روز جهانی تنبل ها مبارک.....به خودتون نگیرین روز جهانی این موجود دوست داشتنیه که انقدر ساکن روش جلبک میزنه بنده خدا 😁😁😁😊😊😂😂

روز جهانی تنبل ها مبارک.....به خودتون نگیرین روز جهانی این موجود دوست داشتنیه که انقدر ساکن روش جلبک میزنه بنده خدا 😁😁😁😊😊😂😂

۱ روز پیش
5K
دیگه تست ژنتیک نمی خواد.....معلومه واسه خودش 😁😁😁😂😂

دیگه تست ژنتیک نمی خواد.....معلومه واسه خودش 😁😁😁😂😂

۲ روز پیش
5K
سلطانم که باشی بازم یکیو میخوای تو بغلش اروم شی💙💙💙

سلطانم که باشی بازم یکیو میخوای تو بغلش اروم شی💙💙💙

۴ روز پیش
756
سنجاب ها دل رحم ترین حیوونا روی زمینن چون از نوزاد هم دیگه در صورت یتیم شدن مواظبت میکنن و بهشون مهربونی میکنن.....قد و اندازه مهم نیست برو ببین سفره دلت چقدر بزرگه....

سنجاب ها دل رحم ترین حیوونا روی زمینن چون از نوزاد هم دیگه در صورت یتیم شدن مواظبت میکنن و بهشون مهربونی میکنن.....قد و اندازه مهم نیست برو ببین سفره دلت چقدر بزرگه....

۴ روز پیش
3K
وقتی بیکاری میزنه به سر ادم 😂😂😂😂

وقتی بیکاری میزنه به سر ادم 😂😂😂😂

۵ روز پیش
5K
کامنت اصفهانی به ترامپ 😂😂😂😂

کامنت اصفهانی به ترامپ 😂😂😂😂

۶ روز پیش
4K
وضعیت این روزای مااا😂😂😂😂😁😁😁😁

وضعیت این روزای مااا😂😂😂😂😁😁😁😁

۱ هفته پیش
3K
چن تا کله میبینید اینجا ؟؟؟

چن تا کله میبینید اینجا ؟؟؟

۲ هفته پیش
4K
قشنگ معلومه کار وسطیست 😂😂😂😂

قشنگ معلومه کار وسطیست 😂😂😂😂

۲ هفته پیش
4K
چه خرگوش باحالی .....😍😍😍😍😍😍

چه خرگوش باحالی .....😍😍😍😍😍😍

۲ هفته پیش
2K
چه چیزایی محرومن اینا........🤔🤔🤔

چه چیزایی محرومن اینا........🤔🤔🤔

۲ هفته پیش
6K
دکتر بهش گفته از قلیون دوری کنه 😂😂😂😂

دکتر بهش گفته از قلیون دوری کنه 😂😂😂😂

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
2K
........

........

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
8K
خنگ خدا فکر کرده نمی تونیم ببینیمش 😂😂😂😂

خنگ خدا فکر کرده نمی تونیم ببینیمش 😂😂😂😂

۳ هفته پیش
7K
وقتی میدونی که خانوادت پشتتن و از هیچی نمی ترسی

وقتی میدونی که خانوادت پشتتن و از هیچی نمی ترسی

۳ هفته پیش
4K
۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
12K