۱ روز پیش
2K
وقتی قراره نقش درخت و بازی کنه 😂😂😂
عکس بلند

وقتی قراره نقش درخت و بازی کنه 😂😂😂

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
عموی پایه 🌹😍

عموی پایه 🌹😍

۱ هفته پیش
4K
😂😍

😂😍

۱ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
😂

😂

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
4K
🙏گاهی خدا را صدا بزن... بی آنکه بخواهی از او گله کنی. بی آنکه بگویی: چرا؟ ای کاش ! و بی آنکه نداشتن ها و نبودن ها را به او نسبت بدهی. گاهی خدا را ...

🙏گاهی خدا را صدا بزن... بی آنکه بخواهی از او گله کنی. بی آنکه بگویی: چرا؟ ای کاش ! و بی آنکه نداشتن ها و نبودن ها را به او نسبت بدهی. گاهی خدا را به خاطر خدا بودنش صدا بزن🙏 |‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
4K
وقتی در همه حال از استوری گذاشتن دست برنمیداد😀😍😀😂

وقتی در همه حال از استوری گذاشتن دست برنمیداد😀😍😀😂

۳ هفته پیش
4K
وقتی داداشیت دیوونه باشه 😍

وقتی داداشیت دیوونه باشه 😍

۴ هفته پیش
4K
ملت اعصاب ندارن...... 😂

ملت اعصاب ندارن...... 😂

۴ هفته پیش
3K
ولا

ولا

۴ هفته پیش
3K
مادر است دیگر........ 😍😂

مادر است دیگر........ 😍😂

۴ هفته پیش
3K
خدایاااا 😂😀😀

خدایاااا 😂😀😀

۴ هفته پیش
3K
😂😂

😂😂

۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K