💕 ســــــــــلام به تک تک اجیها و داداشیهای عزیز و دوست داشتنیم فدای محبتت تک تک دوستان از جان عزیز ترم 🙏🙏🌹🌹🌹🌹 🔴 نــــمـــــیـــــدانـــــمم ڪـــــدامـــــیـــــنـ🍀 جـــــمـــــلـــــہ را بـــــراے تـــــوصـیـفـــــ🌷مـــــحـــــبـتـــــ هـــــایـتـونـــــ🌷🌷بـــــنـویـــــســـــمـــــ 🔴نـــــمـــــیـــــدانـــــم چـــــگـــــونـــــہ شـــــمـــــا را تـــــوصـــــیـــــفـــــڪـــــنـــــمـــــ🌷🌷 ...

💕 ســــــــــلام به تک تک اجیها و داداشیهای عزیز و دوست داشتنیم فدای محبتت تک تک دوستان از جان عزیز ترم 🙏🙏🌹🌹🌹🌹 🔴 نــــمـــــیـــــدانـــــمم ڪـــــدامـــــیـــــنـ🍀 جـــــمـــــلـــــہ را بـــــراے تـــــوصـیـفـــــ🌷مـــــحـــــبـتـــــ هـــــایـتـونـــــ🌷🌷بـــــنـویـــــســـــمـــــ 🔴نـــــمـــــیـــــدانـــــم چـــــگـــــونـــــہ شـــــمـــــا را تـــــوصـــــیـــــفـــــڪـــــنـــــمـــــ🌷🌷 🔴 دوســـــتـــــۍ از جـــــنـــــســـــ🌷🌷🌷بـــــلـــــور ؛🌷🌷 🔴 آســـــمـــــانـــــی و مـــــهـــــربـــــونـــــۍ🌷🌷🌷🌷چـــــقــدر زیـــــبـــــا واژه هـــــا را آســـــمـــــانـی مـــــۍ ...

۲۲ تیر 1396
9K
💕بـــنـام خـداے خـالق روز و شب 💕 💕 ســـــلام😍 💗 تـشـڪـر و قـدر دانـے♣♠♣♠ ♣تـقـــدیـم بـہ آنـڪـہ دارمـــــش دوستـ💕 ♠ تـقـدیـم بـہ آنـڪہ قــــلـبـم از اوستـ💕 ♣ اگـر مـهـتـاب از تـن بـر ڪـند پـوستـ💕 ♠ ...

💕بـــنـام خـداے خـالق روز و شب 💕 💕 ســـــلام😍 💗 تـشـڪـر و قـدر دانـے♣♠♣♠ ♣تـقـــدیـم بـہ آنـڪـہ دارمـــــش دوستـ💕 ♠ تـقـدیـم بـہ آنـڪہ قــــلـبـم از اوستـ💕 ♣ اگـر مـهـتـاب از تـن بـر ڪـند پـوستـ💕 ♠ جـدا هـرگـز نـگـردد یـادم از دوستـ💕 ♣ دل بـہ ڪـجـا رو ڪـــنـد 💕 ♠ آخـــــر ...

۲۲ تیر 1396
12K
@ســــــــــلام***دوسـتـان***گـلـم***طاعات***وعـبـاداتـتون***قـبـول***الـتـمـاس***دعـا***

@ســــــــــلام***دوسـتـان***گـلـم***طاعات***وعـبـاداتـتون***قـبـول***الـتـمـاس***دعـا***

۲۰ خرداد 1396
15K
تقدیم به دوستان عزیز 👇👇👇👇👇👇 🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹

تقدیم به دوستان عزیز 👇👇👇👇👇👇 🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹🌸🌷🍀🌹

۱۵ اردیبهشت 1396
23K
@طـبـیعـت_گـل

@طـبـیعـت_گـل

۱۵ اردیبهشت 1396
15K
@شــکـوفـه_زالـزالـک

@شــکـوفـه_زالـزالـک

۱۵ اردیبهشت 1396
13K
#تـصویر_شگفت_انگیز_درشــهـرجــهرم

#تـصویر_شگفت_انگیز_درشــهـرجــهرم

۱۵ اردیبهشت 1396
14K
@زمـیـن_بـهـشت_میشود::::::::::::: @روزیکہ_مـردم_بـفـهمـند؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ #هـیـچ_چـیز عـیـب نیـست جـز قـضاوت و مـسخـره کـردن دیـگران..........!! #هـیـچ_چـیـزگــــناه نـیـسـت جـز حـــق مـردم........!! #هـیـچ_چـیـزثـــواب نـیـست خـدمـــت بـه دیـگــران.........!! #هـیـچ_کـس_اســطـوره نـیـسـت الا مـهـربـانـی و انـسـانـیـت........!! #هـیـچ_دیـنـی_بـاارزش_تـر از انـسـانـیت نـیـســت.......!! #هـیـچ_جــاودانـه نـمی مـانـد جـز ...

@زمـیـن_بـهـشت_میشود::::::::::::: @روزیکہ_مـردم_بـفـهمـند؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ #هـیـچ_چـیز عـیـب نیـست جـز قـضاوت و مـسخـره کـردن دیـگران..........!! #هـیـچ_چـیـزگــــناه نـیـسـت جـز حـــق مـردم........!! #هـیـچ_چـیـزثـــواب نـیـست خـدمـــت بـه دیـگــران.........!! #هـیـچ_کـس_اســطـوره نـیـسـت الا مـهـربـانـی و انـسـانـیـت........!! #هـیـچ_دیـنـی_بـاارزش_تـر از انـسـانـیت نـیـســت.......!! #هـیـچ_جــاودانـه نـمی مـانـد جـز عـشـق...!! #هـیـچ_چـیـز_مــانـدگــــارنـیـسـت جـــــز خـــــوبـــــی..................!!!!!!!

۱۳ اردیبهشت 1396
17K
💜ولادت بـا سـعـادت امـام حـسـین (ع) 💜 را بـہ دوسـتان ویـــــس تـبریـک مـیگم🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹

💜ولادت بـا سـعـادت امـام حـسـین (ع) 💜 را بـہ دوسـتان ویـــــس تـبریـک مـیگم🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹

۹ اردیبهشت 1396
17K
#خـوراکـے_دلـمـہ_بـرگ_مـو

#خـوراکـے_دلـمـہ_بـرگ_مـو

۹ اردیبهشت 1396
16K
♻ سلام دوستان الان یهویی ♻ تـقدیـم بـہ شـما عـزیـزان ♻💐♻💐♻💐♻💐♻💐♻

♻ سلام دوستان الان یهویی ♻ تـقدیـم بـہ شـما عـزیـزان ♻💐♻💐♻💐♻💐♻💐♻

۸ اردیبهشت 1396
15K
⏪ سـلام دوسـتان مـهـربـون ویـس ⏩ 💐🌸 لـحـظہ لـحـظہ زنـدگـی تـون پـر از 💐🌸 شـکـوفـہ هـاے بـهـارے 💐🌸 💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸

⏪ سـلام دوسـتان مـهـربـون ویـس ⏩ 💐🌸 لـحـظہ لـحـظہ زنـدگـی تـون پـر از 💐🌸 شـکـوفـہ هـاے بـهـارے 💐🌸 💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸

۶ اردیبهشت 1396
18K
۳ اردیبهشت 1396
20K
#خداوندا #اراده ام را بـه زمـان کـودکیـم برگـردان ؛؛؛؛؛؛؛ #همان زمـان کـه بـرای یـکـبار ایـسـتادن...... #هزاربـار می افـتادم امـا ......... #ناامـیدنمیشـدم *خـدا *شـبنم *خـدا* عـشق *خـدا*گـل *خـدا * زیـباتـریـن **تـکـامـل**

#خداوندا #اراده ام را بـه زمـان کـودکیـم برگـردان ؛؛؛؛؛؛؛ #همان زمـان کـه بـرای یـکـبار ایـسـتادن...... #هزاربـار می افـتادم امـا ......... #ناامـیدنمیشـدم *خـدا *شـبنم *خـدا* عـشق *خـدا*گـل *خـدا * زیـباتـریـن **تـکـامـل**

۱ اردیبهشت 1396
24K
🌟 بـه کـدام 🌟 شـعر مـن 🌟 پـیله کـرده اۍ 🌟 کـہ هـر چـہ 🌟 از تــــو 🌟 نـوشـته ام 🌟🎀پـروانـه میشود 🎀🌟

🌟 بـه کـدام 🌟 شـعر مـن 🌟 پـیله کـرده اۍ 🌟 کـہ هـر چـہ 🌟 از تــــو 🌟 نـوشـته ام 🌟🎀پـروانـه میشود 🎀🌟

۱ اردیبهشت 1396
15K
۳۰ فروردین 1396
18K
🌟بهترین دوران زندگی🌟

🌟بهترین دوران زندگی🌟

۳۰ فروردین 1396
17K
@غروب زیبا ...........

@غروب زیبا ...........

۳۰ فروردین 1396
16K
۳۰ فروردین 1396
17K
#تصویرزیبا

#تصویرزیبا

۳۰ فروردین 1396
17K