالورام😍

کامنت فالورام😍

بهمن 1395
7K
هے لـاشے بازیمـ ندهـ😒😏😏 بازیتـ میدمـ🚫🚫

هے لـاشے بازیمـ ندهـ😒😏😏 بازیتـ میدمـ🚫🚫

دی 1395
9K
اے ڪاشـ کوهـ بهـ کوهـ میرسیداَماادَمـ بِهـ ادَمـ نَهـ!! دیدنـ بَعضے ادَمـهـاداغِـ دلــوتازهـ میکنهـ :)

اے ڪاشـ کوهـ بهـ کوهـ میرسیداَماادَمـ بِهـ ادَمـ نَهـ!! دیدنـ بَعضے ادَمـهـاداغِـ دلــوتازهـ میکنهـ :)

دی 1395
10K