۲۱ ساعت پیش
2K
😐(M)

😐(M)

۲۱ ساعت پیش
2K
#حال آدم که دست خودش نیست عکسی می بیند,ترانه ای می شنود,خطی می خواند اصلا هیچی هم نشد یکهو دلش ریش می شود... حالا بیا و درستش کن آدم دلگیر منطق سرش نمی شود برای ...

#حال آدم که دست خودش نیست عکسی می بیند,ترانه ای می شنود,خطی می خواند اصلا هیچی هم نشد یکهو دلش ریش می شود... حالا بیا و درستش کن آدم دلگیر منطق سرش نمی شود برای آنها که رفته اند آنها که نیستند,می گرید دلتنگ می شود حتی برای آنها که ...

۱ روز پیش
8K
۲ روز پیش
4K
زندگی همین قدر کوتاه است...

زندگی همین قدر کوتاه است...

۳ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد(M)😘

ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد(M)😘

۶ روز پیش
3K
آغوش من فقط اندازه تو جا دارد اگرخوب گوش کنی این ضربان های تند وپی در پی قلبم را می شنوی تورا فریاد می زنند مخاطب کلامم که هیچ مخاطب ضربان های قلبم هم تویی...(M)😌

آغوش من فقط اندازه تو جا دارد اگرخوب گوش کنی این ضربان های تند وپی در پی قلبم را می شنوی تورا فریاد می زنند مخاطب کلامم که هیچ مخاطب ضربان های قلبم هم تویی...(M)😌

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
4K
انشالله همه حاجت روا بشن

انشالله همه حاجت روا بشن

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
3K
هیچ وقت از یادم نمیری 👈 (M)💗 💗

هیچ وقت از یادم نمیری 👈 (M)💗 💗

۲ هفته پیش
5K
✌✌

✌✌

۲ هفته پیش
3K
😔😔

😔😔

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
مهربان باشیم😃

مهربان باشیم😃

۳ هفته پیش
2K